Nasdaq-kello Helsingin pörssissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Osinkopotin ennustetaan kasvavan

Pörssiyhtiöiden jakamien osinkojen uskotaan nousevan ensi keväänä.

Danske Bank ennustaa Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ensi keväänä jakaman osinkopotin kokonaisuutena nousevan hieman edellisestä vuodesta.

Suomen osakemarkkinan ennakoitu osinkotuotto on kokonaisuutena tällä hetkellä noin 3,7 prosenttia.

– Erityisen houkuttelevalta Helsingin pörssin tarjoama osinkotuotto näyttää, kun sitä vertaa vallitseviin korkomarkkinoilta saataviin tuottoihin. Tuottoero osinko-osakkeiden ja korkosijoitusten välillä on tällä hetkellä historiallisen suuri, Danske Bankin osakesalkunhoitaja Patrik Kanerva kertoo.

Kanervan mukaan kolmannen vuosineljänneksen tuloskauden liikevaihdot ovat olleet kokonaisuutena odotusten mukaisia. Tulokset sen sijaan ovat olleet odotuksiin nähden liikevaihtoja parempia, mikä Kanervan mielestä johtuu osittain jo vuosia jatkuneista tehostamistoimenpiteistä.

Yhtiöiden tuloskehitys antaa hänen mielestään jo varsin hyvät edellytykset arvioida keväällä maksettavia osinkoja.
Suurimpana yksittäisenä vaikuttajana osinkopotin kasvuun on Nokia, joka on jo ilmoittanut ehdottavansa osinkoa maksettavaksi tältä vuodelta 0,19 senttiä, mikä tarkoittaa noin 116 miljoonan euron lisäystä kokonaispottiin.

Tähän mennessä raportoitujen tuloksien valossa harva yhtiö näyttää leikkaavansa osinkoja viime vuoteen verrattuna.

– Odotuksemme mukaan osinkonsa nostajia löytyy metsäteollisuussektorilta sekä teräksentuottajista, jotka todennäköisesti olisivat nyt maksamassa osinkoa usean vuoden jälkeen. Yleisesti suomalaisyhtiöiden korkeaa osingonmaksukykyä tukee yhtiöiden vahvistuneet taseet, suoritetut tehostamisohjelmat, investointien kasvu ja globaalin talouskasvun aiheuttama tulosten kohentuminen, Kanerva kertoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt