Energiayhtiö Helenin Hanasaaren voimalaitos ja hiilikasa Helsingissä viime marraskuussa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Päästöt olivat ennätyksellisen alhaiset

Hiilen ja turpeen kulutus väheni viime vuonna energiantuotannossa.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenivät Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan viime vuonna kuusi prosenttia. Päästöjä kertyi Suomessa 52,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä.

Eniten päästöjen laskuun vaikutti hiilen ja turpeen käytön väheneminen. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat kaksi prosenttia, mutta ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,2 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavalla määrällä.

Energiasektorin päästöt laskivat kahdeksan prosenttia ja teollisuusprosessien sekä tuotteiden käytön päästöt viisi prosenttia. Maatalouden päästöt kasvoivat yhden prosentin, kun taas jätesektorin päästöt laskivat viisi prosenttia.

Päästöt olivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna ennätyksellisen alhaiset. Ne ovat laskeneet 26 prosenttia vertailuvuodesta 1990 ja 38 prosenttia vuodesta 2003, jolloin päästöt olivat korkeimmillaan vuosien 1990–2019 aikana.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt