Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona kestävän rahoituksen taksonomian ilmastokriteerit. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Myös ydinvoima luokiteltava ympäristöystävälliseksi”

Energiateollisuuden mukaan EU:n sääntely kohtelee tuotantomuotoja eriarvoisesti.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona kestävän rahoituksen taksonomian ilmastokriteerit.

– Kestävän rahoituksen taksonomian tulisi pohjautua tieteeseen eikä politiikkaan, jottei vaaranneta ilmastotavoitteiden saavuttamista. Mielestäni Euroopan komission juuri julkaiseman tutkimuksen tulosten perusteella myös ydinvoima tulee luokitella ympäristöystävälliseksi tuotantomuodoksi, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Taina Wilhelms tiedotteessa.

Taksonomiassa luokitellaan, millaisilla ehdoilla eri energiantuotantomuotoja voidaan kutsua kestäviksi sijoitustuotteiksi jatkossa. Parhaiksi rahoituskohteiksi on luokiteltu aurinko- ja tuulivoima.

Energiateollisuuden mukaan vesivoiman ja bioenergian rahoitus saattaa päätettyjen kriteereiden johdosta vaikeutua jatkossa. Tämä asettaa mittavan haasteen suomalaiselle energiantuotannolle, jossa pääomakustannukset muodostavat huomattavan osan kuluista. Ydinvoiman ja maakaasun kestävyys arvioidaan myöhemmin omassa prosessissaan.

– Energia-alan kannalta olisi tärkeää, että päästöttömät tuotantomuodot olisivat samalla viivalla haettaessa rahoitusta, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Vesivoiman ja bioenergian asettaminen eri koriin tuulen ja auringon kanssa, ja ydinvoiman erottaminen kokonaisuudesta on takaisku työllemme ilmaston hyväksi. Yhteisten päästötavoitteiden saavuttaminen voi tulla kalliimmaksi ja merkittävästi vaikeammaksi, jos eri tuotantomuotoihin tehtävät investoinnit eivät ole samalla viivalla.

Energiateollisuuden mukaan vesivoiman kriteeristö on tulkinnanvarainen, eikä siitä voi tehdä suoria johtopäätöksiä. Tämä luo epävarmuutta, miten kriteerien ehtoja sovelletaan käytännössä. Lisäksi Bioenergian kestävyyskriteerit ovat ristiriidassa olemassa olevan lainsäädännön kanssa, mikä voi aiheuttaa investointiepävarmuutta.

– Ydinvoiman ja kaasujen erillinen arviointi vaarantaa tasapuolisen kohtelun muiden päästöttömien ja vähähiilisten energiamuotojen kanssa. Ydinvoiman elinkaaripäästöt ovat samaa luokkaa tuuli- ja aurinkovoiman kanssa. Lisäksi komission tutkimuskeskuksen maaliskuussa julkaisemassa selvityksessä todettiin, että asianmukaisesti toteutettu ja valvottu ydinvoiman tuotanto sekä käytetyn ydinpolttoaineen varastointi tai loppusijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle, tiedotteessa todetaan.

Energiateollisuuden mukaan kestävän rahoituksen tavoitteet ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaa on lähdetty rakentamaan finanssialan toiveesta.

– Jos on ilmeistä, että yritys ei ole tehnyt tai suunnitellut jo nähtävissä olevien ympäristökriteerien edellyttämiä toimenpiteitä, kyse on rahoitusriskistä. Toimintaympäristönsä selkeyttämiseksi rahoitusala on toivonut selkeää kriteeristöä EU:lta. Taksonomian onnistunut soveltaminen tarvitsee tiivistä ja toimivaa yhteistyötä rahoitussektorin ja muiden sektorien välillä.

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt