Verkkouutiset

Laki

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

MT: Tällainen olisi suunnitteilla oleva esitäytetty perukirja

Verohallinto valmistelee uudenlaista esitäytettyä perukirjaa. Muutos helpottaisi omaisten tehtäviä kuolinpesissä. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus.

Tavoitteena on, että lomakemuotoinen perukirja saapuisi esitäytetyn veroilmoituksen tapaan kuolinpesälle hyväksyttäväksi ja täydennettäväksi.

Kuoleman kohdatessa jää kuolinpesän osakkaiden tehtäväksi toimittaa perunkirjoitus. Perukirjaan sisältyvät vainajan perilliset osoittava sukuselvitys sekä luettelo varoista ja veloista kuolinhetkellä.

– Lomakkeen muoto on vasta suunnitteilla, mutta sekä sähköinen että paperinen asiointi on mahdollistettava, sanoo Verohallinnon tuotehallintayksiköstä ylijohtaja Saku Airosmaa MT:lle.

Hankkeen tarkoituksena on helpottaa kuolinpesien hallintoa. Osakkaat saisivat osittain valmiin asiakirjan, johon on etukäteen merkitty ainakin verottajan tiedossa olevat varat ja velat.

Vastuu verottajalle ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta jäisi nykyiseen tapaan kuolinpesän osakkaille, kuten myös esitäytetyn veroilmoituksen täyttäjä vastaa ilmoituksen sisällöstä.

Omaisuuden arvon määrittämistä tai perintöverotusta ei uudistuksella ole Airosmaan mukaan tarkoitus muuttaa. Perukirjaan merkitään omaisuuden käypä arvo, siis kuolinpäivän teoreettinen myyntihinta.

Ainakin pankkitalletukset, -lainat ja arvo-osuudet voisivat olla esitäytetyssä perukirjassa valmiina, kuolinpäivän arvoon merkittynä. Jos pesässä ei muuta omaisuutta olisi, voidaan lomake allekirjoittaa kuolinpesän veloilla ja hautajaiskuluilla täydennettynä.

– Helpommissa kuolinpesissä uudistus voi vähentää lakiavun tarvetta, Airosmaa toteaa MT:lle.

Kiinteistöjä, asunto-osakkeita tai vaikkapa ajoneuvoja sisältävissä kuolinpesissä omaisuuden arvon määritys jäänee kuolinpesän hallinnolle nykyiseen tapaan. Esimerkiksi asunnon arvosta ei valmista tietoa aina ole.

Uudistus on suunnitteluvaiheessa. Lainsäädäntötyöhön päästäneen tämän hallituskauden aikana.

Lakiesityksen mukaan tappo ei vanhentuisi koskaan

Esityksen mukaan tappo ei murhan tavoin vanhentuisi koskaan. Näin tekijä voitaisiin saada vastuuseen, vaikka hän paljastuisi vasta kymmenienkin vuosien päästä.

– Esimerkiksi uusi näyttö, uudet teknologiat tai teon tunnustaminen voivat pitkänkin ajan jälkeen mahdollistaa rikoksen selvittämisen, Leena Meri (ps.) toteaa tiedotteessa.

Tällä hetkellä tappo vanhenee 20 vuoden jälkeen. Lakiuudistuksen jälkeen vanhentumisaika ei olisi enää syytteen nostamisen tai tekijän tuomitsemisen esteenä.

– Toisen hengen vieminen on liian suuri rikos, jotta voisimme armahtaa syyllisen ajan kulun vuoksi. Vastuu teoista on kannettava, Meri sanoo.

Kaksi oikeusoppinutta haluaisi kirjata perusvelvollisuudet lakiin

Oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg ja velvoiteoikeuden professori emeritus Juha Karhu oikeustieteen tohtori haluaisivat perusvelvollisuudet kirjattavaksi lakiin. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan he perustelevat perusoikeuksien kirjaamisen lakiin ”kannustavan yhteiseen hyvään”, sillä heidän mukaansa lait vaikuttavat yhteiskunnan moraaliin, eivät ainoastaan heijastele sitä.

Ståhlberg ja Karhu nostavat velvollisuuden huolehtia läheisistään, demokratiaan osallistumisen ja yhteisölliseen työhön osallistumisen esimerkeiksi velvollisuuksista, jotka voitaisiin kirjata lakiin.

Kirjoittajat uskovat ihmisten yksilöllisten perusoikeuksien korostamisen johtaneen siihen, että velvollisuudet ovat unohtuneet. Yksilön velvollisuus yhteisöään kohtaan tuntuu heidän mukaansa kadonneen ihmisten keskittyessä liikaa vain oman asemansa turvaamiseen.

–  Yhteisöt ja muut ihmiset ovat jotain, joilta voi saada, mutta joille ei tarvitse antaa mitään. Se on monilla johtanut epäterveeseen individualismiin, Karhu ja Ståhlberg kritisoivat.

Ståhlbergin ja Karhun mukaan ihmisten velvollisuudentunto on vähentynyt ja tämä heijastuu esimerkiksi reservistä eroamiseen, yritysten viranomaissuositusten laiminlyönteinä ja nuorisoväkivallan kasvuna. Taustalla on yksilökeskeisyyden lisääntyminen.

– Ainakin osin se johtuu nyky-yhteiskunnalle ominaisesta yksilöllisten oikeuksien korostamisesta velvollisuuksien kustannuksella, kirjoittavat pohtivat.

Karhu ja Ståhlberg muistuttavat, että ihmisoikeudet ovat syntyneet turvaamaan ihmisten universaalit oikeudet ja suojelemaan yksilöä suhteessa valtion ja yhteisöjen valtaan. Tarkoituksena ole ollut vähentää ihmisten velvollisuuksia.

–  Keskustelussa tämä näkökulma on jäänyt sivuun varsinkin, kun perusoikeuksille ei juurikaan ole annettu merkitystä yksityisten välisissä suhteissa, oikeusoppineet huomauttavat.

Talsa: Tämä voi yllättää asunnon vuokraamisessa

Vuokrasopimuksen syntyminen ei aina edellytä varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Sopimus voi syntyä jo tarjouksesta ja hyväksyvästä vastauksesta. Asiasta kirjoittaa Taloussanomat.

Suomen vuokranantajien lakiasiainjohtajan Tarik Ahsanullahin mukaan kyseessä on jokakesäinen ilmiö. Se nousee pintaan silloin, kun vuokrasopimuksia tehdään paljon. Kesä on tyypillisesti vilkasta aikaa vuokramarkkinoilla, kun opiskelijat ja kesätyöntekijät etsivät itselleen asuntoja.

Sopimus voi syntyä jo siinä vaiheessa, kun osapuolet keskustelevat vuokra-asunnon vuokraamisesta ja sen ehdoista sähköpostitse ja ovat päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Vuokralainen ei voi perua sopimusta vain jättämällä vastaamatta vuokranantajan jatkoviesteihin tai jättämällä esimerkiksi vuokravakuuden maksamatta.

– Tästä on välillä epätietoisuutta myös vuokranantajien puolella. Vuokranantaja voi olla virheellisessä käsityksessä, ettei vuokrausta ole vielä tapahtunut ennen varsinaisen dokumentin allekirjoittamista, Ahsanullah sanoo Talsalle.

Hän muistuttaa, että vuokrasopimus on sitova silloinkin, vaikka se olisi tehty etänä näkemättä asuntoa. Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskeva kahden viikon peruuttamisoikeus ei koske asuinhuoneiston vuokrasopimuksia.

LUE MYÖS:
Vuokravakuudesta riidellään yhä useammin – juristilta rahanarvoinen neuvo
Näin valitset hyvän vuokralaisen – tunnista hälytysmerkit

”On oikein, että vanki voi olla vain kerran ensikertalainen”

Kokoomuksen syyttäjätaustainen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen pitää hallituksen esitystä vankien ensikertalaisuudesta oikeana. Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää ehdonalaiseen vapauttamisen järjestelmää muutettavan siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran elämässään.

– Tällä hetkellä lainsäädäntömme katsoo ensikertalaiseksi rikoksentekijän, joka ei ole istunut vankilassa rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana. Tämä ei ole vastannut yleistä oikeustajua. On oikeudenmukaista, että ensikertalainen voi olla vain kerran elämässään – ei kerran viidessä vuodessa, Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa.

Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan henkilö, joka on uusinut rikoksensa viiden vuoden jälkeen, on vapautunut ehdonalaiseen istuttuaan vankilatuomiostaan puolet. Orpon hallituksen esittämän muutoksen jälkeen tuomitun niin sanottu ensikertalaisuus ei enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Muutoksen myötä rikoksen uusiminen vaikuttaa johdonmukaisemmin vankilassa suoritettavan rangaistuksen pituuteen.

– Suomessa rikosoikeudellinen järjestelmä lähtee siitä, että ensimmäistä kertaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö vapautuu suoritettuaan lyhyemmän osan vankeusrangaistuksestaan. Lievemmän kohtelun ei kuitenkaan tule koskea rikoksenuusijoita, Keto-Huovinen toteaa.

Arvioiden mukaan muutos vähentää rikoksenuusijoiden vankeuteen johtavia rikoksia muutamista prosenteista jopa noin kahteenkymmeneen prosenttiin. Muutos lisännee vankimäärää, mihin Orpon hallitus on varautunut turvaamalla riittävät resurssit.

– Vuoden 2024 budjetissa rangaistusten täytäntöönpanon määrärahat nousivat 16 prosentilla ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuodet 260 hengellä. Uudistus lisää rikosoikeusjärjestelmämme oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä, Keto-Huovinen päättää.

Maanomistajat huolissaan perustuslain takaamasta omaisuudensuojasta

Liiton mukaan nykytilanteessa kunnat, sähkönjakelu- ja energiayhtiöt käyttävät pakkolunastuksia käytännössä ensisijaisena keinona maan haltuunottoon.

– Tämä polkee räikeästi maanomistajan oikeuksia. Lunastuslaki on vuodelta 1979 ja pahasti vanhentunut. Lisäksi oikeuskäytäntö on ajanut sen soveltamista maanomistajan oikeuksia ja perustuslain antamaa omaisuudensuojaa vastaan, liitto sanoo tiedotteessaan.

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen lain osauudistuksesta. Metsänomistajien mukaan luonnoksessa on monta myönteistä kohtaa korvaustason oikeudenmukaistamisesta.

– Esityksestä puuttuvat kuitenkin selvät muotoilut arvon määrittämisestä ja pakkolunastuksen toimeenpanon kriteereistä. Pakkolunastustoimituksia ohjaamaan lakiin tarvitaan selvät kirjaukset maanomistajien perustuslaillisten oikeuksien varmistamiseksi.

Maanomistajain liitto korostaa, että pakkolunastuksen pitää aina olla viimesijaisin keino.

– Se pitää rajata vain ongelmatilanteisiin, kun muita ratkaisuja ei löydy. Pakkolunastusta pitää edeltää aidot, todistettavissa olevat neuvottelut maanomistajan kanssa. Yksikin epäoikeudenmukainen lunastus voi olla henkilökohtainen tragedia. Oikeudenmukaisuus ja omaisuudensuoja on yhteiskuntamme peruspilareita.

Avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta selkeytetään

Hallitus esittää, että avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta selkeytetään rikoslaissa. Esityksessä ihmiskauppana rangaistavaa olisi teko, jonka tarkoituksena olisi pakkoavioliittoon tai siihen rinnastettavaan liittoon saattaminen.

Sääntely kattaisi sekä avioliittoon että siihen rinnastettavaan liittoon pakottamisen. Kyse voisi olla esimerkiksi niin sanotusta uskonnollisesta avioliitosta, jota ei ole virallisesti rekisteröity.

Pakkoavioliitosta voisi olla kyse sekä avioliiton solmimisvaiheessa että tilanteessa, jossa henkilöä estetään irtautumasta pakkoavioliitoksi muodostuneesta liitosta.

Lakimuutoksella vahvistettaisiin henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden sekä yksityiselämän suojaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa.

Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen sisältyy pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan.

Järjestöt vetoavat: Hallituksen säädettävä yrityslähestymiskielto

Useat järjestöt peräänkuuluttavat kannanotossaan hallitusta säätämään yrityslähestymiskiellon vastauksena myymälävarkauksien ja häiriökäyttäytymisen lisääntymiseen kaupoissa.

Kannanoton takana on kymmenkunta merkittävää järjestöä, muun muassa Kaupan liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Palvelualojen ammattiliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ja Suomen Yrittäjät.

Järjestöjen mukaan uusi laki tarvitaan erityisesti työ- ja asiointiturvallisuuden takaamiseksi, sillä joukko asiakkaita aiheuttaa toistuvasti vakavan turvallisuusuhan kaupan henkilökunnalle ja samalla asiakkaille.

Poliisille ilmoitetut myymälävarkaudet ja näpistykset ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana 10 prosenttia ja vuodesta 2019 lähtien jopa 26 prosenttia. Kaupan yrityksiin kohdistuvat ryöstöt ovat lisääntyneet samassa ajassa 15 prosenttia.

– Jokainen myymälävarkaustilanne on todellinen uhkatilanne, joka pahimmillaan kärjistyy vakavaksi väkivallaksi, kun teko havaitaan. Jopa 80 prosentilla kiinnijääneistä on jokin vahingoittamisen väline mukanaan, kuten nyrkkirauta, puukko tai jopa käsiase, järjestöjen lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Samaan aikaan myymälän henkilökuntaan kohdistuva epäasiallinen käytös, uhkailu ja häirintä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Kaupan liiton kuluttajakyselyjen mukaan suomalaiset ovat aiempaa useammin törmänneet muiden asiakkaiden häiriköintiin asiakaspalvelutilanteissa. Vuoden 2017 kyselyn mukaan 36 prosenttia suomalaisista oli törmännyt erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa muiden asiakkaiden häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen, ja vuoden 2022 tuloksissa osuus oli kasvanut jo 44 prosenttiin.

Palvelualojen työntekijöiltä vuonna 2023 kysyttäessä 70 prosenttia vastaajista oli kohdannut työssään asiakkaiden taholta häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä viimeisen vuoden aikana. Poliisin tilastoimat järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamistapaukset ovat myös lisääntyneet viime vuosina selvästi.

– Koska työntekijöihin ja muihin asiakkaisiin kohdistuva uhkailu, häirintä ja suoranainen väkivalta piinaavat palvelualoilla hyvin laajasti, on tilanteeseen saatava muutos. Tarvitaan laki yrityslähestymiskiellosta. Sen avulla työnantaja voi nykytilannetta paremmin huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, järjestöt perustelevat tiedotteessa.

– Tällä hetkellä työnantaja ei voi työntekijöitään suojatakseen lähestymiskieltoprosessia aloittaa, vaikka työturvallisuuden varmistaminen on työnantajan lakisääteinen tehtävä. Yhteiskunnan on annettava selvä viesti, että epäasiallisella käyttäytymisellä toisen ihmisen työpaikalla voi olla vakavat seuraukset. Häirintä, uhkailu ja väkivalta työpaikoilla ovat omiaan aiheuttamaan yhteiskunnassa myös laajempaa sisäistä turvattomuuden tunnetta, kannanotossa todetaan.

Järjestöjen mukaan laki yrityslähestymiskiellosta antaisi työnantajalle mahdollisuuden hakea asiakkaalle kiellon tulla asiointitilaan, jos tämä käyttäytyy uhkaavasti ja vaarantaa työntekijöiden ja/tai asiakkaiden turvallisuuden.

– Laajan perusoikeudellisen tarkastelunkaan näkökulmasta yrityslähestymiskiellolle ei Suomessa ole esteitä. Tähän päätyivät johtavat oikeustieteen asiantuntijat Liikelähestymiskielto-selvityksessään. On siis mahdollista tehdä pääosin samankaltainen laki, joka Ruotsissa on ollut käytössä jo yli kolme vuotta. Laki, joka on toiminut myös käytännössä.

Liikelähestymiskielto-selvityksessä tarkasteltiin paitsi perustuslaillisia edellytyksiä ja useita perusoikeudellisia näkökulmia myös mahdollisen lain keskeisiä elementtejä pykälätasolla. Pohjaa lainsäädäntötyölle on siis jo luotu.

– Yritykset ja työntekijät tarvitsevat turvakseen nykyistä järeämpiä työkaluja mahdollisimman pian, järjestöt perustelevat.

 

Kohuttu lonkerorajoitus voi kääntyä itseään vastaan: Kauppoihin yhtä vahvoja juomia, mutta halvempina

Eduskunnan talousvaliokunta antoi viime viikolla lausuntonsa alkoholilain muuttamisesta. Valiokunnan mukaan rajoitus, jonka mukaan vain käymisteitse valmistetut 8-prosenttiset alkoholijuomat sallitaan kaupoissa, on ongelmallinen EU:n kilpailu- ja sisämarkkinaoikeuden näkökulmasta.

Rajoitus päätyi hallitusneuvotteluissa esitykseen poliittisena kompromissina, jotta niin kutsutut limuviinat ja vahvat lonkerot pysyisivät Alkossa.

Tarkoitus on suojella nuoria ja etenkin tyttöjä humalajuomisen ja alkoholihaittojen lisääntymiseltä. Euroopan komissio on kuitenkin huomauttanut Suomelle, että konkreettista syy-yhteyttä esitetyn toimenpiteen ja kansanterveydellisen vaikutuksen välillä ei ole pystytty osoittamaan. Tislattu alkoholi ei ole sen haitallisempaa terveydelle kuin samanvahvuinen käymisteitse valmistettu alkoholijuomakaan.

Valiokunnalle lausunnon antanut eurooppaoikeuden professori Juha Raitio kertoo suhtautuvansa rajoitukseen kriittisesti. Hänen mukaansa esitys ei ole myöskään muokattavissa sellaiseksi, ettei seurauksia Suomelle tulisi.

– Uudistus tulisi todennäköisesti johtamaan siihen, että tyttöjen suosimia juomia (lonkeroita) tehtäisiin käymistuotteina 8-prosenttisiksi ja siksi tätä asiaa eivät auta uudenlaiset sanamuodot, vaan yksiselitteisesti valmistustaparajoituksen poistaminen, Raitio kiteyttää Verkkouutisille.

Käymisteitse valmistetut juomat ovat lisäksi verotuksellisesti edullisemmassa asemassa, joten lopputuloksena kauppoihin voisi päätyä aiempaa halvempia, käymisteitse valmistettuja juomasekoituksia.

– Jos tämä kuitenkin menee läpi tässä muodossa, niin pidän todennäköisenä, että komissio tulee puuttumaan juuri tähän valmistustaparajoitukseen, Raitio arvioi.

Turun yliopiston oikeustieteen professori Jukka Snell lähestyy asiaa monopolisäädösten näkökulmasta, ja sanoo, että hänen nähdäkseen EU-oikeus ei kiellä valmistustaparajoitusta.

– On sitten eri kysymys, onko siinä mitään järkeä, toteaa Snell, jota valiokunta myös kuuli asiantuntijana.

Kun on kyse kaupallisten monopolien toimintaa koskevista säännöistä, EU-oikeus kieltää Snellin mukaan ainoastaan syrjinnän.

– Nyt on käsillä juuri tällainen sääntely. Syrjintäkiellon mukaan monopolin rakenne ja toiminta täytyy järjestää siten, ettei toisista jäsenvaltioista tuotavien tavaroiden kauppaa kohdella oikeudellisesti tai tosiasiallisesti huonommin kuin kotimaisten tavaroiden kauppaa. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan ei vaikuta siltä, että valmistustaparajoitus syrjisi tuontitavaroita, Snell selventää.

Talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) sanoo Verkkouutisille, että niin talousvaliokunnassa kuin edustajat perustuslakivaliokunnassa ovat tehneet perusteellista työtä.

– Molempien valiokuntien painava viesti mietintövaliokunnalle on se, että hallituksen esitykseen liittyy muun muassa EU-oikeudellisia riskejä, Wallinheimo kommentoi.

Jos lakiesitys etenisi nykymuodossaan, vaarana Wallinheimon mukaan on, että lain tulkintaa päädytään puimaan EU-tuomioistuimessa.

– Tietenkin toiveemme on, että sosiaali- ja terveysvaliokunta valiokunta ottaa nämä huolet vakavasti huomioon mietintöä tehdessään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on määrä jatkaa asian käsittelyä tällä viikolla.

Wallinheimo sekä talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) eivät kuitenkaan näe, että alkoholilain uudistus voisi kaatua kokonaan.

– Asiasta on hallitusohjelmassa sovittu ja tavoite on selvä, Kaunisto toteaa.

Hänen mukaansa komission huoli tulee kuitenkin ottaa vakavasti.

– Lähtökohtaisesti eduskunnassa käsiteltävien lakien pitäisi olla sellaisia, jotka ovat linjassa EU:n sääntelyn kanssa, Kaunisto muistuttaa.

Alkoholisääntelyn höllentämistä vastustavien kristillisten kansanedustaja Päivi Räsänen kommentoi helmikuussa Verkkouutisille olevansa tyytyväinen että ainakin limuviinat ja vahvat lonkerot jäävät Alkoon, koska ”asia on riittävän vaikea muutenkin”. Räsänen kertoi tuolloin puolueen tulevan äänestämään alkoholilain uudistusta vastaan, mistä hänen mukaansa oli sovittu jo hallitusneuvotteluissa.

LUE MYÖS:
Päivi Räsänen avaa mörkölonkeropäätöksen taustat: Nuoret naiset pitävät limuviinoista

Yle: Asiakas osti 4000 euron sängyn, ei saanut mitään

Asiakkaat ovat tehneet poikkeuksellisen paljon valituksia sänkyjä myyvästä Lux Beds From North Oy:stä. Asiasta kertoo Ylen MOT.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut yrityksestä alkuvuonna jo yli 50 ilmoitusta.

Yle tutustui 12 asiakkaan tapaukseen. Kaikissa tapauksissa on yhteistä se, että tilattua sänkyä ei ole lupauksista huolimatta toimitettu ja asiakkailla on ollut suuria vaikeuksia saada rahojaan takaisin.

Yksittäisillä asiakkailla on jopa yli 4 000 euron saatavia yritykseltä. Ylen tietojen mukaan Lux Bedsistä on tehty myös useita rikosilmoituksia. Rikosilmoitukset eivät kuitenkaan ole edenneet, sillä poliisin mielestä kyse on riita-asiasta eikä rikoksesta.

– En tajua, miksi kukaan ei voi tehdä niille mitään, eräs asiakas ihmettelee.

Yrityksen viestintävastaava Terhi Mäkinen vihjaa Ylelle, että viranomaisille tulleissa yhteydenotoissa olisi osittain kyse mustamaalauksesta. KKV:n mukaan tällaisesta ei ole näyttöä.

Yle: Patsasvarkaat tuomittiin jättikorvauksiin

Patsaita varastaneet ja tuhonneet miehet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen kahdesta törkeästä varkaudesta ja kahdesta varkaudesta. Asiasta kertoo Yle.

Lisäksi he joutuvat maksamaan yli 250 000 euron vahingonkorvaukset. Toinen tuomituista on syntynyt vuonna 1990 ja toinen vuonna 1991.

Verkkouutiset kertoi patsasvarkauksista aiemmin tässä jutussa. Varkausten ja vahingontekojen kohteena olleet teokset ovat Lauri Viidan muistomerkiksi Tampereella vuonna 1991 paljastettu ”Runon siivet” ja Viinikan Lampipuistossa sijaitseva ”Kalapoika”. Samaan kokonaisuuteen liittyi myös Lappeenrannassa varastettu teos ”Kurjet”.

Poliisin mukaan kaksikolla oli ollut käytössä osien siirtämiseen lava-auto ja leikkaamiseen erilaisia sähkötyökaluja. Esitutkinnan aikana ilmeni, että varastetut arvokkaat patsaat oli käsitelty siten, etteivät ne olisi alkuperältään enää helposti tunnistettavia. Patsaita oli leikattu pienempiin osiin alkuperän häivyttämiseksi. Leikattuja osia oli myyty romuliikkeille taloudellisen hyödyn toivossa.

Ylen mukaan Lauri Viidan muistomerkki pyritään ennallistamaan, mutta täysin alkuperäistä teoksesta ei ole mahdollista saada. Kalapoika-patsasta ei ole mahdollista ennallistaa miltään osin.

Tuomion mukaan miesten teot ovat olleet suunnitelmallista ja teosten arvosta piittaamatonta. Suunnitelmallisuutta osoittavat työkalujen käyttö, lava-auton käyttö anastetun omaisuuden kuljettamisessa, anastetun omaisuuden myyminen eri romuttamoille ja se, että teot on tehty yöaikaan.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

LUE MYÖS:
Miehet varastivat patsaita – Poliisi: Tyhmän rikoksen ylistyslaulu

Ranska on kirjaamassa aborttioikeuden perustuslakiinsa

Ranska on kirjaamassa aborttioikeuden perustuslakiin. Versaillesissa maanantaina kokoontuva parlamentin molempien kamarien istunto on vahvistamassa senaatin aiemman äänestystuloksen. Asiasta kertovat esimerkiksi Le Monde ja tv-kanava TF1.

Ehdotus sai ylähuoneessa eli senaatissa perjantaina ylivoimaisen enemmistön kannatuksen. Esitystä kannatti 267 edustajaa ja vastusti 50. Aiemmin viime viikolla alahuoneen äänestyksessä perustuslain muutosta kannatti 492 edustajaa 577:sta.

Nyt molempien kamarien täytyy vielä hyväksyä perustuslain muutos kolmen viidenneksen enemmistöllä, mutta hyväksynnän saavuttamista pidettiin maanantaina iltapäivällä käytännössä varmana.

Abortti on ollut laillinen Ranskassa jo 50 vuotta eli vuodesta 1974, mutta paine oikeuden vahvistamiseksi on kasvanut. Le Monden mukaan vuonna 2022 tehdyssä kyselyssä 81 prosenttia vastanneista ranskalaisista kannatti aborttioikeuden kirjaamista Ranskan perustuslakiin. Siinä missä abortti on yleisesti hyväksyttyä, sen saamisessa on käytännön haasteita Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän puutteiden vuoksi.

Ranskasta on tulossa maailman ensimmäinen valtio, jossa oikeus aborttiin taataan perustuslaissa. Aloite on lähtöisin presidentti Emmanuel Macronilta. Sen äänekkäimpiin vastustajiin on kuulunut oikeistokonservatiivisen Kansallisen liittouman kärkipoliitikko Marine Le Pen, joka on nimittänyt hanketta turhaksi.

Naistenpäivää vietetään kuluvan viikon perjantaina 8. maaliskuuta.

Sakko uhkaa: Isoisän Suomi-konepistooli ja moni muu koriste on pantava turvakaappiin

Koristeiksi muokattuja aseita on säilytettävä turvakaapissa. Asia on noussut esiin, kun poliisi on viestinyt, että ilmoitukset näistä aseista voi tehdä sähköisesti. Laki muuttui jo viisi vuotta sitten, mutta sen siirtymäaika päättyy tulevana kesänä. Lisäksi aiemmin helmikuussa aseiden lainvastaiseksi tulkitusta säilytyksestä määrättiin Korkeimmassa oikeudessa yli 30 000 euron sakko.

Deaktivoitua eli toimintakelvottomaksi tehtyä, koristeeksi kelpaavaa ampuma-asetta pitää säilyttää samalla tavoin turvallisesti kuin toimivia ampuma-aseita. Eli säilytysvaatimus on samanlainen, kuin deaktivoitu ase olisi ”toimintakuntoinen ase”. Jos säilytettävänä on vähintään kuusi ampuma-asetta tai deaktivoitua asetta tai yksikin erityisen vaaralliseksi luvitettu ase eli ERVA, tulee olla säilytystä varten standardoitu turvakaappi tai poliisin hyväksymät säilytystilat. Jos turvakaappi painaa tyhjänä alle 150 kiloa, se on kiinnitettävä kaapin sisäpuolelta lattiaan tai seinään.

ERVA on lyhenne sanoista erityisen vaarallinen. Tällaiseksi luokitellaan muun muassa ase, joka on toimintatavaltaan itselataava kertatuliase (puoliautomaatti), jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja jossa käytetään niin sanottuja pitkiä lippaita. Kiväärissä pitkä lipas on yli 10 patruunaa sisältävä ja pistoolissa yli 20 patruunaa sisältävä lipas. Myös sarjatuliaseet ovat ”ervoja”.

Säilytyssääntö koskee siis myös koristeina säilytettäviä aseita. Käytännössä näihin kuuluvat monelle suomalaiselle suvussa kulkeutuneet perintöaseet ja sotamuistot, kuten isoisien puna-armeijan sotilailta takavarikoimat pepešat eli PPŠ-41-konepistoolit, DP-pikakiväärit eli Emmat, sekä klassiset Suomi-konepistoolit. Suomi-konepistooleita valmistettiin kaikkiaan vuosina 1931 – 1953 noin 80 000 kappaletta.

– Deaktivoidut aseet luokitellaan myös ampuma-aseiksi. Erityisen vaaralliset ampuma-aseet tulee säilyttää aina standardien mukaisessa asekaapissa. Kun nämä kaksi ynnätään yhteen, saadaan lopputulos, että deaktivoidut ERVA-aseet on säilytettävä aina standardien mukaisessa asekaapissa, selventää ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksen lupahallinnosta.

Deaktivoidut aseet on nyt myös ilmoitettava poliisille. Poliisi tosin on viestinyt lähinnä siitä, että aselain muutoksen johdosta ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

– Siellä samassa paikassa, missä tehdään passi- ja henkilökorttihakemukset, on lomake, jolla asiasta voi tehdä ilmoituksen. Lomakkeelle kirjoitetaan aseen tiedot mahdollisimman tarkkaan, ja jos mukaan voi vielä liittää aseesta valokuvan tai useampia, niin aina parempi. Ilmoittaminen on maksutonta, kertoo ylitarkastaja Ranta ja muistuttaa, että lomakkeen saa tietysti edelleen viedä poliisiasemalle myös henkilökohtaisesti.

Suomessa on ainakin 25 000 deaktivoitua asetta. Luku perustuu poliisin tietojärjestelmiin ilmoitettuihin tietoihin deaktivoituiduista aseista. Se ei kuitenkaan ole tarkka, sillä kaikkia ei ole aiemmin tarvinnut ilmoittaa poliisille. Tarkempi luku saadaan loppukesästä, kun kaikkia deaktivoituja aseita koskevan lain siirtymäaika päättyy heinäkuussa.

Koristeet on siis otettava alas seinältä ja vietävä pois kesämökeiltä silloin, kun mökillä ei oleskele. Ja jos oleskelee, on deaktivoidut aseet laitettava mökilläkin turvakaappiin.

– Kesämökki ei ole sopiva ja turvallinen paikka aseiden vakituiseen säilytykseen. Niitä voi säilyttää mökillä vai silloin, kun on itse siellä valvomassa. Talveksi aseita ei saa jättää mökille, vaikka siellä olisikin asekaappi.

Standardien mukainen asekaappi maksaa edullisimmillaankin parisataa euroa. Lainvastainen säilyttäminen puolestaan on ampuma-aserikkomus, josta voi seurata sakkoja. Näin tapahtui esimerkiksi vuorineuvos Kari Jordanille, joka säilytti aseitaan kakkosasuntonsa lukitussa varastotilassa kahdessa lukitussa turvakaapissa, jotka oli tarkoitettu aseiden säilytykseen. Kaapit varastettiin ja vuorineuvoksen aseet löytyivät myöhemmin rikollisjengi United Brotherhoodiin liittyneessä tutkinnassa. Korkein oikeus tuomitsi Jordanin 15 päiväsakkoon, joista tuli Jordanin tuloilla Helsingin Sanomien mukaan yli 30 000 euroa. Jordanin katsottiin säilyttäneen aseitaan törkeän huolimattomasti, koska säilytystilaa olisi pitänyt voida valvoa paremmin esimerkiksi hälytysjärjestelmällä.

Vuorineuvoksen tuloilla aseiden turvallisen säilytyksen voi varmistaa. Mutta kaikki deaktivoidun Suomi-konepistoolin tai vastaavan koristeeksi hankkineet tai sukulaisiltaan perineet eivät ole vuorineuvoksia.

– Aseen voi antaa jonkun toisen säilytettäväksi ja ilmoittaa siitä poliisille. Tarkoitukseen on juuri tänään avattu sähköinen lomake, kertoo ylitarkastaja Ranta.

Tämäkin tietysti edellyttää, että kaverilla on standardien mukainen turvakaappi.

Marraskuussa 2023 poliisi epäili useita ihmisiä deaktivoitujen sarjatuliaseiden muokkaamisesta toimintakuntoon ja myymisestä eteenpäin verkossa. Kaakkois-Suomen poliisi löysi lappeenrantalaisyrityksen hallusta esimerkiksi kuusi Kalashnikov-kivääriä. / POLIISI

AL: Häiriköivälle fanille ei voi antaa porttikieltoa urheilukatsomoon

Mahdollisuudet puuttua häiriköivän urheilufanin tai pelaajaa uhkailevan henkilön pääsyyn otteluihin ovat varsin rajalliset, kertoo Aamulehti.

Järjestyksenvalvoja voi poistaa turvallisuutta vaarantavan katsojan urheilutapahtumasta ja porttikielto voidaan antaa esimerkiksi jäähallikohtaisesti aiemman häiritsevän käytöksen vuoksi. Henkilön osallistuminen vieraspeliin toisella paikkakunnalla on kuitenkin edelleen mahdollista.

Nykylaki ei mahdollista esimerkiksi sitä, että katsoja lipun ostaessaan sitoutuisi turvallisuuden takaaviin käyttäytymissääntöihin.

AL:n mukaan Tampereella on ollut tapaus, jossa sosiaalisessa mediassa uhattiin Ilveksen jääkiekkojoukkueen pelaajaa tappamisella.

Asiasta on jätetty rikosilmoitus, mutta käytännössä uhkailijan pääsyä Ilveksen peleihin on jopa mahdotonta estää. Käytännössä vain pelaajan hakema lähestymiskielto, joka kattaisi myös hänen työpaikkansa eli areenan, voisi tulla kyseeseen. Ei ole kuitenkaan lainkaan varmaa, myönnettäisiinkö lähestymiskieltoa vain somessa tehdyn uhkailun perusteella.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on pitänyt porttikieltoasiaa ja sen edellyttämää lakimuutosta esillä muun muassa kirjallisella kysymyksellä, ja hän ajoi sitä myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Sisäministeriön mukaan selvitystyö asiassa on vielä kesken.

– Uhkailun kanssa pitää olla selvä linja, ja se on mielestäni nollatoleranssi, Kiuru kommentoi.

Pankkiautomaatti varastettiin kaupan seinästä, kaksi vangittu

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltynä viime perjantaina tehdystä seteliautomaatin varastamisesta Padasjoen Keskustiellä. Hämeen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Vangitut ovat uusimaalaisia ja iältään 21- ja 37-vuotiaita miehiä. Teossa käytettiin apuna pyöräkuormaajaa, joka oli varastettu tekoa ennen. Varastetun automaatin kuljetuksessa käytetty perävaunu oli myös anastettu.

Tekoa tutkitaan nimikkeillä törkeä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja varkaus.

Syytteen noston päivämäärä on 15. huhtikuuta 2024.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)