Putkiremontti kerrostalossa Helsingissä 2016. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Putkiremontti sujuu mutta viestintää kehitettävä

Urakoitsijoista vain joka kuudennella on nettisivut.

Tuoreen Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan isännöitsijät ovat tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen urakoitsijoiden kanssa, kertoo LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. Myös putkiremontin aikataulut ovat pitäneet hyvin.

Barometrista käy LVI-TU:n mukaan ilmi, että isännöitsijöiden mielestä yhteistyö LVI-urakoitsijoiden kanssa on ollut sujuvaa. Isännöitsijän lisäksi yhteistyö taloyhtiöiden suuntaan on toiminut hyvin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä putkiremonttien hinnoitteluun ja aikataulujen pitävyyteen sekä työn yleiseen laatuun ja työmaajohdon tavoitettavuuteen.

– Kyselyn tulokset lämmittävät mieltä. Vaikuttaa siltä, että putkiremontit ovat projekteina vakiintuneet ja niihin liittyvä osaaminen on kunnossa, kertoo erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-TU:sta tiedotteessa.

Urakoitsijoiden viestinnässä on barometrin perusteella kuitenkin vielä kehitettävää. Omat nettisivut on avattu vain 17 prosentilla vastanneista ja Facebook oli käytössä 2 prosentilla. Neljänneksellä urakoitsijoista oli käytössään oma viestintäsovellus, esimerkiksi sähköinen ilmoitustaulu. Käytetyin viestikanava on sähköposti.

– Toimiva viestintä vaatii suunnittelua, eikä varmasti synny itsestään. Tähän urakoitsijoiden on jatkossa panostettava enemmän, Mäkinen toteaa.

Hän muistuttaa, että toimivaan viestintään on varattava myös resursseja, mutta barometrin mukaan ratkaisevin tekijä urakoitsijan valinnassa on ollut hinta.

– Somen kautta tapahtuvaa viestintää olisin uskonut runsaammaksi. Toisaalta, viestintä on suunniteltava kohderyhmän mukaan ja usein vanhemman ikäpolven osakkaat eivät ole innostuneita somekanavista, Mäkinen arvioi lisäksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt