Suomi solmi Naton kanssa ensimmäisenä kumppanimaana kyberpuolustuksen puitejärjestelyn

Puolustusvoimien kansliapäällikkö Jukka Juusti allekirjoitti torstaina Brysselissä Suomen ja Naton välisen kyberpuolustusta koskevan poliittisen puitejärjestelyn.

Puitejärjestelyä on valmisteltu Suomen ja Naton välillä vuodesta 2011 alkaen. Asian valmistelussa keskeisissä rooleissa ovat olleet Suomen puolelta puolustusvoimat, puolustusministeriö ja ulkoasiainministeriö. Valmistelussa on ollut lisäksi mukana laajalti muita ministeriöitä.

Eduskunnan puolustusvaliokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa on informoitu puitejärjestelystä ennen sen allekirjoittamista.

Koska kyberuhat ovat kasvaneet, Suomen kansallista kyberturvallisuutta sekä kyberpuolustusta vahvistetaan osallistumalla myös kansainväliseen yhteistyöhön.

– Yhteistyö kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä yhdessä Naton kanssa tukee kansallisen puolustuksen kehittämistä ja Puolustusvoimien kyberpuolustuksen tavoitteita, puolustusministeriö toteaa.

Suomi on osallistunut kyberpuolustusalueen yhteistyöhön Naton kanssa jo vuosien ajan. Yhteistyöllä ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut molempien yhteistyöhön osallistuvien tahojen yhteisiä tavoitteita listaavaa asiakirjaa.

Puolustusministeriön mukaan puitejärjestely luo kehyksen yhteistyölle muun muassa tilannetietoisuuden ja yhteensopivuuden parantamiseksi, suorituskykyjen rakentamiseksi, kybertapahtumien havainnointikyvyn parantamiseksi ja tietoverkkojen häiriönkeston parantamiseksi. Puitejärjestely edistää lisäksi tietojen vaihtamista sekä oppimista kyberpuolustuksen alalla.

Suomi on ensimmäinen kumppanimaa, jonka kanssa Nato tekee puitejärjestelyn kyberpuolustuksen alalla.

Yhteistyömahdollisuuksia edistävä puitejärjestely ei ole oikeudellisesti sitova, eikä se velvoita tai luo osallistujille uusia toimivaltuuksia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt