Mauri Pekkarinen: Puuta jalostettava pidemmälle

Eduskunnan varapuhemies haluaa korkeasti jalostetuille puutuotteille suotuisammat markkinat.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen haluaa, että puuta jalostettaisiin useammin pidemmälle kuin selluksi. Sellun vienti on Pekkarisen mukaan hyvässä vauhdissa ja kasvaa lähivuosina, mutta korkeimman jalostusasteen tuotteet eivät ole päässeet samaan vauhtiin.

Tiedotteessaan Pekkarinen sanoo, että puuta pitää jalostaa pidemmälle, jotta puukuutiometrille saataisiin korkeampi arvo. Suomen metsistä jää nykyisin noin 16 miljoonaa kuutiometriä hyödyntämättä.

Vuonna 2009 tuli voimaan laki, jonka mukaan liikennepolttoaineissa oleva biopolttoaineen osuus kasvaa asteittain 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä on Pekkarisen mukaan hyvä esimerkki siitä, miten uudet innovatiiviset tuotteet saadaan vauhdilla markkinoille.

Pekkarisen mukaan yritykset ovat uskaltaneet panostaa biotuotteiden kehittämiseen ja tuotantoon juuri siksi, että kysyntä on ollut taattu. Uudistus on hänen arvionsa mukaan mahdollisesti yksi tärkeimmistä syistä Neste Oyj:n hyviin tuloksiin.

Pekkarinen haluaa samalla tavoin lisätä myös muiden korkealle jalostettujen puutuotteiden kysyntää ja mahdollisuutta vientiin. Tätä voidaan hänen mukaansa edistää erilaisin menetelmin.

‒ Hankintalakia uudistettaessa puhtaille biopohjaisille tuotteille on annettava etusija, mikäli hankkija niin haluaa. Suuremman hiilijalan jäljen jättävien tuotteiden verotusta tulisi edelleen kiristää ja päästöttömien biotuotteiden verotusta keventää ja jättää eräissä tapauksissa verottomiksi, Pekkarinen sanoo.   

Hänen mukaansa edistystä voidaan tehdä myös uudistamalla rakennusmääräyksiä enemmän 0-energiarakentamista suosivaksi ja varmistamalla korkealle jalostettujen puupohjaisten tuotteiden tutkimus- ja kehitysrahoitus. Alan tutkimus- ja kehitystyöhön on kohdennettu vuosien 2005 ja 2011 välillä kasvavissa määrin julkisia varoja.

‒ Nyt kasvuvauhti on hiipunut lähes olemattomiin. Tämä ei tiedä hyvää, Pekkarinen sanoo.    

Kommentit