Ihmisiä ostoksilla Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ostotottumukset muuttuivat Euroopassa pandemian puhjettua

Maiden välillä on suuria eroja.

Pandemian aikana monet kuluttajat ovat muuttaneet ostoskäyttäytymistään. Neljännes eurooppalaisista ilmoittaa ostavansa suurempia määriä ruokaa (26 prosenttia) ja ostavansa muita kuin ruokatuotteita (esim. vaatteita, kosmetiikkaa ja hoitotuotteita) useammin verkosta (25 prosenttia) koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

Tämä selviää Yougov-tutkimuslaitoksen tutkimuksesta. Yougov-tutkimuslaitos haastatteli yli 10 000 ihmistä yhdeksästä eri Euroopan maasta heidän mielipiteistään ruokaan, päivittäistavaraostoksiin ja kestävään kehitykseen liittyen.

Lisäksi eurooppalaisilta kysyttiin, miten lisääntynyt hygienian huomiointi COVID-19:n aikana on vaikuttanut heidän ostostottumuksiinsa.

Tutkimuksen yhdeksässä maassa 32 prosenttia vastaajista, jotka yleensä viettävät pitkiä aikoja päivittäistavaraostoksillaan fyysisissä myymälöissä ilmoitti myös viettävänsä niissä nyt vähemmän aikaa.

Yllättävää kyllä vastaajien joukossa on enemmän kuluttajia, jotka ilmoittavat tilaavansa pandemian puhkeamisen jälkeen vähemmän valmiita aterioita kuin heitä, jotka ilmoittavat tilaavansa aterioita useammin: 23 prosenttia vastaan 12 prosenttia.

Maiden välisiä eroja

Kun yksittäisiä tutkimuksen maita tarkastellaan lähemmin, voidaan niiden välillä havaita suuria eroja.

Turkkilaiset ovat kautta linjan listan kärjessä, kun tarkastellaan seuraavien asioiden tekemistä useammin: päivittäistavaroiden ostaminen verkosta (39 prosenttia), valmisaterioiden tilaaminen (22 prosenttia), suurempien erien ostaminen (38 prosenttia), suurempien ruokamäärien ostaminen (koska ravintolassa syödään harvemmin) (47 prosenttia) ja muiden kuin ruokatuotteiden ostaminen verkosta (49 prosenttia).

Eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna ranskalaiset (24 prosenttia) ja espanjalaiset (20 prosenttia) vastaavat todennäköisemmin ostavansa koronan vuoksi päivittäistavaroita harvemmin verkosta.

Sama pätee valmisaterioihin, joita 32 prosenttia ja 31 prosenttia (samassa järjestyksessä) ilmoittaa ostavansa vähemmän, sekä muiden kuin ruokatuotteiden ostamiseen verkosta (25 prosenttia ja 27 prosenttia).

Päivittäistavarat

Kun tarkastellaan lähemmin eurooppalaisten kriteerejä päivittäistavaraostoksien kohdalla, voidaan tärkeimpien kriteerien todeta olevan tuotteen laatu (88 prosenttia) ja hyvät hinnat (82 prosenttia).

Kestävä kehitys on vähemmän tärkeää (53 prosenttia), mutta eri maiden välillä on eroja. Italialaiset (72 prosenttia), turkkilaiset (72 prosenttia) ja espanjalaiset (70 prosenttia) pitävät tuotteiden kestävyyttä tärkeämpänä, kun taas norjalaisille (29 prosenttia), tanskalaisille (39 prosenttia) ja suomalaisille (41 prosenttia) se on vähemmän tärkeää.

Eurooppalaisista 57 prosentille sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuullisuus on tärkeä kriteeri. 63 prosenttia mainitsee paikallisesti tuotetut tuotteet – tämä korostuu erityisesti italialaisten (80 prosenttia) ja espanjalaisten (79 prosenttia) kohdalla.

Kestävä kehitys

Euroopan viitekehyksessä Turkin (77 prosenttia), Italian (77 prosenttia) ja Ranskan (67 prosenttia) asukkaat vastaavat herkimmin kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden vaikuttavan ruoka- ja ostoskäyttäytymiseensä.

Pohjoismaissa näin vastaa huomattavasti harvempi – 63 prosenttia norjalaisista ja 50 prosenttia tanskalaisista ilmoittaa, että kestävän kehityksen huomioinnilla ei ole vaikutusta heidän ruoka- ja ostoskäyttäytymiseensä.

Tutkimus perustuu 10 467 edustavasti valitun yli 18-vuotiaan YouGov-paneelin jäsenen haastatteluihin aikavälillä 26.1 - 12.2.2021. Heistä 1 194 asui Suomessa, 1 025 Tanskassa, 1 092 Ranskassa, 1 028 Italiassa, 1 019 Norjassa, 1 014 Ruotsissa, 1 055 Espanjassa, 2 052 Saksassa ja 1 004 Turkissa.

 

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt