Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell. LEHTIKUVA/RONI LEHTI

Rakennusteollisuus perää hallitukselta päätöksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt toimia suurten raideliikennehankkeiden edistämiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellin mielestä on myönteistä, että hallitus haluaa edetä hankeyhtiöiden perustamisessa.

– Eteneminen on kuitenkin varsin varovaista ja liian hidasliikkeistä hallitusohjelmaan nähden, hän sanoo.

Hallitus aikoo ryhtyä neuvotteluihin kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa perustaakseen näiden kanssa kaksi hankeyhtiötä toteuttamaan suurten raideliikennehankkeiden suunnittelua. Hankeyhtiöt olisivat Turun tunnin juna sekä Suomi-rata Helsingistä pohjoiseen.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan varsinaisia toteuttamispäätöksiä ei kuitenkaan ehdittäisi tekemään tämän hallituksen aikana. Pelkän suunnitteluvaiheen ministeri arvioi kestävän 6–8 vuotta, mikäli merkittäviä valitusprosesseja ei tule.

Turun suunnan nopeaan ratayhteyteen liittyvän, jo pitkälle valmistellun Espoon kaupunkiradan toteuttamisen hallitus siirtää ratkaistavaksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien MAL-sopimusten yhteydessä.

– Nyt päätetty suunnittelun lisäresursointi ja käynnistäminen myös Suomi-radan osalta on tärkeää. Käsityksemme mukaan suunnittelua on mahdollista kuitenkin nopeuttaa esitetystä, Randell sanoo.

Hänen mielestään hallituksella on ainutlaatuinen mahdollisuus päättää tulevaisuusinvestoinneista, joista on hyötyä jo tänään.

– Varsinaiset hankkeiden toteutuspäätökset on mahdollista tehdä jo ennen suunnittelun valmistumista, jos poliittista tahtoa löytyy, Rindell toteaa.

Nopeampi eteneminen on hänen mukaansa siksikin tärkeää, että näille hankkeille on mahdollista saada tulevan EU-rahoituskauden rahoitusta.

– Valmiiksi suunniteltujen osahankkeiden, kuten Espoon kaupunkiradan toteutus voitaisiin aloittaa heti. Myös liikenneministeriön esitykseen sisältyvien Seinäjoki–Vaasa-, Tampere–Jyväskylä- ja Tampere–Pori-yhteysvälien parantaminen ja nopeuttaminen on tärkeää saada käyntiin, Randell patistaa.

Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan liikenneinfrahankkeilla on mahdollista saada 14000 henkilötyövuotta lisää hallituskauden aikana. Arviossa ovat mukana Väyläviraston keskeisiksi linjaamat rata-, tie- ja vesiväylähankkeet, jotka ovat näinä vuosina toteutusvalmiudessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt