Lääkkeetön elämä -kirjan kansi. KUVA: OTAVA

Otavan tietokirjoille vuoden Huuhaa-palkinto

Skepsis ry on myöntänyt vuoden 2018 Huuhaa-palkinnon Otavan tietokirjojen kustannusyksikölle.

Skepsis ry:n mukaan Otavan tietokirjat on julkaisut harhaanjohtavaa ja pseudotieteellistä sisältöä tietokirjoina. Otava julkaisi tänä vuonna ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Heikkilän kirjoittaman Lääkkeetön elämä -kirjan.

– Otava mainostaa kirjan perustuvan ”vankkaan tutkimustietoon”. Terveysväittämiä ja ravitsemusohjeita sisältävässä teoksessa on kuitenkin kymmeniä asiavirheitä, tutkimusten virheellistä tulkintaa ja niiden tarkoitushakuista valikointia. Osa virheellisistä väittämistä voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa potilasturvallisuuden, Skepsis perustelee.

– Hoida itseäsi ruokavaliolla ja liikunnalla. Kirja kyseenalaistaa nykymaailman medikalisaation ja ohjaa konkreettisin esimerkein kohti lääkkeetöntä elämää pureutuen sairauksien alkutekijöihin. Heikkilä kertoo kirjassaan kokemusperäisesti mutta vankkaan tieteelliseen faktaan perustuen, miten sairauksia voi hoitaa ja ehkäistä ruokavalion ja liikunnan keinoin, Otavan verkkosivuilla mainostetaan.

Lisäksi Otava on julkaissut uusintapainoksen Homeopatiaa koko perheelle -kirjasta. Kirjassa esitetään homeopatiaan perustuvia hoito-ohjeita lukuisiin sairauksiin, vaikka parhaat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet homeopaattisten hoitojen perustuvan pelkkään lumevaikutukseen.

– Homeopatian väitetyt toimintamekanismit eivät myöskään sovi yhteen luonnontieteellisten perusasioiden kanssa. Lumevaikutukseen perustuvien valmisteiden esittäminen toimivina hoitomuotoina on epäeettistä ja voi johtaa paremmista hoidoista kieltäytymiseen tai niiden viivästymiseen.

Skepsis ry:n mukaan se kannustaa kriittiseen keskusteluun medikalisaatiosta ja terveellisestä ruokavaliosta. Keskustelun tulee kuitenkin perustua laadukkaaseen argumentointiin ja vahvaan tieteelliseen näyttöön. Otavan tietokirjatoimitus on julkaissut yhdistyksen mukaan myös paljon laadukkaita tietokirjoja.

– Tällä palkinnolla Skepsis ry pyytää kustantamoa kantamaan yhteiskunnallista vastuuta ja kiinnittämään enemmän huomiota tietokirjojen luotettavuuteen ja sisällön tarkistuttamiseen. Tietojen oikeellisuus on huomioitava erityisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä julkaisuissa. Lisäksi Skepsis haluaa herättää laajempaa keskustelua kotimaisen tietokirjallisuuden tasosta ja siitä, miten sovittaa kaupalliset intressit laadukkaaseen sisältöön.

Skepsis ry on myönsi viime vuonna Huuhaa-palkinnon Suomen Energiahoitajat Oy:lle. Skepsiksen hallituksen mukaan yritys johtaa harhaan asiakkaitaan ja esittää pseudotieteellisiä väittämiä. Skepsis ry on suomalaisten skeptikkojen vuonna 1987 perustama tieteellinen yhdistys.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt