Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Reserviläisjärjestöt vaativat rahoituksensa korjaamista

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja koulutus toimii kahden järjestön varassa.

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenet muodostavat 75 prosenttia vapaaehtoisen maanpuolustuksen kouluttajista. Silti nykyinen valtiontuki kattaa vain 3,5 prosenttia Reserviläisliiton kuluista. Liitto vaatii tuen tarkistamista tulevassa puolustusselonteossa hallitusohjelmassa linjatulla tavalla.

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg muistuttaa, että Suomen vahva ja kustannustehokas puolustus nojautuu asevelvollisuuden kouluttamaan suureen reserviin. Puolustusvoimien reservin koulutusta täydentää laaja vapaaehtoinen reserviläiskoulutus kaikkialla Suomessa.

– Vaikka puolustusjärjestelmässämme monet asiat on hoidettu hyvin ja kustannustehokkaasti, riittää siihen liittyvissä osatekijöissä myös kehittämistä. Yksi tällainen on vapaaehtoisen maanpuolustustyön rahoitus.

Maanpuolutuskoulutusyhdistys MPK:n tuoreen kouluttajakyselyn mukaan kolmella vapaaehtoiskouluttajalla neljästä on taskussaan Reserviläisliiton tai Suomen Reserviupseeriliiton jäsenkortti.

Reserviläisjärjestöjen Puolustusministeriöltä saamaan tukeen ei kuitenkaan ole pitkään aikaan tullut edes indeksikorotusta. Reserviläisliiton ensi vuoden talousarviossa on varauduttu 32000 euron suuruiseen tukeen ministeriöstä, jolla katetaan 3,5 prosenttia liiton varsinaisen toiminnan kuluista.

– Voikin hyvin kysyä, onko tämä hyvä ja oikein näin? Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat kuitenkin ne kaksi järjestöä, joiden varassa vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja koulutus maassamme viime kädessä toimii. Meillä molemmilla on laaja jäsenistö ja koko maan kattava, paikalliselle tasolle ulottuva organisaatio, Nyberg sanoo.

Kevään hallitusohjelmassa Reserviläisliiton roolia kuvaillaan seuraavasti:

”Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä kansallisen puolustuksen suorituskyvyn näkökulmasta. Maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan.”

Reserviläisliiton mukaan tämän kirjauksen on käytävä toteen.

– Esitän, että tähän huutoon nyt vastataan ja reserviläisjärjestöjen riittäviin resursseihin kiinnitetään erityistä huomiota tulevassa puolustusselonteossa, Nyberg sanoi tiistaina Mikkelissä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt