Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut nopeammin kuin moneen vuoteen. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Maksuhäiriöisten määrä jo yli 380000

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on ylittänyt jälleen uuden rajapyykin ja kasvu jatkuu.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut kasvamistaan ja on nyt 381 700. Vuodessa määrä on kasvanut 7 500 ihmisellä, kertoo Asiakastieto Groupin tilasto.

– Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut nopeammin kuin moneen vuoteen. Syy kasvuun on ihmisten velkaantuminen moneen eri suuntaan. Nyt myös luottolaitoslainoista aiheutuneiden maksuhäiriömerkintöjen määrä on lähtenyt kasvuun. Osuus kokonaismäärästä on pieni, mutta silti huomion arvoinen, kertoo liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista.

Luottolaitoslainoilla tarkoitetaan vakuudellisia luottoja, joita ovat esimerkiksi asuntolainat. Tähän on Muhosen mielestä syytä kiinnittää huomiota, koska asuntolainojen korot ovat tällä hetkellä vielä hyvin matalalla.

– Maksuvaikeudet saattavat lisääntyä, kun korot lähtevät nousuun, hän ennakoi.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on noussut vuoden aikana erityisesti 35–39-vuotiaiden sekä 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä.

Muhonen toteaa, että jatkuvasti kasvava maksuhäiriöisten joukko on erittäin vakava ongelma sekä yksittäisen ihmisen että yhteiskunnan kannalta. Mitä syvemmälle talousongelmiin ihminen on ennen avun hakemista joutunut, sitä kauemmin niistä selviämiseen menee.

– Yhteiskunta pyrkii hillitsemään ylivelkaantumista puuttumalla ns. pikavippitoimintaan ja tehostamalla velkaneuvontaa. Vaikka pikavipeistä on tullut ihmisille maksuhäiriöitä, ei niiden kieltäminen ratkaise itse ongelmaa. Ihmiset ovat usein velkaantuneet moneen paikkaan, hän sanoo.

Muhosen mielestä keskustelua pitäisi käydä enemmän siitä, mikä alun perin aiheuttaa velkakierteen.

– Taustalla on usein vakavia ongelmia, joiden takia elämän ja taloudenhallinta ajautuu pois raiteiltaan. Yksi tällainen on esimerkiksi peliongelma, johon voi huveta nopeasti todella suuria summia, hän sanoo.

Positiivinen tieto ehkäisee ylivelkaantumista

Oikeusministeriön selvityksen mukaan positiivisen luottotiedon laajempi käyttö ehkäisisi ylivelkaantumisongelmia, sillä sen avulla luottopäätöksiä tehtäessä voidaan paremmin huomioida hakijan maksukyky. Tarve on ymmärretty ja parhaillaan keskustellaan, mikä olisi paras tapa kerätä ja hyödyntää tietoa kuluttajien olemassa olevista veloista.

– Ruotsissa käytössä on Asiakastieto Groupiin kuuluvan UC Ab:n ylläpitämä luottotietorekisteri, joka sisältää sekä maksuhäiriötiedot että positiivisen datan henkilön avoimista luotoista. Rekisterin ansiosta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on laskenut viime vuosina, vaikka kuluttajien velkaantuminen on kasvanut, Muhonen kertoo.

Suomeenkin uuden, positiiviset tiedot sisältävän rekisterin perustamista on esitetty, mutta Asiakastiedon näkemyksen mukaan se olisi liian hidas korjausliike kasvaviin velkaongelmiin.

– Tämä rekisteri olisi käytössä aikaisintaan 5-7 vuoden päästä. Ennen tuota tulemme näkemään ainakin jonkinlaisen taantuman, jolloin maksuhäiriöisten määrä tulee kohoamaan valtavasti. Meidän pitäisi hyödyntää jo nyt käytössä olevia tapoja jakaa positiivista luottotietoa kuluttajan suostumuksella, Muhonen esittää.

Hänen mukaansa positiivisella tiedolla velkakierre pystytään viheltämään poikki ajoissa.

– Iso osa haetuista luotoista jää myöntämättä lainanhakijan tilanteen takia, vaikka maksuhäiriöitä ei vielä ole. Teknisesti olisi mahdollista kehittää järjestelmää myös niin, että riskirajoilla elävä kuluttaja saisivat esimerkiksi viestin, jossa häntä kehotetaan kiinnittämään huomiota omaan tilanteeseensa tai hakemaan apua esimerkiksi velkaneuvonnasta, Muhonen visioi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt