Professoriliiton puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston puheviestinnän professori Maarit Valo. LEHTIKUVA/JUHA SORRI

Professorit ja Tieteentekijät ottaisivat aikalisän korkeakoululain valmisteluun

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain yhdistävän korkeakoululain valmisteluun pitää ottaa aikalisä.

– Näin mittavaa lakihanketta ei ole syytä käynnistää kiireessä, liitot sanovat.

Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen yliopistolain muutosesitys on paraikaa eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Tämä muutos laajentaisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusyhteistyötä. Liittojen edustajat olivat asiasta viime perjantaina sivistysvaliokunnan kuultavina.

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitkälle menevä yhteistyö on mahdollista nykyisenkin lainsäädännön avulla ja se helpottuu entisestään eduskuntakäsittelyssä olevan lakimuutoksen jälkeen. Emme ymmärrä, mikä on aiheuttanut näin tulenpalavan kiireen kokonaan uuden korkeakoululakihankkeen käynnistämiselle, Professorit ja Tieteentekijät ihmettelevät.

Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton mielestä nyt kannattaa odottaa, miten yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä edistyy. Lisäksi on hyvä katsoa, mitä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltu Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 sisältää. Se on määrä julkistaa tässä kuussa.

– Opetus-ja kulttuuriministeriö halusi osallistaa yliopistojen henkilöstöä mukaan visiotyöhön. Henkilöstö ei tiennyt verkkoaivoriiheen tai työpajoihin osallistuessaan, että lopputulemana olisi uusi korkeakoululaki. Palaute olisi voinut olla kovin toisenlaista, jos tämä olisi ollut tiedossa.

Visiotyölle on ladattu suurisuuntaisia tavoitteita: korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen, suomalaisten osaamistason nosto sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan bkt-osuuden saaminen neljään prosenttiin. Liittojen mielestä näitä tavoitteita ei saavuteta uusilla pykälillä vaan lisäpanostuksilla tutkimukseen ja yliopisto-opetukseen.

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat tehtävänsä ja roolinsa. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä näitä ei pidä hämärtää.

– Professorin tehtävistä on säädetty yliopistolaissa. Lisäksi tohtorintutkinnon anto-oikeus on vain yliopistoilla. Jos uuteen korkeakoululakiin mennään, näiden tulee säilyä vain yliopistoja koskevissa pykälissä. Ammattikorkeakouluilla on omat vahvuusalueensa, liitot toteavat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt