Pienten yritysten vienti kasvoi, suurten väheni

Pienten ja keskisuurten yritysten ulkomaankauppa oli Tullin mukaan hienoisessa kasvussa loka-joulukuussa.

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo kasvoi loka-joulukuussa vuodentakaisesta prosentin 2 miljardiin euroon. Tuonti puolestaan kasvoi 2 prosenttia 3,8 miljardiin euroon.

Suurten yritysten viennin arvo laski sen sijaan loka-joulukuussa 4 prosenttia vuodentakaisesta 11,2 miljardiin euroon Tuonnin väheni prosentin 10 miljardiin euroon.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti pk-yrityksissä kasvoi loka- joulukuussa 12 prosenttia edellisvuodesta, mutta heikkeni yli 10 prosenttia suurissa yrityksissä.

Metallien ja metallituotteiden vienti puolestaan supistui suurilla yrityksillä 11 prosenttia, mutta lisääntyi pk-yrityksillä 3 prosenttia.

Kemianteollisuudessa suurten yritysten tuotteiden viennin arvo väheni 21 prosenttia, mutta pk-yritysten tuotteiden vienti pysyi edellisvuoden tasolla.

Sen sijaan metsäteollisuuden tuotteiden vienti suurissa yrityksissä kasvoi 3 prosenttia, mutta väheni pk-yrityksissä prosentin. Koneiden ja laitteiden vienti väheni pk-yrityksillä 8 prosenttia, kun taas suurilla yrityksillä vähennys oli vain 3 prosenttia.

Pk-yritysten osuus koko viennistä oli 15 prosenttia ja tuonnista 27 prosenttia.

Kommentit