Perustuslakivaliokunta: AMK-opiskelijoiden pakottaminen opiskelijakuntiin rikkoisi perustuslakia

Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi on osin ristiriidassa perustuslaillisen yhdistymisvapauden kanssa.

Ammattikorkeakoululain uudistuksessa ehdotetaan muun muassa, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyys tulisi pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskeleville opiskelijoille.

Perustuslakivaliokunnan mukaan pakkojäsenyyttä perustellaan esityksessä erityisesti sillä, että se mahdollistaisi opiskelijaterveydenhuollon samalla tavoin kuin yliopistoissa.

Opiskelijoiden terveydenhuoltomaksu voitaisiin kerätä oppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS vastaa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluista. AMK-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n piiriin, vaan heidän terveydenhuollostaan vastaavat terveyskeskukset.

”Opiskelijakunnalle ehdotetut uudet tehtävät ovat sinänsä opiskelijakunnalle soveltuvia julkisia tehtäviä. Niiden hoitaminen, tai opiskelijoiden terveydenhuoltomaksun periminen, ei kuitenkaan edellytä, että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi olla pakollista”, perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan.

Valiokunnan mukaan esityksessä ehdotettu pakkojäsenyys rajoittaa perustuslaissa turvattuun yhdistymisvapauteen kuuluvaa oikeutta olla liittymättä yhdistykseen tai järjestöön.

”Sääntelyä on siksi tarkistettava niin, että jäsenyys opiskelijakunnassa on ammattikorkeakoulun opiskelijalle vapaaehtoista. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”, valiokunta lausuu.

Kommentit