Koulutuspaikkojen määrän päättää lopullisesti Poliisihallitus. LEHTIKUVA/ELLA KIVINIEMI

Seksuaalirikosten määrä kasvoi

Omaisuusrikoksia tehtiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän, mutta liikennerikokset lisääntyivät.

Tilastokeskuksen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuonna 443 500 rikoslain piiriin kuuluvaa rikosta.

Omaisuusrikoksia tuli tietoon 207 000, mikä on 1,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Asuntomurrot lisääntyivät 14,2 prosenttia, mutta vapaa-ajanasuntomurrot vähenivät 20,6 prosenttia.

Epäillyistä henkirikoksista kirjattiin 85 ilmoitusta, mikä oli 12 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Henkirikosten määrä on Tilastokeskuksen mukaan ollut pääosin laskusuunnassa.

Pahoinpitelyjä ilmoitettiin vuonna 2018 yhteensä 33 600, mikä oli 100 tapausta edellisvuotta enemmän. Pahoinpitelyjä on kirjattu 2010–luvulla vuosittain keskimäärin 35 000.

Raiskauksia tuli tietoon 1 393, mikä oli 11,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Raiskausrikoksista noin 85 prosenttia tapahtui yksityisasunnossa tai muussa yksityisessä paikassa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 373, mikä on 17,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Huumausainerikoksia kirjattiin yhteensä 29 100, mikä oli 4,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kun otetaan huomioon myös rikoslain ulkopuolella tapahtuneet rikkomukset, niin viranomaisten tietoon tuli viime vuonna yhteensä 873 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurin osa rikoslain ulkopuolella olevista rikkomuksista muodostuu liikennerikkomuksista, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta ja ajoneuvorikkomuksesta. Ylinopeuksia tilastoitiin 386 400, mikä on 3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Selvitettyihin 273 600 rikoslakirikokseen syylliseksi epäiltyjä oli 297 600, joista 34 200 oli ulkomaalaisia. Epäillyistä on huomioitu vain Suomessa vakituisesti asuvat, joten turvapaikanhakijat eivät ole mukana tässä tilastossa.

Alhaisimmat rikoslakirikosten selvitysprosentit olivat Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksilla. Toisaalta Helsingin poliisilaitoksen tietoon tuli eniten rikoksia, yhteensä 72 700.