Pihla Keto-Huovinen. Kuva: Milla Vahtila

Pelkkä silpomisen kielto ei riitä – tästä syystä

Eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä.

Kansalaisaloite ehdottaa lainvalmisteluun ryhtymistä kaikenikäisten naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa asiasta ei ole erillislakia.

Eduskunnan täysistunnossa aloitetta kiiteltiin yleisesti ja se sai laajasti kannatusta. Oikeusministeriö Anna-Maja Henriksson (r.) totesi virkamiesten saavat paneutua huolellisesti muun muassa muiden Pohjoismaiden kokemuksiin asiassa.

– Sen jälkeen on johtopäätösten aika. Toisin sanoen en siis omalta osaltani sulje pois mitään vaihtoehtoa, eli en myöskään sitä, että erillislaki voitaisiin säätää, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi.

Keskustan Anne Kalmari katsoi, että passiivisestikin tekoon suhtautuva lapsen vanhempi ”pitää voida tuomita todella vakavasta pahoinpitelyrikoksesta”.

Moni kansanedustaja ihmetteli, ettei Suomen laissa jo kielletystä silpomisesta ole annettu tuomioita. Syyttäjänä urallaan toiminut kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen valaisi asiaa.

– Näiden asioiden osalta keskustelin useamman erikoissyyttäjän kanssa, jotka ovat erikoistuneet naisiin ja lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin. He kaikki totesivat, että ongelmana on se, että näihin juttuihin ei saada näyttöä. Nämä lapset viedään pois maasta, Pihla Keto-Huovinen totesi.

– Tämän teon siellä suorittaa joku sukulainen tai tuttava. Pieni lapsi ei pysty kertomaan mitään. Käytännössä todennäköisesti hän ei tiedä edes tämän tekijän nimeä. Tämä on se iso ongelma: viedä näitä asioita eteenpäin.

Pelkkä kriminalisointi ei Keto-Huovisen mukaan siksi ole oikea ratkaisu.

– Meidän on tehtävä myös muita toimia ja meidän on myös panostettava siihen resursointiin poliisipuolella, että on mahdollisuuksia tutkia näitä asioita.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt