Saara-Sofia Siren kuvattuna koululaisten ilmastomielenosoituksessa Helsingissä tammikuussa. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Saara-Sofia Sirén: Itämerta voidaan suojella kiertotaloudella

Kansanedustajan mukaan ilmastonmuutos tulee lisäämään Itämeren tilaan liittyviä haasteita.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) mukaan Itämeren rehevöitymistä voidaan vähentää kiertotalouden keinoin. Sirén esittelee Itämeren tilaa käsittelevän raportin maanantaina Itämeren Parlamentaarikkokonferenssissa Oslossa.

Sirénin mukaan rehevöitymistä aiheuttavien, maataloudessa käytettävien typen ja fosforin tehokkaampi kiertäminen vähentäisi ravinteiden päätymistä vesistöihin. 

– On selvää, että Itämeren tila on edelleen huolestuttava. Meri toipuu hitaasti, joten jo tehtyjen toimien vaikutusten näkyminen vesistön tilassa ottaa aikansa, Siren sanoo tiedotteessaan.

– Samalla on muistettava, että Itämeri on luonnostaan erittäin herkkä kaikelle ulkoiselle kuormitukselle. Siksi sen suojelemiseksi täytyy tehdä töitä ikuisesti. Ilmastonmuutos tulee vain entisestään lisäämään Itämeren ekologiseen tilaan liittyviä haasteita.

Huomenna julkaistava rehevöitymisraportti pohjautuu osin Sirénin samaa aihetta käsitelleeseen pro gradu -tutkielmaan.

– Raporttia varten käytin tulevaisuuden tutkimuksen skenaariomenetelmiä. Tarkastelin Itämeren tilaa koskevaan päätöksentekoon vaikuttavia poliittisia, taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia, teknologisia ja lainsäädännöllisiä muuttujia, Sirén kertoo.

Sirén huomauttaa, että Itämeren suojeluun liittyvä päätöksenteko on ajankohtaista nyt, sillä Itämeren suojelun toimintaohjelmaa päivitetään parhaillaan. 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt