Koronatesti. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Koronatestauksen Kela-korvaukseen esitetään korotusta

Esityksen tavoitteena on helpottaa työnantajien mahdollisuuksia tarjota testejä työntekijöilleen.

Lisäksi esitys helpottaa sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun mahdollisuuksia valita tutkimuspaikaksi yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon sijaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että testin korvaustaksa säädettäisiin korkeammaksi kuin mitä Kansaneläkelaitos Kela on korvaukselle vahvistanut normaalin taksanvahvistamismenettelyn kautta. Korvaustaksan suuruus säädettäisiin myöhemmin annettavalla asetuksella.

Asetuksella säädettäisiin sellaisten koronatartunnan toteamiseksi tehtävien tutkimusten korvaustaksasta, joiden korvaaminen Kelan vahvistamaa korvaustaksaa suuremmalla korvaustaksalla nähtäisiin tarkoituksenmukaiseksi erityisesti tutkimuksen hoidollisen arvon perusteella.

Nykyinen Kelan vahvistama korvaustaksa PCR-tutkimukselle on 56 euroa.

Työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia tarjota näitä tutkimuksia työntekijöilleen lisätään mahdollistamalla valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun koronatutkimuksen suorakorvaus palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden olisi maksanut testattavan työnantaja.

Laki sairasvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta tulisi voimaan 1.1.2021 ja olisi voimassa vuoden 2021 loppuun.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt