Roope Uusitalo. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Professori ehdottaa työttömille peruskassaa: Ay-liike ampuu tämänkin alas

Roope Uusitalon mielestä nykyistä työttömyysturvaa ei voi pitää reiluna.

Peruskassa tarkoittaisi Roope Uusitalon mukaan uutta työttömyyskassaa, johon liitettäisiin automaattisesti jäseniksi kaikki ne, jotka eivät kuulu johonkin toiseen kassaan.

– Ammattiliitot ampuvat tämänkin ehdotuksen varmasti alas, mutta ehkä tällainen miinanpolkeminen helpottaa varsinaisen selvitysmiehen raportin käsittelyä myöhemmin syksyllä, Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori ja talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Uusitalo kirjoittaa Suomen Kuvalehden näkökulma-kirjoituksessaan.

Professorin mukaan kyse on ammattiliittojen jäsenmääristä. Jos työttömyyskassan jäsenyydestä tulee automaattista, häviää ammattiliitoilta tärkeä jäsenhankintakeino.

– Ihan kaikkia työntekijöitten etujen parannuksia ei jäsenkadon pysäyttämiseksi silti kannattaisi vastustaa, Uusitalo toteaa.

Hän huomauttaa ammattiliittoon kuuluvien osuuden laskeneen pikkuhiljaa jo 25 vuotta.

– Tämänkin kysymyksen luulisi nykyään olevan aikaisempaa pienempi. Työttömyyskassaan kuuluminen ei edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. Ammattiliitoista riippumaton Loimaan kassa on jo pitkään ollut Suomen suurin työttömyyskassa, Uusitalo sanoo.

Hänen mukaansa liitoilla on tulevaisuudessakin paljon tehtävää työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa työelämän muuttuessa.

”Kovin reiluna ei voi pitää”

Roope Uusitalo muistuttaa, että nykyisin kassoihin kuulumattomien maksamista vakuutusmaksuista osa tilitetään valtiolle ja osa käytetään kassoihin kuuluville maksettaviin päivärahoihin.

– Maksamilleen pakollisille vakuutusmaksuille kassoihin kuulumattomat eivät saa mitään vastinetta. Kovin reiluna tätä ei voi pitää, hän kirjoittaa.

Peruskassan toiminta rahoitettaisiin samoin kuin muidenkin kassojen toiminta, eli valtion tuella sekä työntekijöiltä ja työnantajilta perittävillä pakollisilla vakuutusmaksuilla. Kaikkia kassoja tuettaisiin näillä rahoilla yhtä paljon. Se kattaisi reippaat 90 prosenttia työttömyyskassojen menoista.

Muut kassat keräävät jäseniltään maksuja, jotka kattavat vajaat kuusi prosenttia kassan kuluista. Uusitalon peruskassassa asia ratkaistaisiin maksujen keräämisen sijasta sillä, että sen jäsenille maksettaisiin hiukan pienempää työttömyyspäivärahaa.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt