"Kansallisesti on myös oltava selkeät ohjeet ja riittävän tuntuvat sanktiot", kansanedustaja toteaa. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Mia Laiho: Lasten harrastuksiin kansalliset sanktiot

Kansanedustajan mukaan valmentajan valta-asema voi olla vahva suhteessa lapseen ja nuoreen.

Kansanedustaja Mia Laihon (kok.) mukaan alistava ja nöyryyttävä ohjaus- ja valmennustapa voi aiheuttaa lapsille ja nuorille henkistä kuormitusta, alemmuuden arvon tunnetta, itsetunto-ongelmia, syömishäiriöitä ja altistaa mielenterveyshäiriöille.

Hän viittaa viime aikoina huomiota herättäneeseen tapaukseen muodostelmaluistelun valmennuksesta.

– Mediassa on kerrottu muodostelmaluisteluvalmentajan nöyryyttäneen useita joukkueen nuoria tarkoituksenaan parantaa nuorten suoritusta. Valmentajan toimintatapa vaikuttaa lehtitietojen valossa olleen alistavan nöyryyttävää, nuorta halveksivaa, yhtä henkilöä ”maalittavaa” ja eittämättä vahingollista mielenterveydelle. Tyyli on ainakin osittain verrattavissa armeijassa aiemmin vähän yleiseksikin tavaksi muodostuneeseen simputukseen, jota puolustusvoimat on ansiokkaasti tiukasti asiaan puuttumalla saanut viime vuosien aikana kitkettyä, Mia Laiho kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Erityisesti kilpaurheilussa valmentajan rooli voi olla merkittävä nuoren urheilu-uran etenemisen kannalta.

– Valmentajan valta-asema on siis vahva suhteessa lapseen ja nuoreen. Aikuisen ja valmentajan on tunnettava vastuunsa valmennussuhteen pysymisenä asiallisena, urheiluun keskittyvänä ja toista ihmistä kunnioittavana. Erityisen tärkeää tämä on alaikäisten kohdalla. Lapset ja nuoret ovat herkässä kasvuiässä sekä fyysisesti että henkisesti, Laiho sanoo.

Kansanedustaja kehottaa nuorisotyön palveluita ja harrastustoimijoita miettimään, miten valmennustoimintaa voidaan kehittää, jotta vastaavaa ei pääse jatkossa tapahtumaan. Nuorten parissa työskentelevien olisi tunnettava kasvua ja kehitystä tukevan valmennuksen toimintatavat.

– Harrastustoiminnalle on tarpeen laatia kansallinen ohjeistus epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Kansallista ohjeistusta voitaisiin käyttää kaikissa seuroissa, liitoissa ja harrastustoiminnassa epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen, Mia Laiho toteaa.

– Kansallisesti on myös oltava selkeät ohjeet ja riittävän tuntuvat sanktiot, jos näitä sääntöjä rikotaan. Jokaista lasta on suojeltava hyväksikäytöltä ja väkivallalta, Laiho jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt