Pekka Haavisto. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Näin Pekka Haavisto tulkitsi – näin katsoo oppositio

Ennen iltakouluselitystä ulkoministeri väitti oikeuskanslerin ratkaisun tukeneen toimiaan al-Hol-asiassa.

Eduskunnassa käydään tiistaina välikysymyskeskustelu al-Holin leirin palautusten skandaalista. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) väitetään tietoisesti kertoneen vääristeltyä totuutta sekä ristiriitaista ja harhaanjohtavaa tietoa. Luottamuksesta äänestetään keskiviikkona.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ex-sisäministeri Kai Mykkänen on maininnut itselleen tärkeimmäksi syyksi lähteä mukaan välikysymykseen sen, miten ulkoministeri Pekka Haavisto tulkitsi oikeuskanslerin 10.10.2019 antamaa ratkaisua.

Alla olevalla videolla Pekka Haavisto puhuu 2.12.2019 tiedotustilaisuudessaan oikeuskanslerin ratkaisua 7:50 alkaen.

Haavisto sanoo oikeuskanslerin ratkaisua ”velvoittavaksi”.

– Saimme ikään kuin puhtaat paperit siitä mitä olimme siihen asti tehneet. …se antoi semmoisen oikeudellisen linjan, miten tästä mennään eteenpäin, Pekka Haavisto sanoo 2.12.2019 infossaan.

Haaviston mukaan ratkaisussa ”edellytetään” toimimista kaikilla mahdollisilla keinoilla, eikä voida olla tekemättä mitään.

– Kun oikeuskanslerin linjaus 10.10. tuli niin lähdettiin siitä että se on nyt se Suomen juridinen pohja tämän asian käsittelyyn. Oikeuskanslerin kannanotot, mitä lapsen oikeuksien sopimus ja perustuslaki tässä määräävät. Eikä nähty että olisi sellaista poliittista päätöstä, joka voisi tämän ylittää, tai sivuuttaa tai mitätöidä, tämän oikeudellisen lähtökohdan.

Ohitettiinko
keskusta?

Kai Mykkäsen mielestä tämä ulkoministeri Pekka Haaviston tulkinta velvoittavuudesta oli ”yksiselitteisesti väärä”. Mykkänen on todennut, ettei oikeuskanslerin ratkaisussa velvoitettu toimimaan tai tekemään mitään.

Kai Mykkäsen mukaan asiassa on yritetty kenties mennä keskustan ohi.

Hänen mukaansa oikeuskansleri katsoi, että lasten oikeuksia vioitettiin heidän joutumisessaan Syyriaan jo niin paljon, että pakkohuostaanotot eivät välttämättä olisi moitittavia.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja on huomauttanut, että ulkoministeri Haaviston tarina vaihtui, kun Haavisto myöhemmin oikeuskansleriin vetoamisen sijaan ryhtyikin vetoamaan siihen, että ”hallituksen iltakoulun yhteydessä ulkoministeriön toimintalinjaus tuotiin tiedoksi valtioneuvoston jäsenille oikeuskanslerin läsnäollessa”.

Kai Mykkänen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kai Mykkänen yritti kysyä asiasta eduskunnan kyselytunnilla torstaina 12.12.2019:

– Minulle on jäänyt käsitys ministeri Haaviston 2. joulukuuta pitämästä tiedotustilaisuudesta, että on ilmeisesti tulkittu oikeuskanslerin lokakuussa tekemää kannanottoa niin, että se antaisi suoran mandaatin toimia virkatoimin, siis ilman valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä. Kun tästä on tullut toisiakin käsityksiä, ministeri Haavisto, onko tänään voimassa oleva totuus se, että te katsotte oikeuskanslerin kannanotolla voivanne toimia itse, vai vaatiiko se hallituksen linjauksen?, Kai Mykkänen kysyi.

– Todellakin tämä toimintalinjaus, johon tässä viittaan, on käsitelty hallituksen iltakoulun yhteydessä oikeuskanslerin läsnä ollessa. Siihen ei ollut kenelläkään mitään huomauttamista, Pekka Haaviston vastaus kuului.

Julkisuudessa ei ole kerrottu, keitä ministereitä sinänsä epävirallisessa iltakoulussa edes oli paikalla.

”Ei yleistä
velvoitetta”

Mitä oikeuskansleri Tuomas Pöysti sitten totesi ratkaisussaan 10.10.2019 kanteluihin ”Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi”?

Pöysti pohti viranomaisten velvollisuutta kotiuttaa suomalaisia tai heihin rinnastettavia.

– Oikeuskanslerin mukaan käsiteltävänä olevassa tapauksessa on merkitystä sillä, että ulkoministeriö on useita vuosia sitten nimenomaisesti ohjeistanut poistumaan alueelta ja ilmoittanut, että konsulipalveluja ei ole saatavissa. Ulkoasiainhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella Suomessa asuneet leirillä olijat, ratkaisun selosteessa todettiin.

– Oikeuskanslerin saamien tietojen valossa on korostettava myös leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia. Kysymys on kiperästä perus- ja ihmisoikeuksien punninnasta, johon ei voida ottaa kantaa pelkästään laillisuusvalvonnan keinoin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

– Tällaista kysymystä ei voida laillisuusvalvonnan keinoin selvittää. Laillisuusvalvonnan keinoin ei voida myöskään arvioida esimerkiksi sitä, mitkä ovat Suomen viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet kotiuttaa leirillä olijat kotiuttamiseen osallistuvien viranomaisten turvallisuutta vaarantamatta tai selvittää kotiutettavien henkilöiden henkilöllisyys.

– Toisaalta kysymys on leirillä olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista, jotka ovat vakavasti vaarantuneet leirin huonojen olojen vuoksi. Tämä koskee erityisesti suomalaisten tai Suomen pysyvän oleskeluluvan haltijoiden lapsia, jotka ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään ja joiden oikeudesta elämään on kysymys.

Oikeuskansleri Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin, selosteessa todettiin.

Välikysymyksessä todetaankin, että ”Haavisto myös väitti oikeuskanslerin antaneen 10.10.2019 ohjeistuksen, jossa oikeuskansleri kehottaa hakemaan suomalaiset lapset pois al-Holin leiriltä. Haavisto jätti kuitenkin mainitsematta, että ratkaisussaan oikeuskansleri painottaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt