Menoleikkauksille enemmän tukea kuin veronkorotuksille

Kyselytutkimuksen mukaan talouden sopeutuskeinoista eniten tukea löytyy menoleikkauksille.

Jos julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan nykyistä enemmän, menoleikkauksia kannattaa 38 prosenttia suomalaisista. Veronkorotuksia kannattaa 15 prosenttia.

Menoleikkausten ja veronkorotusten yhdistelmää kannattaa 26 prosenttia. Vastaajista 20 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Kyselyssä yrittäjät suosivat menoleikkauksia ja palkansaajat olivat verosopeutuksen kannalla.

Kyselyn toteutti palkansaajakeskusjärjestö STTK:n toimeksiannosta Aula Research Oy 19.2.–7.3. Siihen vastasi 1 407 henkilöä. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen perusteella painotettuna.

STTK:n mielestä hallituksella tulisi olla nykyistä enemmän liikkumatilaa eri keinojen käytössä, jos julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan aiottua enemmän.

– Veropohjan aukkojen paikkaamisella voidaan maltillisesti kiristää verotusta ja siten tukea julkisen talouden sopeuttamista ja parantaa verojärjestelmän toimivuutta. Esimerkiksi pääoma- ja osinkoverotuksessa veropohjaa voidaan laajentaa ja tehdä siitä myös neutraalimpaa, STTK:n yhteiskuntapoliittisen yksikön johtaja Jukka Ihanus sanoo.

Maan hallitus kokoontuu kehysriiheen päättämään talouspolitiikasta huhtikuun alussa. Lisää säästöpäätöksiä joudutaan tekemään arviolta satojen miljoonien eurojen edestä ainakin peruuntuneiden säästöjen osalta.

Hallitus on päättänyt sopeuttaa vain menoleikkauksin, jotta kokonaisveroaste ei nousisi. Viime vaalikaudella hallituksen linjana oli toteuttaa yhtä paljon menoleikkauksia ja veronkorotuksia.

Kommentit