Opetusministeri tylyttää valmennuskursseja

Opetusministeri Krista Kiurun mukaan pääsykokeisiin on voitava valmistautua ilman maksullisia valmennuskursseja.

Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) on vastannut kansanedustaja Risto Kalliorinteen (vas.) kaupallisten pääsykoevalmennuskurssien aiheuttamasta epätasa-arvosta jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Vasemmistoliiton Kalliorinteen mukaan ”valmennuskurssien aiheuttama sosiaalinen eriarvoisuus” on ”aiheuttanut yhden kipukohdan lisää ajatellen Suomessa pitkään ihanteena pidettyä pyrkimystä koulutukselliseen tasa-arvoon”.

Kansanedustajan mukaan varallisuus asettaa opiskelijat eriarvoisiin asemiin valmennuskurssien maksujen takia. Hän on esittänyt rinnalle ”verorahoitteisten organisaatioiden” tarjoamia halpoja preppauskursseja.

Opetusministeri toteaa vastauksessaan, ettei valmennuskurssien järjestäminen tai rajoittaminen ole opetus- ja kulttuuriministeriön toimivallassa.

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin ohjeistanut korkeakouluja siten, että korkeakoulujen henkilökunnan ei tulisi osallistua liiketoimintana järjestettävään valmennuskurssitoimintaan. Tarkoitukseen ei myöskään tulisi käyttää korkeakoulujen tiloja”, ministerin vastauksessa todetaan.

”Pidän arvokkaana sitä, että esimerkiksi opiskelijat ovat vertaistoiminnan kautta halunneet tukea koulutukseen hakevia ja luoneet opiskelijoille saavutettavan valmentautumistavan. Pidän kuitenkin kaikkein tärkeimpänä sitä, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät opiskelijavalintoja siten, että niihin on mahdollista valmistautua ilman maksullista valmennuskurssitoimintaa”, opetusministeri Kiuru toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt