Maksuhäiriömerkinnän saaneen henkilön on vaikea saada uutta tai uusittua vanhaa luottokorttia. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Suomalaiset Euroopan rehellisimpiä työntekijöitä

Suomalaiset ovat Euroopan rehellisimpiä työntekijöitä. Britit huijaavat eniten.

Analytiikkayrityksen SAS Instituten maailmanlaajuinen tutkimus kertoo, että aivan puhtaita pulmusia ei olla meilläkään, sillä joka viides kyselyyn vastanneista yrityksistä on havainnut työntekijöiden tehtailleen luottokortti- tai matkalaskupetoksia.

Euroopassa työhön liittyviä petoksia tehdään eniten Isossa-Britanniassa. Lähes 60 prosentissa maan yrityksissä on havaittu, että työntekijät huijaavat matka- ja kululaskuissaan. Vastaava luku Suomessa on vain 20 prosenttia. Kaikkien tutkittujen maiden keskiarvo on 39 prosenttia.

– Suomalaiset ovat kyselyn mukaan Euroopan rehellisimpiä työntekijöitä. Esimerkiksi jo Ruotsissa 32 prosentissa yrityksissä on huomattu matka- tai kululaskuihin liittyviä petoksia, SAS:n Suomen toimitusjohtaja Kimmo Havu kertoo.

Toiseksi yleisimpiä huijaustapoja ovat erilaiset luottokortteihin liittyvät väärinkäytökset. Niitä on havainnut kaikista tutkituista maista joka neljäs yritys, ja Suomessakin joka viides.

Havun mukaan vaikka Suomessa ollaan kyselyn valossa varsin rehellisiä, kannattaisi yritysten arvioida uudelleen käyttämiään tekniikoita petosten tunnistamisessa ja ehkäisyssä.

– Nyt joka neljäs suomalaisyritys kertoo, että ne luottavat petosten ehkäisyssä pääasiallisesti työntekijöidensä tekemiin ilmiantoihin. Kuten arvata saattaa tämä ei ole nykyaikana enää riittävä taso, hän toteaa.

Vuosittaiset kustannukset sadoissatuhansissa

Sisäisten petosten ehkäisy on yritysmaailmassa kansainväliselläkin tasolla varsin heikoissa kantimissa. EMEA-maissa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) vain 14 prosenttia yrityksistä hyödyntää tehokkaampia tekniikoita, kuten algoritmipohjaista ohjelmistoa tai koneoppimista petosten ehkäisyssä ja tunnistamisessa.

– Suomessa olemme uusien tekniikoiden osalta kuitenkin muuta EMEA-aluetta edellä, sillä meillä 28 prosenttia yrityksistä hyödyntää analytiikkaan pohjautuvia ratkaisuja. Toisaalta manuaalisiin kontrolleihin tai auditoinnin täsmäiskuihin luottaa meilläkin vielä 40 prosenttia yrityksistä, Havu sanoo.

– Vuosittaiset menetykset ovat suuremmissa yrityksissä jopa miljoonia. Suomessakin on viime aikoina noussut esiin valitettavasti merkittäviä petostapauksia, jotka olisivat olleet estettävissä uuden teknologian avulla, Havu jatkaa.

SAS teetti kyselyn yhdessä kansainvälisen petoksen tutkintaan erikoistuneen järjestön The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) kanssa helmikuussa. Yhdistys lähetti kutsun kyselyyn jäsenilleen, joista vastasi 1 055 henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt