Merkittävä osa leikkauskuolemista johtuu resurssipulasta ja leikkauksen jälkeisen hoidon puutteista. LEHTIKUVA/VILLE MYLLYNEN/IMAP

Liiton mukaan yksityissairaaloita tarvitaan jatkossakin

Hyvinvointialan liiton mukaan yksityisellä palvelutarjonnalla pienennetään jonoja julkisiin sairaaloihin ja vähennetään sairauspäiviä.

Hyvinvointialan liiton mukaan yksityissairaaloita tarvitaan jatkossakin. Kyse on sekä yksityiselle että julkiselle sektorille erittäin merkittävästä asiasta.

Liitto on huolissaan alueellisen erikoissairaanhoidon uudistuksen vaikutuksista yksityisiin toimijoihin. Uudistuksen tavoitteena on julkisen sektorin sairaalatoiminnan uudelleen järjesteleminen, mutta vaikutukset näyttäisivät liiton mukaan ulottuvan dramaattisesti myös yksityiseen sektoriin.

Liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakankaan mukaan viime vuodenvaihteen terveydenhuoltolain muutokset ja elokuun päivystysasetus uhkaavat tehdä yksityisen leikkaustoiminnan mahdottomaksi.

− Taustalla on lakiin sisältyvä vaatimus ympärivuorokautisesta perus-ja erikoistason yhteispäivystyksestä. Tämä on epätarkoituksenmukaista ja taloudellisesti mahdotonta, Rajakangas toteaa tiedotteessaan.

Yksityinen sektori tarjoaa laajasti erikoissairaanhoidon palveluita, jotka rahoitetaan asiakkaan omin varoin, vakuutuksilla, kuntien ostopalveluina tai palveluseteleillä.

− Tilanne on nurinkurinen. Yksityinen voi tehdä itse maksaville ja vakuutusasiakkaille leikkauksia, mutta samojen leikkauksien tekeminen kuntien ostopalveluna ja palvelusetelillä ei olisi sallittua potilasturvallisuuteen vedoten.

− Monet yksityiset toimijat yltävät potilasturvallisuudessa ja laadussa huipputuloksiin. Toiminta on luvanvaraista ja eri viranomaisten jatkuvassa valvonnassa. Potilasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat tulevat aina kirjatuiksi ja toiminta on kaikilta osin potilasvahinkovakuutuksen alaista. Laatupoikkeamia esiintyy sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, Rajakangas muistuttaa.

Hyvinvointialan liiton mukaan perusteltua tarvetta ympärivuorokautiselle päivystykselle on vain osassa tilanteita.

− Kaikki anestesiaa vaativat toimenpiteet niputettaisiin yhteen, vaikka anestesian käyttö vaihtelee suuresti sekä sisällön että tarkoituksen mukaan. Aina ei ole tarkoituksena leikata. Anestesiassa suoritaan myös tutkimuksia ja hoitoja, Rajakangas kertoo.

Jonot julkisiin sairaaloihin pienetyvät

Hyvinvointialan liiton mukaan yksityisellä palvelutarjonnalla pienennetään jonoja julkisiin sairaaloihin, vähennetään sairauspäiviä ja siitä koituvia kustannuksia ja estetään hoidon tarpeen kasvu. Itse maksavat ja vakuutusasiakkaat poistavat painetta julkisesta järjestelmästä ja säästävät yhteiskunnan varoja rahoittamalla palvelunsa itse.

Hyvinvointialan liitto vaatii, että tilanteen selkiyttämiseksi hallituksen pitää ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, joilla estetään alueellisen erikoissairaanhoidon uudistuksen epätoivottavat välilliset vaikutukset yksityisen sektorin toimintaan.

− Säännöksiä tulee muuttaa siten, että yksityisen sektorin laadukas leikkaussaliolosuhteita vaativa toiminta voi jatkua häiriöttä, Rajakangas linjaa.

Hyvinvointialan liitto edustaa kattavasti yksityisiä erikoissairaanhoidon palveluntuottajia. Yksityisiä sairaalayksiköitä on kymmenillä paikkakunnilla. Käytössä on arviolta yli 170 leikkaussalia ja tehtävien leikkausten ja muiden toimenpiteiden yhteismäärä on yli 70 000 vuodessa. Yksityisten kirurgisten palveluiden tarjonta on laajaa, ja se kattaa lähes kaikki erikoisalat.

− Kyse on sekä yksityiselle että julkiselle sektorille erittäin merkittävästä asiasta. Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostot yksityisiltä toimijoilta olivat vuonna 2015 noin 300 miljoonaa euroa. Lisäksi palveluita tuotettiin palvelusetelitoimintana. Yksityisen sektorin hinnat ovat varsin kilpailukykyiset, Rajakangas toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt