Muovipussiin pakattua paahtoleipää marketissa 2012. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Suomalainen ruoka halutaan paremmin näkyviin kaupoissa

Työkaluja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi esitellään tuoreessa selvityksessä.

Selvityshenkilö Reijo Karhinen luovutti työn torstaina valtioneuvostolle. Hän esittää hallitukselle kymmeniä erilaisia keinoja, joiden avulla Suomen maatalous saataisiin tulokselliseen nousuun.

– Näkemykseni mukaan saamani 500 miljoonan euron maatalouden yrittäjätulon kasvattamistavoite on saavutettavissa ilman maataloustuen kokonaismäärän kasvattamista nykyisestään, Karhinen kertoo omassa tiedotteessaan.

Tavoitteeseen pääsy edellyttää hänen mukaansa kuitenkin useamman vuoden pituista ja syvällisestä kulttuurimuutoksesta alkavaa uudistusohjelmaa laajalla rintamalla. Kaikilla tasoilla on tarve uudistua ja kehittää talousosaamista.

– Toimintamalleja on hiottava niin tiloilla kuin muussa ruokaketjussa sekä hallinto- ja edunvalvontaorganisaatioissa. Yhteisestä epäonnistumisesta on mahdollisuus edetä yhteiseen menestymiseen, hän painottaa.

Karhinen korostaa, että maatalouden kannattavuusongelmat eivät liity tuotteeseen. Suomessa tuotetun ruuan puhtaus ja turvallisuus ovat hänen mukaan todella vahva kilpailuetu, josta on voitava rakentaa myös taloudellisesti parempi menestystarina.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan suomalaisen ruuan tulevaisuuden turvaaminen on kaikkien suomalaisten yhteinen tehtävä.

– Otamme selvitykseen liittyvät toimenpide-ehdotukset lähempään tarkasteluun ja aloitamme niiden jatkovalmistelun viipymättä. Tulen kutsumaan Karhisen ehdottaman ruokaketjun luottamusta vahvistavan keskustelufoorumin Yhteisen ruokapöydän viipymättä koolle, Sipilä kertoo ministeriön tiedotteessa.

Hän kertoo olevansa Karhisen kanssa samaa mieltä siitä, että suomalainen ruoka on saatava paremmin näkyviin ruokakaupoissa.

– Olen tästä ehdottomasti samaa mieltä ja toivonkin, että kaupparyhmät näyttävät tässä aktiivisesti esimerkkiä, Sipilä toteaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo, että ruuantuotannon kannattavuuden eteen on tehty töitä koko Sipilän hallituskauden ajan.

– Kannattavuutta ei ole kuitenkaan ole saatu nousemaan tyydyttävälle tasolle, vaikka monia pitkään ajettuja parannuksia on saatu aikaan maatalouspolitiikan saralla. Selvitys antaa varmasti uusia työkalua seuraavalle hallitukselle jatkaa työtä kannattavuuden parantamiseksi, hän arvioi-

Kesäkuussa 2018 pääministeri Juha Sipilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kutsuivat vuorineuvos Reijo Karhisen selvityshenkilöksi pohtimaan keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Tehtäväksi annettiin laatia lista toimenpiteistä, joilla voitaisiin parantaa maatalouden yrittäjätuloa vuositasolla 500 miljoonalla eurolla.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää Karhisen esityksen mukaisesti selvitystyön maatalouden tutkimuksen ja neuvonnan yhdistävän Maatalouden Palvelukeskuksen perustamisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK tukee raportin esityksiä. Erityisesti MTK kiittelee Karhisen esityksiä elintarvikeviennin lisäämisestä, maatalouden uusista rahoitusmalleista sekä ruokamarkkinoiden yhteistyön lisäämisestä ja kauppaketjujen asiakasdatan avaamisesta korvauksetta viljelijöiden ja koko elintarvikeketjun käyttöön.

– Valtaosa Karhisen esityksistä tuo tuloksia keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tärkeä varmistaa maatalouden rahoitus ja markkinoiden toimivuus sekä vahvistaa viljelijöiden markkina-asemaa. Myös maatalousbyrokratian purkamista on määrätietoisesti jatkettava, vaatii MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt