Sari Sarkomaa: Norppa-alueen verkkokalastuskieltoa jatkettava heinäkuulle

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii lisää toimia saimaannorpan pelastamiseksi sukupuutolta.

Sari Sarkomaa vaatii maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista (kesk.) ryhtymään tehokkaampiin toimiin saimaannorpan pelastamiseksi sukupuutolta.

Sarkomaa kannattaa verkkokalastuskiellon laajentamista heinäkuun loppuun ja suojelualueiden laajentamista kattamaan kaikki saimaannorpan pesimisalueet. Tämä antaisi hänen mukaansa kuuteille elintärkeää lisäaikaa kasvaa ja vahvistua.

”Verkkokalastuskiellon pidentämiselle heinäkuun loppuun on selkeät perusteet. Kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle, ja kuuttien kokonaiskuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt”, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

Asia on hänen mukaansa ajankohtainen, koska nyt voimassa olevat ”norppa-asetukset” umpeutuvat keväällä ja uusien valmistelu on käynnissä.

”Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Norppaamme uhkaavat kalanpyydyskuolleisuus, ilmaston lämpeneminen sekä kannan pieni koko ja pirstoutuneisuus. Tehokkainta on puuttua kalanpyydysten aiheuttamaan uhkaan vapaaehtoisin ja lakisääteisin rajoituksin”, Sarkomaa toteaa.

Hän viittaa ennen joulua julkaistun Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raporttiin. Hänen mukaansa se sisältää kannatettavia esityksiä. Esimerkkinä hän mainitsee muun muassa ratkaisun, jossa erilliset asetusalueet yhdistetään ja valvontaa tehostetaan.

Sari Sarkomaa pitää tärkeänä, että tuoreita ehdotuksia arvioidaan vielä ministerin ja ministeriön jatkotyössä.

”Hallitusohjelmaan kirjattiin, että saimaannorpan suojelu varmistetaan yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa. Suomalaisille ja Saimaan alueen asukkaille osoitetut kyselyt osoittavat, että selvä enemmistö haluaa tehostaa saimaannorpan suojelua ja tiukentaa kalastusrajoituksia”, kansanedustaja päättää.

Sarkomaa jätti tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle kirjallisen kysymyksen norppakannan turvaamisesta ja verkkokalastuskiellon laajentamisesta.

Kommentit