X
SULJE MAINOS
Nainen työskentelee kotona. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Johtajakysely: Etätöiden tuottavuudesta ei tiedetä

Meno näyttää tehokkaalta, mutta iso osa yrityksistä ei mittaa tietotyön tuottavuutta.

Tämä selvisi IT-yritys Tietokeskuksen kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin sataa yritysten johtajaa etätyöskentelyn vaikutuksesta yritysten toimintaan.

– Korona-aikana työntekijät kiitävät etäpalaverista toiseen. Työ tuntuu kiireiseltä ja tehokkaalta. Onko tehokkuus kuitenkin kupla, jos tuottavuudesta ei ole mitään tietoa? Haastan kaikki tietotyötä tekevät yritykset mittaamaan tuottavuuttaan ja löytämään mittaamisen avulla pullonkauloja. Yhtä tärkeää on määritellä, kuka vastaa tietotyön tuottavuudesta. Menestys syntyy tuottavuuden johtamisesta, sanoo Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen.

Tietokeskuksen kyselyn vastaajista yli puolet ei mittaa tietotyön tuottavuutta mitenkään. Pienemmissä yrityksissä tuottavuutta mitataan isompia hanakammin. Tuottavuutta mittaavat yritykset seuraavat asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tekevät henkilöstökyselyitä.

Johtajakysely paljasti, että vain neljänneksessä yrityksistä seurataan, paljonko aikaa työntekijöillä kuluu tietoteknisten ongelmien kanssa. Valtaosa haastatelluista johtajista on yhtä mieltä siitä, että käytettyjen työtuntien sijaan tulisi mitata työn tuloksia.

Tietotyön tuottavuus ei jää kiinni ainakaan teknologiasta tai osaamisen puutteesta, summataan kyselystä tehdyssä Korona-aika on johtajuuden jättitesti -julkaisussa. Valtaosassa kyselyyn vastanneista yrityksistä osataan käyttää kokousalustoja ja työntekijät saavat IT-koulutusta. Kun aikaa ei mene hukkaan teknologian opetteluun, etätyöt sujuvat tehokkaasti.

Kokoukset ovat hyvä esimerkki tehokkuuden kasvamisesta. Etäkokoukset ovat kasvokkaisia kokouksia lyhyempiä, ja niissä saadaan aikaan päätöksiä aiempaa napakammin. Tämä näkyy erityisesti isoissa yrityksissä. Kyselyyn vastanneista 75 prosenttia johtajista arvioikin, että kokoukset ovat tehokkaampia kuin ennen.

Yli puolet kyselyyn vastanneista johtajista on kuitenkin sitä mieltä, että työntekijöiden on vaikea päästä tasavertaisesti ääneen etäkokouksissa. Vastaajista 60 prosenttia kokee, että etätöissä kokouksissa ei viihdytä paremmin kuin ennen.

Lisäksi selvityksestä ilmeni:

• Johtajista 71 prosenttia kokee, että työntekijöiden tulee johtaa itseään. Vastaajista 25 prosenttia on sitä mieltä, että vastuu työn tuottavuudesta ei ole ensisijaisesti johdolla.

• Yli puolet johtajista sanoo, että henkilöstöllä on kotona huono ergonomia. Viidesosa vastaajista kertoo, että työntekijöiden on ollut vaikea löytää kotoa häiriötöntä työtilaa. Perheen ja työn yhteensovittamisesta johtuva stressi ei kuitenkaan pääosin ole kasvanut.

• Johtajista 44 prosenttia on huolissaan siitä, että pidemmän päälle etätyöt kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät heidän hyvinvointiaan.

Tietokeskus teetti etätyökyselyn Taloustutkimuksella lokakuussa. Puhelimitse toteutettuun kyselyyn vastasi sata toimitusjohtajaa, HR- ja talousjohtajaa, IT- ja kehitysjohtajaa tai -päällikköä sekä hallituksen jäsentä tai osakasta. Kyselyyn vastanneet johtajat edustavat yrityksiä, jotka työllistävät 10–499 ihmistä ja joiden liikevaihto on 0,2–200 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt