X
SULJE MAINOS

Nuorten naisten osuus päihdekuntoutuksessa kasvaa, tyypillinen asiakas keski-ikäinen mies

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan nuorten naisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon päihdeasiakkaista on kasvanut.

Asia käy ilmi päihdetapauslaskennasta, joita on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien.

Naisasiakkaista huomattavasti suurempi osa oli THL:n mukaan alle 30-vuotiaita kuin miesasiakkaista. Naisten osuus asiakkaista seurailee heidän osuuttaan alkoholin kokonaiskulutuksesta. Viime vuosikymmeninä naisten päihteiden käyttö on moninkertaistunut.

Päihdetapauslaskennan asiakkaiden ikäkeskiarvo oli 47 vuotta.

Päihdeasiakkaista suurin osa käyttää edelleen alkoholia, mutta yhä useampi on käyttänyt myös laittomia huumeita. Sekakäyttö on THL:n mukaan ollut erityisen yleistä alle 35-vuotiailla asiakkailla.

Suuret ikäluokat ja sitä seuraava ikäluokka, 1950-luvulla syntyneet, muodostavat edelleen määrällisesti suurimman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjäryhmän, vaikka heidän osuutensa asioinnista onkin vähenemässä. Asiakkaiden keski-ikä ei kuitenkaan ole laskenut; tyypillinen asiakas on edelleen keski-ikäinen mies.

Päihdetapauslaskennan mukaan päihteiden aiheuttamat haitat tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle kokonaisuutena yhtä suuren taakan kuin aikaisemmin vaikka ikäluokat ovat pienentyneet.

Laskentojen tavoittamat asiakkaat ovat olleet THL:n mukaan monella tapaa huono-osaisia. Yksinäisyys, asunnottomuus ja työttömyys on yleistä. Asiakkailla on ollut usein myös mielenterveyden häiriötä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt