Ilmakuva Tampereelta, etualalla uusi kauppakeskus Ratina. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tampereella kokeiltiin innovaatioseteleitä – ”Se on luonut työpaikkoja”

Seteleihin kohdistunut rahoitus oli yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere on kokeillut pk-yrityksille jaettavaa innovaatioseteliä tammikuun 2016 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.

Tampereen kaupungin apulaispormestarin Anna-Kaisa Heinämäen mukaan seteli toiminut juuri sellaisena innovaatiotoiminnan käynnistäjänä ja kasvun mahdollistajana kuten ajateltiinkin.

– Se on mahdollistanut yritysten kehitysprojektien läpiviennin ja luonut lisää työpaikkoja, hän kertoo Business Tampereen tiedotteessa.

Seteleitä myönnettiin 217 kappaletta 205 eri yritykselle yhteensä 995 500 euron arvosta. Tuen maksimimäärä yritystä kohden oli 5000 euroa. Yritys sai itse valita palveluntuottajan digitaaliseen setelijärjestelmään rekisteröityneistä 93 palveluntuottajasta.

Kokeilun vaikuttavuusarvioinnin mukaan hankkeet ovat synnyttäneet tähän mennessä yhteensä 27,5 työpaikkaa. Lisäksi yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä odottaa uusien työpaikkojen syntymistä innovaatiosetelihankkeen seurauksena seuraavan parin vuoden aikana.

Arvioinnissa huomautetaan, että näin monen työpaikan syntyminen pienten julkisten tukien varassa vaikuttaa hyvin myönteiseltä tulokselta.

Yritykset eivät arvioinnin mukaan kuitenkaan todennäköisesti ole osanneet erottaa setelillä toteutettua kokonaisuutta koko kehittämishankkeesta, joten setelin voi siis katsoa vain vaikuttaneen työpaikkojen syntymiseen. Setelillä hankittu palvelu on myös voinut auttaa yritystä toteuttamaan liiketoiminnan laajennuksen tai aloittamaan kehittämishankkeen, johon on sitten palkattu yksi tai useampi työntekijä.

Arviointia varten tehtyyn kyselyyn vastasi 125 setelin saanutta yritystä. Tasan puolet ilmoitti aloittaneensa setelillä tehdyn toimenpiteen seurauksena viennin tai laajentaneensa toimintaansa uudelle vientimarkkina-alueelle. Lisäksi vastaajista 17 prosenttia kertoi liikevaihtonsa kasvaneen yli 10 prosenttia, ja kaksi kolmasosaa odotti merkittävää kasvua parin vuoden aikana.

Lähes puolet seteleitä saaneista yrityksistä oli alle viisi vuotta vanhoja, ja valtaosalla liikevaihto jäi alle kahden miljoonan. Toimialoista yleisimmät olivat informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.

Setelihanke toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien rahoittamana. Yhteensä yrityssetelimallin kehittämiseen ja pilotointiin sekä yrityksille jaettaviin seteleihin kohdistunut rahoitus oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt