Liikennettä Helsingissä 11. joulukuuta. Taustalla Hanasaaren hiilivoimalan hiilikasa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Työryhmä kieltäisi bensiinin ja tavallisen dieselin 2045

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa liikenteeseen kunnianhimoisia päästövähennystoimia.

Liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkisti keskiviikkona ehdotuksensa toimenpideohjelmaksi, jonka avulla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Työryhmä toimi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Ehdotuksen mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa ja vuonna 2045 noin 2 miljoonaa sähköautoa ja noin 250 000 kaasuautoa. Tähän pyrittäisiin etenkin polttoaineveron korotuksilla ja hankintatuilla.

Lisäksi ehdotuksessa tavoitellaan nestemäisten biopolttoaineiden osuuden nostamista kaikista nestemäisistä polttoaineista 30 prosenttiin vuonna 2030 ja sataan prosenttiin vuonna 2045 kotimaisessa liikenteessä. Fossiilisten liikennepolttoaineiden myynnin kielto vuonna 2045 ohjaisi siirtymää uusiutuviin polttoaineisiin ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Vuoden 2025 jälkeen henkilöautolla ajettujen kilometrien määrä ei enää saisi kasvaa. Sen sijaan raideliikenteen, linja-autoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettu matkustussuorite kaksinkertaistuisi vuoteen 2045 mennessä. Tähän vaikutettaisiin ehdotuksen mukaan ottamalla käyttöön tiemaksut kaupunkiseuduilla ja investoimalla kestävään liikennejärjestelmään.

Tavaraliikenteessä ja logistiikassa tavoitteena olisi kuljetusten tehostaminen. Tehokkain yksittäinen toimenpide olisi ehdotuksen mukaan polttoaineveron korottaminen.

Työryhmä myöntää, että osa ehdotetuista toimenpiteistä voi aiheuttaa toivotun päästövähennyksen ohella myös kielteisiä vaikutuksia yrityksille ja kotitalouksille. Tuet ja kannusteet eivät välttämättä riitäisi korvaamaan liikkumisen ja kuljetusten kustannusten nousua.

Ryhmän mielestä jatkossa pitäisikin pohtia, olisiko tarvetta laajalle verouudistukselle, jolla turvattaisiin työssäkäynti- ja asiointimahdollisuudet sekä kuljetukset koko maassa, kun siirrytään kohti vähäpäästöistä liikennettä.

Työryhmän puheenjohtaja Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo vakuuttuneensa työn edetessä siitä, että muutos hiilettömään liikenteeseen on mahdollinen.

– Myös liikenteessä tarvitaan rohkeutta toteuttaa kunnianhimoisia päästövähennystoimia, jotta ihmiskunnalle vaarallinen ilmastonmuutos saadaan yhdessä kuriin, hän toteaa ministeriön tiedotteessa.

Toimenpideohjelma on suunniteltu niin, että se voitaisiin toteuttaa seuraavan kahden hallituskauden aikana.

Liikenne tuottaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa.

Lue myös:

”Autoilijat maksavat jo nyt matkansa ja päästönsä”

KL: Laskelmat sähköautoista ovat hurjia

HS: ”Autoilusta tehtävä niin kallista, että kaikki vaihtavat menopeliä”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt