Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Kuntatyönantajat: Varhaiskasvatuslaki veisi työn tuhansilta

Esitys varhaiskasvatuslaiksi uhkaa viedä työpaikkoja kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevilta lastenhoitajilta.

KT Kuntatyönantajien mukaan työpaikkojen menetys on suora seuraus esitykseen sisältyvästä päiväkotien henkilöstörakenteen muutoksesta, jolla varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää halutaan kasvattaa lastenhoitajien kustannuksella.

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kunnilla ei ole tarjota lastenhoitajille muuta heidän koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan vastaavaa työtä.

Lisäksi lakimuutos nostaisi vuoteen 2030 mennessä kuntien vuosittain maksettavaksi tulevia palkkakustannuksia lähes 50:llä miljoonalla eurolla.

KT:n selvityksen mukaan kunnissa on jo nyt pulaa sadoista kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Pulma korostuu ruotsinkielisillä ja pienillä suomenkielisillä paikkakunnilla. Pääkaupunkiseudulla pätevien lastentarhanopettajien vaje on yli 600.

Ehdotettu laki kasvattaisi väistämättä epäpätevien käyttämistä varhaiskasvatuksessa, kun koulutusmäärät eivät edes nyt riitä kattamaan työvoiman tarvetta. Kuntatyönantajat ei usko, että siirtymäajan kuluessa valmistuu tarpeeksi varhaiskasvatuksen opettajia.

– Lakiesityksen mukaan noin 3 700 lastentarhanopettajaa siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kevan tekemässä kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennusteessa kuitenkin arvioidaan, että vuoteen 2031 mennessä eläköityvien lastentarhanopettajien määrä on yli 6 200. Erotus vain kasvaa, koska lähes joka toinen valmistuva lastentarhanopettaja siirtyy muuhun työhön, Kuntatyönantajat toteaa.

Lisäksi esitys sivuuttaa KT:n mukaan tiedon siitä, että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien lukumäärä on vähentynyt ja vähenee yhä rajusti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lukumäärä on pudonnut yli 10 000:stä noin 5 000:een. Tämä lisää varhaiskasvatuksen tarvetta päiväkodeissa.

Taloudelliset vaikutukset väitettyä suurempia

Kuntatyönantajat vaatii eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että jos henkilöstön rakennetta muutetaan, työntekijöistä kahden kolmasosan pitää olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Myös pidempi siirtymäkausi auttaisi vähentämään odotettavissa olevia irtisanomisia.

KT katsoo myös, että arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista on liian alhainen. Todellisuudessa palkkakustannusten muutos vastaa vähintään 2,3 prosentin korotusta varhaiskasvatuksen vuosittaisiin henkilöstökustannuksiin.

– Jos varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit eriytetään omiksi ammattiryhmikseen ja näiden kelpoisuusvaatimuksia korotetaan, palkkakustannukset nousevat. Tämä on sivuutettu esityksen taloudellisissa vaikutuksissa.

KT korostaa, että muutoksesta aiheutuva kustannusten nousu tulee korvata kunnille täysimääräisenä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt