Hamstrauksen jäljiltä tyhjä makaronihylly maaliskuussa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta synkät

Maaliskuussa kuluttajien käsitys omasta taloudestaan oli hyvä, mutta maan tilanteesta huono.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa selvästi, mutta arviot omasta taloudesta paranivat jonkin verran.

Tilastokeskus sai valtaosan vastauksista ennen maaliskuun 13. päivää eli ennen hallituksen koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitustoimia.

Maaliskuussa kuluttajien kuva omasta taloudestaan oli kaikkiaan hyvä, kun taas näkemykset rahankäytöstä olivat keskimääräiset ja Suomen talouskehityksestä synkät.

Kuluttajien näkemys työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa laski maaliskuussa heikolle tasolle. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan. Kuluttajahintojen odotettiin nousevan aiempaa hitaammin jatkossa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat maaliskuussa erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin enää jonkin verran otollisena säästämiselle ja lainanotolle ja ei lainkaan kestotavaroiden ostamiselle. Asunnon ostoa ja lainanottoa harkitsivat kuitenkin monet maaliskuussa.

Maaliskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -7,1, kun se helmikuussa oli -4,5 ja tammikuussa -4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Tilastokeskuksen luottamustutkimukseen vastasi 2.–19. maaliskuuta 1 053 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt