Verkkouutiset

Suomenlahden kaasuputki

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Näin Baltic Connector -tutkinta on edennyt – KRP: Kiinan viranomaisten kanssa vaihdettu tietoja

Tutkintaoperaation yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista kertoo Verkkouutisille, että Suomen ja Viron välisen kaasuputki Baltic Connectorin lokakuisen vaurioitumisen tutkinta etenee.

– Tutkinta on edennyt ja Kiinan viranomaisten kanssa on tapauksen selvittämisessä tehty yhteistyötä.

Suomi lähetti viime syksynä tapauksen jälkeen Kiinalle kansainvälisen oikeusapupyynnön.

Tutkinnan ollessa käynnissä Lohi ei halua mennä tarkempiin yksityiskohtiin siitä, millaista yhteistyö on ollut.

– Tutkinta on hyvässä vauhdissa. Kiinan asianomaisten viranomaisten kanssa on vaihdettu tietoa ja tapahtumista keskusteltu, hän sanoo.

Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä tuhotyönä.

– Tapahtumien kulun osalta päätutkintalinja on pysynyt muuttumattomana –  rahtialus NewNew Polar Bearin ja sen ankkurin katsotaan liittyvän putkivaurion syntyyn, Lohi kertoo.

Hän arvioi tutkinnan kestävän vielä joitakin kuukausia.

– Tapahtumien kulku on sinällään selvä. Odotamme vielä muun muassa eräitä tietoja liittyen teknisiin tutkimuksiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Kun tarvittavat tutkintatoimenpiteet on saatu tehtyä, voidaan paremmin arvioida tapahtumaan johtaneita syitä tai taustoja.

Kun esitutkinta on saatu valmiiksi, asia siirtyy syyttäjän harkintaan.

Kiinalaisalus NewNew Polar Bearin omistajataholla on kerrottu olevan vahvoja kytköksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yhtiön aluksilla on venäläistä miehistöä ja myös päällystö koostuu venäläisistä. Verkkouutiset selvitti laivayhtiön monimutkaisia taustoja muun muassa tässä jutussa viime lokakuussa.

Gasgrid tiedotti viime viikolla, että kaasuputken korjaus on valmistunut ja se saadaan käyttöön myöhemmin tässä kuussa.

LUE MYÖS:
Suomenlahden vauriosta tulee valtava korvausvaatimus – pysäytetäänkö aluksia jatkossa?

Suomen ja Viron kaasuputken korjaus valmistui

Viime syksynä vaurioituneen Balticconnector-kaasuputken korjaus on valmistunut suunnitelmien mukaisesti, tiedottaa siirtoverkkoyhtiö Gasgrid.

Yhtiö kertoo, että putken tiiveys sekä kestävyys on varmistettu vesipainekokeella. Merioperaation rinnalla on käynnistetty myös putken käyttöönottoa valmistelevat työvaiheet, joiden toteutus tapahtuu maa-alueilta käsin Suomessa ja Virossa.

Gasgridin mukaan putkeen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Meriputki huuhdellaan ensin puhdistetulla vedellä. Huuhtelun jälkeen putki tyhjennetään, ja putken geometria tarkastetaan sisäpuolisesti. Tarkastuksen jälkeen putki kuivataan, ja täytetään lopulta kaasulla.

Käyttöönoton arvioidaan valmistuvan 22. huhtikuuta, jolloin Balticconnector-meriputkiyhteys voidaan palauttaa kaasumarkkinan käyttöön.

Gasgrid ja virolainen Elering sulkivat kaasuputken venttiilit 8. lokakuuta, jolloin putkessa havaittiin epätavallista paineen laskua.

Vaurion ja kaasuvuodon aiheuttajaksi on epäilty kiinalaisen Newnew Polar Bear -aluksen ankkuria. Alus oli matkalla Kaliningradista Pietariin. Aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen vauriot myös Suomen ja Viron väliseen tietoliikennekaapeliin ja Viron ja Ruotsin väliseen viestintäkaapeliin.

 

Oliko kaasuputken vaurio Suomenlahdella sabotoinnin testausta?

Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutuminen merkitsee venäläissyntyisen turvallisuuspolitiikan tutkijan Pavel Baevin mukaan eräänlaista päätepistettä Itämeren alueen poliittiselle ja strategiselle murrokselle, jonka keskeisenä taustatekijänä on ollut Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Venäjä on tässä asetelmassa hänen mukaansa selvä häviäjä, sillä se on menettänyt niin pitkäaikaiset taloussuhteensa kuin poliittisen vaikutusvaltansa, ja myös sen kyky projisoida sotilaallista voimaa alueelle on tällä hetkellä heikompi kuin koskaan ennen.

– On muodostumassa Pohjois-Euroopan ja Baltian maiden epävirallinen koalitio Venäjän aggression torjumiseksi, ja samaan aikaan Venäjän armeija kadottaa hyökkäyksellisiä suorituskykyjään Ukrainan taistelukentillä, Oslon rauhantutkimusinstituutin tutkimusprofessorina ja Brookings-ajatushautomon tutkijana toimiva Baev kirjoittaa artikkelissaan.

Tätä taustaa vasten kehotukset panostaa nykyistä enemmän Venäjän uhan torjumiseen Pohjois-Euroopassa saattavat joidenkin mielestä vaikuttaa ylivarovaisilta tai jopa pelokkailta. Vladimir Putin on pyrkinyt pönkittämään tällaisia vaikutelmia vakuuttamalla, että esimerkiksi Puola tai Latvia ”eivät kiinnosta” Venäjää.

Putinin vakuuttelut kannattaa Baevin mielestä jättää omaan arvoonsa ja keskittyä tarkastelemaan sitä, millaisen sotilaallisen uhan Venäjä Itämeren alueen naapurimailleen todellisuudessa muodostaa.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota ei Baevin mukaan suinkaan ole pattitilanteessa, kuten yhä useammin väitetään, vaan taistelut ovat intensiivisiä, monialaisia ja nopeatempoisia. Vuoden 2024 alussa Ukrainan armeija oli hänen mukaansa niin vakavassa tilanteessa, että esimerkiksi Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin katsoi tarpeelliseksi varoittaa maanmiehiään sodan uhasta.

Tiedusteluarviot ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin vankka tuki vahvistivat Bohlinin varoituksen uskottavuutta, Baev sanoo.

– Tämän keskustelun eräs erityistä huolta herättävä ulottuvuus on arvio, jonka mukaan Venäjä voisi hyökätä johonkin Nato-maahan jo 3–5 vuoden kuluessa, kuten esimerkiksi Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen on esittänyt, Baev toteaa.

Tämä aikajänne saattaa hänen mukaansa vaikuttaa epätodennäköiseltä, kun otetaan huomioon Venäjän armeijan Ukrainassa kärsimät valtavat tappiot ja venäläisen puolustusteollisuuden rappiotila. Riskiarvion taustalla on kuitenkin oletus siitä, että Ukraina saattaisi joutua hyväksymään kompromissin ja alistumaan epäoikeudenmukaiseen rauhaan.

Skenaario Ukrainalle epäedullisesta rauhasta häämötti Baevin mukaan hetken aikaa tammikuun alussa, kun läntinen tuki Ukrainalle oli hiipunut ja Venäjän sotateollinen kompleksi toimi huipputeholla. Nyttemmin tilanne on kuitenkin muuttunut muun muassa nopeutettujen tykistö- ja ampumatarviketoimitusten sekä EU:n myöntämän merkittävän lisärahoituksen myötä.

Samaan aikaan Venäjä on hänen mukaansa yhä tyytymättömämpi Itämeren alueen poliittisiin ja sotilaallisiin muutoksiin ja etsii aktiivisesti epäsymmetrisiä ja ”hybridejä” keinoja kompensoidakseen suhteellista heikkouttaan.

– Kiinalaisomisteisen konttialuksen ankkurin 8. lokakuuta 2023 aiheuttama Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken vaurio saattoi olla vedenalaisen infrastruktuurin sabotointistrategian testausta. Monet Itämeren ja Pohjanmeren putkistot ja kaapelit ovat vaikeasti suojattavia kohteita, kun taas Venäjällä ei Nord Stream -kaasuputken jälkeen vastaavia kohteita enää ole, Baev sanoo.

– Moskovan epäonneksi Helsingissä toimii hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus (Hybrid CoE), jonka tutkimus on useimpia Venäjän erikoispalvelujen valmistelemia tihutöitä askelen edellä, hän toteaa.

Vaikka Nato näyttää Itämeren alueella juuri nyt vahvalta, asetelma saattaa Baevin mukaan muuttua nopeasti. Pahimmassa mahdollisessa skenaariossa Yhdysvallat supistaisi olennaisesti aseapuaan Ukrainalle tai jopa keskeyttäisi sen tyystin. Tämän seurauksena Ukraina joutuisi alistumaan neuvotteluratkaisuun, joka sementoisi Venäjän aluevaltaukset, ja samaan aikaan Venäjän puolustusteollisuus jatkaisi vahvistumistaan.

– Naton eurooppalaisilla jäsenvaltioilla on vain niukasti edellytyksiä vaikuttaa ensimmäiseen ja kolmanteen näistä kolmesta kehityskulusta – siksi niiden pitää panostaa ennen kaikkea Ukrainan puolustuskyvyn lujittamiseen, Baev sanoo.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lausunto, jonka mukaan läntisten joukkojen lähettämistä Ukrainaan ei pidä sulkea pois, edustaakin hänen mukaansa suoraviivaista logiikkaa.

– Estääkseen Ukrainan tappion ilman Yhdysvaltain materiaalista tukea eurooppalaisten on valmistauduttava lähettämään taistelujoukkoja. Vaihtoehtona on valmistautua Venäjän Itämeren alueella toteuttamaan laajamittaiseen hyökkäykseen, joka voisi jopa ”optimistisen” saksalaisarvion mukaan tapahtua 5–8 vuoden kuluessa, Baev toteaa.

Vaikka Venäjän tappion varmistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sota jättää hänen mukaansa yhä vähemmän tilaa poliittisille valinnoille.

– Euroopan onneksi panostukset omien valmiuksien parantamiseen Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi ja sotilaallisen tuen laajentaminen Ukrainalle ovat pohjimmiltaan sama asia, hän painottaa.

Suomenlahden rikottu Balticconnector-kaasuputki korjataan ennen vappua

Lokakuussa vaurioitunut Balticconnector-kaasuputki avautuu uudelleen huhtikuun lopulla. Virolaisen Eleringin ja suomalaisen Gasgridin mukaan tavoitteena on saada vauriot korjattua ja putki käyttöön 22. huhtikuuta.

Yhtiöiden mukaan korjaustyöt käynnistyvät maaliskuun alussa. Korjaustöiden suunniteltu kesto on noin 4 viikkoa, jonka jälkeen voidaan siirtyä putken tarkastukseen ja käyttöönottoon tähtääviin toimiin.

Aikataulu riippuu kuitenkin keliolosuhteista. Tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että jäätilanne estäisi töiden aloittamista. Jääolosuhteiden kehittyminen on yhä ydinkysymys korjaustöiden toteuttamisen ja kokonaisaikataulun kannalta.

Kaasuputki tärveltyi aamuyöllä lokakuun alussa, kun siihen osui jotain. Myöhemmin tarkentui, että vauriot aiheutti kiinalaisen rahtilaiva Newnew polar bearin ankkuri. Kiinalaisalus oli tuolloin matkalla Kaliningradista Pietariin. 169 metriä pitkä ja 27 metriä leveä konttialus oli vetänyt ankkuriaan perässään jopa 185 kilometrin matkan.

Oliko tapaus vahinko, ei ole selvinnyt. Tapausta yhdessä Viron viranomaisten kanssa tutkiva keskusrikospoliisi jätti joulukuussa Kiinan viranomaisille oikeusapupyynnön. Newnew polar bear -alus on palannut Kiinaan.

LUE MYÖS: Kaasuputken korjaaminen vie kuukausia

Varoitus Kremlin aikeista: Talvikaudella kaksi suurta riskiä

Euroopan maat ovat pystyneet vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta monia ennakkoarvioita paremmin.

Vuosi sitten tilannetta helpotti leuto talvi, minkä seurauksena Keski-Euroopan maakaasuvarastoja ei ollut pakko kuluttaa loppuun asti.

Wilfried Martens Centre -ajatuspajan vanhempi tutkija Dimitar Lilkov myöntää suhtautuneensa asiaan melko pessimistisesti syksyllä 2022. Hän ei pitänyt suurimpana uhkana ensimmäistä vaan meneillään olevaa sotatalvea. Varastot olivat kuitenkin marraskuussa yli 90-prosenttisesti täynnä EU-alueella.

– Onnistumisen taustalla on erityisesti Yhdysvalloista ja Qatarista tuotu nesteytetty maakaasu eli LNG sekä lisääntynyt tuonti Norjasta. Viime talvena kävi tuuri leudon sään suhteen, sillä varastoja ei ollut pakko käyttää loppuun asti, Dimitar Lilkov sanoo Nykypäivän haastattelussa.

Eurooppa voi tutkijan mukaan suhtautua tähän talvikauteen optimistisemmin, vaikka energiamurroksen hintalappu muodostuikin valtavaksi. Lilkov muistuttaa, että EU-maiden oli maksettava järkyttäviä hintoja LNG:n hätätoimituksista, eikä kaikkia sopimuksia ole edes julkistettu.

– Teollisuudelle ja kotitalouksille syksyllä 2022 ja keväällä 2023 maksettujen tukien hintalappu oli yhteensä lähes 700 miljardia euroa, hän sanoo.

Euroopan maat vähensivät viime talvena maakaasun käyttöä noin 17 prosentilla verrattuna aiempiin vuosiin. Tämä oli merkittävä viesti siitä, että energiatehokkuudella ja sen säästöllä on suuri potentiaali energiankäytön ohjaamisessa. Voimavaroja voidaan siis käyttää aiempaa järkevämmin.

– Tämä tarkoitti valitettavasti sitä, että energiaintensiivisten alojen oli EU:ssa ja erityisesti Saksassa vähennettävä tuotantoaan. Alumiini-, lasi-, teräs- ja lannoiteteollisuus kärsivät mittavia tappioita ja ovat nyt heikommassa asemassa amerikkalaisiin tai kiinalaisiin kilpailijoihinsa nähden. Saksan tilanne on äärimmäisen huolestuttava, Dimitar Lilkov toteaa.

Pitkän aikavälin haaste

Vaikka maakaasun ja sähkön hinnat ovat vakautuneet EU-alueella, on hintataso edelleen kaksinkertainen verrattuna viimeisen vuosikymmenen keskiarvoon. Lilkovin mukaan Eurooppa selvisi energiakriisistä, koska käytimme yhteensä tuhat miljardia euroa energiatoimituksiin ja tukiin.

– Korkeat energiahinnat uhkaavat edelleen teollisuuttamme. EU-alueella ei ole juurikaan omia raaka-aineita, joten 80 prosenttia energiatarpeesta on katettava tuonnilla muista maista. Tämä luo pitkän aikavälin taloudellisen haasteen koko unionille.

Talous vaatii pyöriäkseen energiaa, ja sitä on oltava saatavilla riittäviä määriä. Dimitar Lilkov on huolissaan siitä, että nesteytetyn maakaasun tuontihinnoissa voi esiintyä suurta vaihtelua, jos talvi jatkuu kylmänä, ja jos LNG:lle on paljon kysyntää kansainvälisesti. Hän muistuttaa, että kilpailemme sen suhteen myös Kiinan ja monien muiden Aasian valtioiden kanssa.

– Poltamme tälläkin hetkellä kalliiseen energiaan rahaa, jonka voisi sijoittaa siirtymään puhtaaseen energiaan tai infrastruktuuriin, Lilkov jatkaa.

Suuria riskejä

Huolta aiheuttavat myös energiainfrastruktuuriin kohdistuvat turvallisuusriskit.

– Omilta lähteiltä saamieni tietojen perusteella käsitykseni on, että kaikkien merenalaisten putkien ja niihin liittyvän infrastruktuurin jatkuva ja kattava partiointi on äärimmäisen vaikeaa. Ja erityisesti silloin, kun ne sijaitsevat avomerellä tai lähellä eri valtioiden merirajoja, Dimitar Lilkov huomauttaa.

Pelkästään Norjan energiantuotantolaitosten ympärillä partiointi merellä kestää useita vuorokausia. Tämä tarkoittaa sitä, että sokeita pisteitä jää aina.

Lilkov sanoo, että Kiinalaisen Newnew Polar Bear -rahtilaivan tapaus on kuin oppikirjaesimerkki tutkintaan liittyvistä haasteista: epäselvä omistustausta, kulku useiden eri maiden aluevesillä, syyllisyyden ja tahallisuuden osoittamisen vaikeus puhumattakaan siitä, että tietyn valtion voisi todistaa olleen tapauksen taustalla.

– Tämä on herätyshuuto Natolle partioinnin lisäämiseksi. On lähetettävä selkeä viesti siitä, että tämänkaltaisiin toimiin vastataan määrätietoisesti, vaikka vastatoimet eivät olisi julkisia. Kiinan ja Venäjän on tiedostettava, että toimilla on hintalappu.

Maakaasutoimitukset Venäjältä ovat tällä hetkellä hyvin pieniä verrattuna tilanteeseen ennen Ukrainan sodan alkua. Valtaosa maista on sopeutunut hyvin, vaikka kustannukset nousivatkin pilviin.

Suurin ongelma liittyy tutkijan mukaan nesteytetyn maakaasun toimituksiin Venäjältä. Belgia, Espanja, Ranska ja Hollanti ottavat edelleen vastaan suuria määriä venäläistä LNG:tä, koska ne tarvitsevat sitä suojatakseen omaa energiansaantiaan.

Italia on vähentänyt riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, mutta ei täysin. Heidän tilanteensa on erityisen mutkikas, koska tavallisesti noin 50 prosenttia Italian sähköntuotannosta tulee maakaasusta.

– Tilanne on ainutlaatuinen ja tarkoittaa, että he todella tarvitsevat kaasuvirtojen jatkumista. Heille onneksi virtaa kaasua myös Pohjois-Afrikasta.

Jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio voi päättää itse energiapolitiikastaan. EU-tasolla päätetään ilmastopolitiikasta, siirtymästä pois fossiilisesta energiasta ja yhteisistä energiatavoitteista. Kansallisella tasolla kuitenkin lopulta päätetään tärkeimpien ja vaikeimpien reformien toimeenpanosta, Lilkov huomauttaa.

– Euroopan valtioiden on jatkettava energiantuontinsa hajauttamista ja hankittava sitä luotettavilta kumppaneilta. Sopimusten on oltava mahdollisimman pitkiä, jotta LNG:n hinnasta saadaan ennakoitavaa. Vuonna 2022 suurin osa oli hätätoimituksia, jolloin niissä oli korkeammat spot-hinnat, tutkija sanoo.

Hänen mukaansa LNG-terminaalit voivat olla hypoteettisesti haavoittuvia, mutta riskit ovat edelleen melko alhaisia. Maalla sijaitsevaa fyysistä infrastruktuuria on helpompi suojata. Suuremmat uhkakuvat koskevat merenalaisia maakaasuputkia, jotka sijaitsevat kaukana aluevesistä.

– Energiakriisin hyvä puoli oli se, että monet eurooppalaiset maat investoivat LNG-terminaaleihin ja jopa kelluviin terminaaleihin, kuten Saksassa tehtiin. Ne ovat halvempia ja niiden käyttö on joustavampaa, Dimitar Lilkov sanoo.

 

Haastattelu on julkaistu alun perin Nykypäivä-lehdessä 1/2024

Elina Valtonen: Putkirikkoon yhdistetty alus on palannut Kiinaan

Balticconnector-kaasuputken ja kahden Suomenlahden tietoliikennekaapelin lokakuiseen vaurioitumiseen yhdistetty kiinalainen Newnew Polar Bear -alus on nyt palannut Kiinaan, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Politicon haastattelussa perjantaina. Uutissivuston mukaan alus saapui Tianjinin satamakaupunkiin aikaisemmin tällä viikolla.

Keskusrikospoliisin mukaan kiinalaisaluksen liikkeet sopivat yhteen putkessa löydetyn vaurion syntyajan ja -paikan kanssa. Lisäksi Itämerestä lokakuun loppupuolella nostettu ankkuri sopii Krp:n mukaan teknisten tietojen osalta Newnew Polar Bearille.

Valtosen mukaan Suomi odottaa nyt Kiinan apua aluksen tutkinnassa.

– Nyt kun alus todellakin on palannut Kiinaan, alkavat yhteiset tutkinnat Kiinan ja Suomen viranomaisten ja todennäköisesti myös virolaisviranomaisten kesken, ulkoministeri sanoo.

Kiina on diplomaattiteitse luvannut auttaa tutkinnassa, Valtonen toteaa. Suomi luottaa Kiinan apuun ”perusteellisessa ja läpinäkyvässä tutkinnassa”, ministeri kommentoi.

Valtonen ei Politicolle paljastanut miten suomalaisviranomaiset tulevat alusta tutkimaan, mutta uskoi asiasta saatavan lisää tietoa lähipäivinä.

Poliisin epäily: Merestä nostettu ankkuri kuuluu Newnew Polar Bearille

Balticconnector-kaasuputkivaurion tutkinta on ollut käynnissä nyt kuukauden. Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan tekniset tutkinnat ovat vahvistaneet epäilyä, että merestä nostettu ankkuri kuuluu Newnew Polar Bear -alukselle.

Yhteistoiminta Suomen, Viron ja kansallisten tukea antavien viranomaisten välillä on ollut tiivistä ja tuloksellista. Tapauksen selvittämiseksi poliisi on lisännyt yhteistyötä myös Kiinan viranomaisten kanssa.

− Tekniset tutkimukset jatkuvat edelleen, vaikka tapahtumapaikan aktiivinen paikkatutkinta on päättynyt. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että merestä 24. lokakuuta 2023 nostettu ankkuri sopii tiettyjen teknisten tietojen osalta Newnew Polar Bearin ankkuriksi. Kyseisestä ankkurista on myös havaittu samantyyppistä maalia kuin vaurioituneessa kaasuputkessa, kertoo tiedotteessa rikosylikomisario Risto Lohi.

Kootun datan analysoinnin perusteella tapahtumien kulun päätutkintalinja on pysynyt muuttumattomana. Tutkinnan painopiste on edelleen Newnew Polar Bear -aluksen osuuden selvittämisessä.

− Olemme olleet yhteydessä Kiinan viranomaisiin ja laatineet kansainvälisen oikeusapupyynnön tietojen saamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi tapauksen selvittämisessä, Lohi kertoo.

Tarkempia teknisiä tutkimustuloksia saadaan poliisin mukaan myöhemmin. Vaikka tutkinta on edennyt hyvin ja sitä jatketaan aktiivisesti, on kuitenkin varauduttava pitkäkestoiseen tutkintaan asiaan liittyvien teknisten tutkimusten ja useiden kansainvälisten pyyntöjen vuoksi.

Tutkija arvioi Suomenlahden sabotaasin mahdollisia vastatoimia – ”Houkutteleva, mutta huono”

Itämeren alueen maat ovat ymmärrettävästi raivoissaan kriittiseen infrastruktuuriin Suomenlahdella kohdistuneesta sabotaasista, mutta siihen on sekä järkeviä tapoja vastata että ei niin viisaita, kirjoittaa turvallisuuspolitiikan tutkija ja Foreign Policy-lehden kolumnisti Elisabeth Braw CEPA-ajatushautomon artikkelissaan.

Braw toteaa, että mikäli Venäjän kanssa läheinen kiinalaisalus Newnew Polar Bear osoittautuu syylliseksi Balticconnectorin sekä Viron ja Ruotsin kaapeleiden vahingoittamiseen, kolmen sabotaasin kohteeksi joutuneen maan tulee vastata.

– Yksi jo kiertänyt ehdotus esittää, että Baltian alueen maiden pitäisi sulkea merialue, kirjoittaa Braw, jonka mukaan tämä idea on ”houkutteleva, mutta huono”.

Venäläislaivojen pysäyttämistä Itämerellä, mikäli Venäjän yhteys Newnew Polar Beariin ja sabotaasiin todennettaisiin, väläytti Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs lokakuussa.

Braw huomauttaa, että talousvesialueella tietyn maiden alusten liikkumista ei noin vain voi estää, kun kyse on kansainvälisistä merioikeussäännöksistä. Tällainen ratkaisu voisi myös saada Venäjän ja jopa Kiinan ryhtymään kostotoimiin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoi Verkkouutisissa aiemmin, että Venäjän laivaliikenteen rajoittaminen olisi niin järeä keino, että tällaiseen tuskin ryhdyttäisiin.

Toinen kysymys on Brawn mukaan se, mikä on todellisuudessa minkäkin aluksen kansallisuus, kun laivat voivat seilata eri lippujen alla. Laivayhtiöillä on usein myös monimutkainen omistusrakenne, kuten Newnew Polar Bearinkin omistajalla on, mistä Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa.

– Ja nykyään useita satoja aluksia, jotka lähinnä kuljettavat rahtia Venäjälle ja sieltä pois, kuuluu haamulaivastoon, joka operoi kansainvälisen meriliikenteen sääntöjen ulkopuolella. Tämä kaikki tekisi erittäin vaikeaksi määritellä ”venäläislaivat”, jotka suljettaisiin pois Itämereltä.

– On tietenkin turhauttavaa, että Venäjään kytkeytyvät kaupalliset alukset voivat aiheuttaa vahinkoa muiden maiden talousvesillä ilman, että nämä maat voivat tehdä paljonkaan asialle Mutta kansainvälisen oikeuden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen tuskin on ratkaisu, mikäli länsimaat aikovat taistella Venäjän laittomuuksia vastaan, Braw toteaa.

– Epäilyttävien alusten seuraaminen Baltianmerellä ja muualla (sekä toivottavasti niiden kiinnisaaminen itse teossa) olisi paljon hyödyllisempää ja käytännöllisempää kuin niiden blokkaaminen, Braw jatkaa.

LUE MYÖS:
Suomenlahdelta tuttu Newnew Polar Bear seilaa nyt täällä
Venäjän sotilasalus sahasi kaapelien päällä – Nyt Saksan miinanraivaaja tutkii samaa aluetta

Venäjän sotilasalus sahasi kaapelien päällä – Nyt Saksan miinanraivaaja tutkii samaa aluetta

Julkisten merenkulkutietojen perusteella Venäjän laivaston tutkimusalus Jevgeni Gorigledzha kulki lokakuun puolivälin tienoilla Tanskan ja Saksan välisellä merialueella.

Vilkkaasti liikennöidyn Fehmarnin salmen alla kulkee monia vedenalaisia kaapeleita ja putkia.

Marine Traffic -sivuston mukaan venäläisalus tutki aluetta 27 tunnin ajan. Sen toimintaa seurasi Saksan rannikkovartioston alus ja hetkellisesti myös Tanskan fregatti.

Maanantaista lähtien saksalainen miinanraivausalus on haravoinut tismalleen samaa kohtaa.

Jevgeni Gorigledzha on osa Venäjän puolustusministeriön alaista GUGI-osastoa, joka keskittyy merenalaiseen tutkimukseen. Aluksen käyttöönottoseremoniassa mukana oli Venäjän Itämeren laivaston komentaja ja puolustusministeriön korkea edustaja. GUGI:n uskotaan todellisuudessa vastaavan erilaisista salaisista tiedusteluoperaatioista.

Vuonna 2020 valmistunut 81-metrinen alus rakennettiin vanhan puolalaisen hinausaluksen rungon päälle. Venäjän valtionmedian mukaan koepurjehdukset saatiin valmiiksi vuoden 2022 lopulla. Aluksen päätehtäväksi kerrotaan ”vedenalainen tekninen työ”. Se pystyy kuljettamaan mukanaan pienempiä sukellusaluksia.

NL Times -median mukaan Jevgeni Gorigledzhan on epäilty osallistuneen vakoilutoimintaan. Sen sijainnista ilmoittava AIS-järjestelmä otettiin pois päältä Pohjanmerelle saapumisen jälkeen.

Venäläisalus kulki lokakuun puolivälin tienoilla Saksan ja Tanskan välissä. / Marinetraffic

 

EU:n laajenemisessa piilee ansa – ”Venäjä näkee propagandan paikan”

Euroopan komissio julkaisee keskiviikkona vuotuisen arvionsa EU:n ehdokasmaiden edistymisestä laajentumisprosessissa. Listalla ovat Länsi-Balkanin maiden ohella Turkki, Ukraina, Moldova ja Georgia.

Komissiossa mahdollista laajenemista on kuvailtu geopoliittiseksi investoinniksi maanosan turvallisuuteen. Arvioita käsitellään joulukuun Eurooppa-neuvostossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla pitää äärimmäisen tärkeänä, että maille annetaan selkeä viesti siitä, minkälainen polku tulisi olemaan Euroopan unionin jäseneksi.

– Jos emme anna selkeää reittiä unionin jäseneksi, niin nämä maat päätyvät helposti yhä enemmän Venäjän syliin. Venäjä näkee tässä suuren propagandan levittämisen paikan, ja näin se on tehnyt esimerkiksi Länsi-Balkanilla, Aura Salla sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksessä.

– Ja sen takia on tärkeää, että EU ei lupaile turhia, vaan antaa selkeät askeleet siihen, että millä tavalla näistä maista mahdollisesti voi tulla jokin päivä EU:n jäseniä, Salla jatkaa.

Edellinen itälaajeneminen opetti hänen mukaansa sen, että kaikkien hakijamaiden tulee täyttää EU:n arvot ja yhdessä sovitut säännöt ennen täysimääräistä jäsenyyttä.

Viime aikoina on keskusteltu siitä, olisiko jonkinlainen vaiheittainen tai osittainen jäsenyys paras ratkaisu jatkon kannalta. Aura Salla huomauttaa tämän olevan mahdollista jo nyt, sillä kaikki jäsenmaat eivät ole mukana esimerkiksi euro- tai Schengen-alueessa.

– Ja sen takia näille maille pitää antaa mahdollisuus niin sanottuun kevytjäsenyyteen. Mutta se voi tarkoittaa pääsyä esimerkiksi Euroopan sisämarkkinoille. Ja tässä me emme voi tietyistä standardeista joustaa, mitä tulee vaikka ruokaturvallisuuteen, Salla sanoo.

Kansanedustajan mukaan kaksi merkittävää asiaa on mennyt pitkään väärään suuntaan Suomen EU-vaikuttamisessa. Edelliseltä hallitukselta puuttui selkeä strategia niistä painopisteistä, joihin pyrittiin vaikuttamaan.

– Ja ketkä ovat ne jäsenmaat, joiden kanssa me tätä teemme, ja mitä me tavoittelemme pitkällä aikavälillä. Yksi iso asia on, että tarvitsemme ihmisiä ja poliitikkoja, jotka tuntevat EU-kysymyksissä sisällön samalla tavalla kuin meillä kansalliset poliitikot tuntevat sote-uudistuksen tai muut kansalliset asiat, Aura Salla toteaa.

EU:sta tukea merenalaisen infran turvaamiseen

Suomenlahden kaasuputken ja tietoliikennekaapelien epäilty sabotaasi on nostanut esiin merenalaisen infrastruktuurin haavoittuvuuden. Aura Sallan mukaan EU voi tukea Suomea uuden hybridityökalun kautta, minkä avulla jäsenmaat voivat vaihtaa tietoa entistä nopeammin.

Vaikka Euroopan unioni ei olekaan sotilasliitto, voi se omalla toiminnallaan täydentää Naton luomaa turvaa.

– EU pystyy myös rahoittamaan vaikkapa uudelleenrakentamista ja tuomaan tutkimuksiin sitä lisäapua, jota Suomi mahdollisesti kysyy tai tarvitsee. Tämän hybridityökalun tavoitteena on se, että me katsomme turvallisuutta kokonaisuutena, Salla toteaa.

Vartiolaiva Turva seurasi alkuviikosta venäläisaluksen toimintaa Suomen talousvyöhykkeellä. / LEHTIKUVA / HANDOUT / MERIVARTIOSTO

Viimeaikaiset sabotaasiepäilyt ovat herättäneet huolta siitä, että Venäjä pyrkisi uhkaamaan Euroopan energiainfrastruktuuria tulevan talven aikana. Aura Sallan mukaan Eurooppa ei ole valmis tähän talveen niin kauan kuin Ukrainalle ei toimiteta enemmän aseistusta.

– Ukraina tarvitsee ammuksia, Ukraina tarvitsee tappavaa aseistusta ja tukea sotatoimiin enemmän kuin mitä Euroopan unioni tälle hetkellä sinne tuottaa. Ja tämä on sellainen asia, että emme voi nukkua öitä rauhassa, jos me emme tue Ukrainaa enemmän, kansanedustaja toteaa.

Viime vuoteen verrattuna tilanne on kuitenkin monilta osin parempi. EU:n jäsenmaat ovat ottaneet energiaomavaraisuuden tosissaan, ja esimerkiksi Saksa on onnistunut irtautumaan venäläisestä maakaasusta. Maakaasuvarastot saatiin ennakko-odotusten vastaisesti täyteen ennen talven alkamista.

– Monet jäsenmaat ovat silti vieläkin liikaa kiinni fossiilisissa polttoaineissa. Ja tämän suhteen meidän pitää toimia vieläkin nopeammin, Aura Salla sanoo.

KATSO UUSIN JAKSO:
Onko Eurooppa turvassa talvella? (VU 7.11.2023)

Suomenlahdelta tuttu Newnew Polar Bear seilaa nyt täällä

Suomenlahden kaasuputkivaurioon mahdollisesti yhteydessä oleva kiinalainen rahtilaiva Newnew Polar Bear on parhaillaan matkalla Tyynellemerelle Koillisväylää pitkin.

Barents Observer -lehden mukaan alus kulkee pohjoista reittiä kohti Beringinsalmea. Se on kulkenut jään läpi yhdessä Pola Dudinka- ja Tersky Bereg -rahtialusten kanssa.

Lähes 170 metriä pitkä kiinalaisalus on ollut viime päivät Itä-Siperian merellä. Sen uskotaan pysähtyvän seuraavaksi johonkin Venäjän Kaukoidän satamista. Venäläisen Rosatom-yhtiön julkaiseman kuvan perusteella alus kulkee täydessä konttilastissa.

Kolmen rahtialuksen saattue on edennyt jään läpi venäläisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan avustuksella.

Rosatomin mukaan kiinalaisalus on ollut mukana kuluvan vuoden viimeisellä saattueella. Jäätilanne tekee reitin pian käyttökelvottomaksi lopputalven ajaksi.

Newnew Polar Bear lähti liikkeelle Arkangelista 25. lokakuuta. Alus kulki Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken lähellä sen vaurioitumisen aikaan 8. lokakuuta.

LUE MYÖS:
Tämä tiedetään Suomenlahden kiinalaislaivan mystisestä omistajasta – vahvat kytkökset Venäjään (VU 25.10.2023)

Vladimir Putinilta ”odottamaton lausunto”: Varoitti viime viikolla iskuista Venäjän kaapeleihin

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kommentit kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan sabotaasin uhasta ja provokaatioista ovat Venäjän politiikan asiantuntija Tatjana Stanovajan mukaan ”odottamattomia”. Stanovaja kiinnittää asiaan huomiota Venäjään keskittyvän analyysiyhtiönsä R.Politikin viikoittaisessa raportissa.

Vladimir Putin kommentoi asiaa viime viikolla taloutta käsitellessä hallituksen kokouksessa. Hän antoi ymmärtää, että länsimaat voisivat ryhtyä tällaiseen sabotaasiin, jos ja kun pakotteet eivät toimi. Esimerkkinä propagandaväitteessään Putin käytti Itämeren Nord Stream -putkien katkaisua.

Vladimir Putin huomautti myös Suomenlahden Balticconnector-putkesta.

– Ei voida myöskään sulkea pois provokaatioita, kuten hiljattainen yritys syyttää Venäjää Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioittamisesta, Putin sanoi.

– Putkessa itsessään ei ole mitään ihmeellistä. Sillä kuljetetaan merkityksetön määrä kaasua, mutta tässä on silti kyse onnettomuudesta, jota voidaan käyttää meidän vahingoittamiseemme. Tällaisia asioita voidaan tietysti käyttää meitä vastaan, hän jatkoi.

Vladimir Putinin mukaan tällaisiin riskeihin pitäisi varautua sekä ”toimia ennakolta” muun muassa yritystoiminnan ja logistiikan toiminnan varmistamiseksi.

Tutkija Tatjana Stanovajan mukaan Moskovan huomio on siirtynyt Ukrainan rintamatilanteesta sodan vaikutuksiin kotimaassa. Hänestä Kremlissä saatetaan todella pelätä Venäjän logistiikkayhteyksien joutuvan länsimaiden toimien kohteeksi.

– Strategisten talouden ja logistiikan kohteiden turvallisuus on nostettu esiin Putinin päähuolenaiheena ja tämä saattaa vaikuttaa paljonkin Venäjän tulevaan päätöksentekoon. Tämä viittaa myös siihen, että turvallisuuspalvelujen rooli talousasioissa tulee kasvamaan.

Kremlin puheisiin liittyy kuitenkin aimo annos propagandaa. Moskova on pyrkinyt levittämään esimerkiksi Nord Streamin kohdalla varsin kaukaa haettuja salaliittoteorioita, joissa esimerkiksi Yhdysvallat tai purjeveneeltä operoinut Ukrainaan liittyvä ryhmä olisi ollut putkien tuhon takana.

Venäjä on ilmoittanut Baltika-tietoliikennekaapelin rikkoontumisesta Suomenlahdella. Venäläisen korjausalus Spasatel Karevin on kerrottu suorittavan parhaillaan kaapelin korjaustöitä. Sen toimintaa seuraa Merivartioston vartiolaiva Turva.

Venäjän kaapeli kulkee osin Suomen talousalueella. Kaapelin vaurioitumisesta on kerrottu Suomelle 12. lokakuuta. Balticconnector-putki ja Suomen ja Viron välinen tietoliikennekaapeli taas vaurioituivat lokakuun 8. päivänä.

LUE MYÖS:
Venäjä korjaa Baltika-kaapeliaan Suomenlahdella – Merivartiosto valvoo

 

Oliko Balticconnectorin suojaus puutteellinen?

Erillisverkkojen johtava asiantuntija Tomi Lounema nostaa esiin tekemiään huomioita Balticconnector-kaasuputken katkeamisesta viestipalvelu X:ssä.

Hän toteaa, että julkisuudessa on esitetty piirroksia siitä, miten kaasuputki on suojattu merenpohjassa kivimurskalla. Kuitenkin valokuvissa on Louheman mukaan voitu nähdä, että putken katkeamispaikalla ei ollut suojausta.

– Etelä-Suomen AVIn antamassa vesilain mukaisessa sijoittamisluvassa 30.11.2017 määrätään putken suojaamistoimenpiteistä seuraavasti: ”Kivipeiton paksuus on pääosin 0,5–1,0 m. Suojaustoimenpiteet sijoittuvat — välille 24,6–39,5 km ankkureiden takia.”

Etäisyydet mitataan putken rantautumispaikalta Inkoossa. Sijoittamisluvan mukainen kivipeittosuojaus pitää olla koko lailla Suomenlahden keskikohdalle saakka.

– Putken katkeamispaikka on ilmeisesti juuri määräyksen eteläpuolella, kuitenkin Suomen talousalueella, Lounema toteaa.

Putkea koskevan YVA-ohjelmassa (2014) sanotaan seuraavasti: ”Läntisen Suomenlahden keskiosassa vesi syvenee asteittain ja keskimääräinen syvyys on noin 80 m”. Ohjelmassa sanotaan myös ”Suomenlahden syvissä kohdissa putki jää näkyviin merenpohjaan.”

– YVA-ohjelman jaksossa Epävarmuustekijät todetaan, että: ”Turvallisuusperiaatetta sovelletaan läpi arvioinnin, mikä tarkoittaa, että riskiarvioinnit edustavat pahimman tapauksen skenaarioita”. Huomion arvoista on, että maailma on nyt kovin eri asennossa kuin 2014, Lounema jatkaa.

Hän kiinnittää huomiota myös YVA-selostukseen vuodelta 2015. Siellä todetaan, että ”joillakin alueilla putki täytyy kuitenkin suojata joko kaivamalla putki kaivantoon merenpohjassa ja / tai peittämällä se merenpohjan sedimenteillä tai kivimatolla. Tärkeimmät putken suojaamistarpeeseen vaikuttavat tekijät ovat laivaliikenne (ankkurointi ja ”laahaavat ankkurit”) sekä rannikkoalueilla ahtojäät.

Alustavan kvantitatiivisen riskinarvioinnin perusteella laaditun selvityksen tulokset osoittavat, että suojaustoimia tarvitaan 85 prosentille putkilinjan kokonaispituudesta”.

Louneman mukaan pitää erottaa erilaiset ylevät periaatteet ja julkilausumat, joihin on helppo kirjata hyviä asioita ilman kustannusvaikutuksia.

– Tekemisiä ja tekemättä jättämisiä arvioidaan suhteessa viranomaispäätöksissä asetettuihin ehtoihin, esimerkiksi vesilain mukainen sijoittamislupa.

Hänen mukaansa on mielenkiintoista nähdä, mitä viranomaisten tutkimukset tuovat asiasta esille, mitä johtopäätöksiä vedetään ja mihin konkreettisiin toimiin ryhdytään.

– Olipa niin tai näin, niin olemassa olevan kriittisen infran suojaaminen pitää nyt tarkastella kriittisesti ja tehdä parannustoimia. Nykyiset menettelyt ja arvioinnit eivät huomioi riittävästi, josko edes lainkaan, niin sanottua kovaa turvallisuutta.

Amerikkalaisarvio: Jos kaasuputki sabotoitiin tahallaan, Itämerellä ollaan lähellä sotaa

Samaan aikaan, kun maailman huomio kohdistuu kriisiin Lähi-idässä, myös tapahtumista Itämerellä kantautuu yhdysvaltaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan, tohtori Bruce Jonesin mukaan erittäin huolestuttavia tietoja.

Kansainvälistä arvostusta nauttivassa Brookings-ajatushautomossa työskentelevä Jones viittaa Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken sekä Viron kahden keskeisen tietoliikennekaapeliyhteyden lähes yhtäaikaiseen vaurioitumiseen, jonka taustalla on epäilty olevan valtiollinen toimija.

Verkkouutiset on raportoinut tapahtumiin liitetystä kiinalaisaluksesta ja sen mahdollisista Venäjä-kytköksistä muun muassa tässä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ilmaisee liittokunnan vahvan tuen Suomelle, Ruotsille ja Virolle tilanteessa, jossa meneillään olevat tutkinnat vahvistaisivat Venäjän osallisuuden kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen.

Tästä herää tohtori Jonesin mukaan kysymys, miten Nato käytännössä reagoisi tekoon, joka ei ole suoranainen sotatoimi, mutta ilmeisen laiton isku merenalaiseen ja erittäin haavoittuvaan siviilikohteeseen. Vaikka Naton artikla 5:n mukaisiin sotilaallisiin vastatoimiin ei ryhdyttäisi, jotkut tutkijat arvioivat hänen mukaansa tilanteen olevan lähellä sotaa.

– Jos kiinalaisalus olisi ollut tähän mitenkään osallisena – varsinkin vahinkoihin johtaneella tavalla – se heikentäisi olennaisesti edellytyksiä vakaaseen suhteeseen lännen ja Kiinan välillä. Toivottavasti jokin myönteisempi selitys löytyy, Jones toteaa tuoreessa artikkelissaan.

Hän edustaa Newnew Polar Bear -aluksen omistajaa, suitsutti yhteistyötä Venäjän kanssa

Suomenlahden kaasuputken ja kaapeleiden vahingoittamisesta epäillyn Newnew Polar Bear -aluksen hämyisten omistajakuvioiden selvityksissä yksi nimi on noussut esiin useissa eri lähteissä.

Kyseessä on Jing Ke. Häntä on tituleerattu mediassa Newnew Polar Bearin omistavan laivayhtiö Hainan Yangpu Newnew Shippingin ”edustajaksi Venäjällä”, mutta hieman hämmentävästi myös tavaraliikennettä Venäjän ja Kiinan välillä hoitavan Torgmollin ”johtajaksi”.

Verkkouutiset on selvittänyt Newnew Polar Bearin omistustaustoja tästä löytyvässä jutussa. Taustayhtiöistä on hyvin vähän tietoa saatavilla. Moni seikka viittaa kuitenkin vahvoihin yhteyksiin Venäjälle. Yhtiön liikennöinti Koillisväylällä on osa Venäjän strategisesti tärkeitä hankkeita. Tällainen toiminta vaatii myös tiivistä yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa. Mediatietojen mukaan yhtiön aluksilla on venäläistä miehistöä. Suomessa Turun Sanomat on kertonut lähteeseen viitaten, että alusten päällystö olisi tavallisesti venäläistä.

Yrityksellä ei myöskään ole nettisivuja, ja jopa Kiinassa on kummasteltu, miten täysin tuntematon yhtiö on ponnistanut vain vuosi perustamisensa jälkeen maailman 50 suurimman varustamon joukkoon.

Lisäksi on väitetty, että Newnew Polar Bearin miehistö olisi vaihdettu kokonaisuudessaan, kun se pysähtyi Venäjän Kaliningradissa vain päiviä ennen kaapelien ja putken vaurioittamista. Aluksen lähellä oli epäillyn sabotaasin aikaan väitetysti myös pimeänä liikkuneita Venäjän aluksia.

Rajavartiolaitoksen kuvaa Newnew Polar Bearista näytettiin Suomen viranomaisten tiedotustilaisuudessa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Jing Kestä löytyy mainintoja venäläisistä lähteistä. Hän näyttää reissanneen Venäjällä liikeasioissa. Verkkouutiset törmäsi Newnew Shippingin taustoja selvittäessä esimerkiksi valtiollisen tietotoimisto Interfaxin elokuussa 2022 julkaisemaan juttuun. Siinä kerrottiin Torgmollin yhdessä Venäjän valtion rautateiden kanssa käynnistämästä suuresta rahtipalvelusta. Jutussa on kommentteja ”Torgmollin johtajaksi” kutsutulta Jing Keltä.

Samaan artikkeliin on kiinnitetty huomiota sosiaalisessa mediassakin. Laivaliikennettä avoimista lähteistä X-palvelussa Markus Jonsson -nimimerkillä seuraava käyttäjä on jakanut myös tästä löytyvän tiedotteen, jossa kerrotaan Newnew Polar Bearista ja Newnew Shippingin ja Torgmollin rahdinkuljetuksista Koillisväylällä. Newnew Polar Bear oli laatuaan ensimmäinen reittiä kulkenut rahtilaiva. Matka vaati tiivistä yhteistyötä Venäjän viranomaisten ja venäläislaivojen kanssa.

Heinäkuun lopussa julkaistussa tiedotteessa Jing Ketä kutsutaan Newnew Shippingin ”edustajaksi Venäjällä”. Hän kuvaili tuolloin Koillisväylän olevan eräs Venäjän ja Kiinan yhteistyön keskeisistä strategisista hankkeista ja suitsutti, miten liikenteen lisääminen reitillä tulee vahvistamaan maiden välisiä suhteita.

– Olemme luottavaisia siitä, että matka Koillisväylällä onnistuu Rosatomin ja Glavsevmorputin vahvalla tuella, Jing Ke sanoi tiedotteessa.

Rosatom on Venäjän valtion ydinvoimayhtiö ja Glavsevmorput sen alla toimiva organisaatio, joka hallinnoi Koillisväylän käyttöä. Newnew Polar Bearin juuri suorittama matka reitillä merkitsi käytännössä jatkuvaa yhteispeliä venäläisten jäänmurtajien kanssa.

Vladimir Putin ja Sergei Zybko. www.kremlin.ru

Tiedotteessa on myös kiintoisa yksityiskohta. Sen mukaan Glavsevmorputin johtaja, merikapteeni Sergei Zybko oli ainakin vielä tuolloin Newnew Polar Bearilla. Zybko on nostettu esiin jo aiemmin tästä löytyvässä Iltalehden jutussa. Siinä häntä kutsuttiin ”mieheksi, joka tietää jotain Suomenlahden oudoista tapahtumista”. Venäjän diktaattori Vladimir Putin antoi Zybkolle valtiollisen palkinnon loppuvuodesta 2018.

– Merimiehet ovat järjestään isänmaallisia – ja me olemme kaikki isänmaallisia. Erityisen miellyttävää on, kun työllä ei ole vain talousvaikutus vaan myös poliittinen vaikutus, Zybko muun muassa sanoi Kremlin sivuilla julkaistussa kiitospuheessaan.

Samalla X:n tilillä on julkaistu myös tämän linkin takaa arkistoituna venäläisen Roscongress-tapahtumajärjestäjän sivulta ja alta löytyvä kuva Newnew Shippingin ”edustaja” Jing Kestä.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen

Jing Ke paneelissa (toinen vasemmalta) ROSCONGRESS (arkistoitu)

Itse tapahtumasivulta löytyvien tietojen ja kuvien perusteella Jing Ke osallistui paneelikeskusteluun ”Koillisväylästä globaalin kasvun luojana” tämän vuoden syyskuun 11. päivänä.

Seura oli arvovaltaista. Mukana oli esimerkiksi merkittäviä teollisuusjohtajia ja viranomaisia sekä Venäjän teollisuudesta ja kaupasta vastaava varaministeri, valtiosihteeri Viktor Evtuhov ja pitkän linjan Vladimir Putinin sisäpiiriläinen, tiedustelumies ja presidentinhallinnon entinen kansliapäällikkö Sergei Ivanov.

Jing Ken taustatieto-osio on tapahtuman sivuilla jätetty täysin tyhjäksi eikä hänestä ole muuta tietoa kuin nimi, kuva ja työpaikka.

Venäläisistä julkisista rekistereistä löytyvien varsin monipolvisten tietojen perusteella Jing Ke on kirjattu tällä hetkellä Venäjällä ainakin Goodstuff OOO- ja Farwater Logistik OOO -yhtiöiden perustajaksi. Hänen yhtiökumppaneitaan näissä ovat muun muassa Vadim Trubetskoi ja Jana Kosenko. Jing Kellä vaikuttaa olleen runsaasti erilaista yritystoimintaa Venäjällä.

Yritystietoihin kiinnitti X-palvelussa ensin huomiota Henri Kytönen. Hän on jakanut alta löytyviä kuvakaappauksia venäläistiedoista.

Newnew Polar Bearin omistustaustoja selvittänyt Erik Kannike on taas jakanut aiemmin tällä viikolla X-palvelussa alta löytyvän kuvakartan aluksen omistustahoista ja niiden kytköksistä toisiinsa. Esillä ovat esimerkiksi Torgmoll, Newnew Shipping ja Goodstuff. Mielenkiintoista on muun muassa se, että kaikilla yhtiöillä on Kanniken mukaan sama venäläinen puhelinnumero.

Edit 27.10.2023. 15.51 Lisätty venäläisten yritysrekisterien tietoja.

LUE MYÖS:

Suomenlahden vauriosta tulee valtava korvausvaatimus – pysäytetäänkö aluksia jatkossa?

Räjähtäviä väitteitä Suomenlahden sabotaasista: Kiinalaislaivan miehistö oli vaihdettu Venäjällä, putken lähellä pimeitä aluksia

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)