Opiskelijat istuvat luennolla Laurea-ammattikorkeakoulussa. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Korkeakoulut: Lisäpaikat eivät saa vaarantaa opintojen laatua

Korkeakoulut ovat valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä.

Korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan vaikuttavia ainoastaan silloin, kun niitä ei tehdä laadun kustannuksella.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Sivistystyönantajat, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Tieteentekijät ja Unifi ottavat kantaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafssonin ehdotukseen korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä koronatilanteen vuoksi.

– Tasokkaan koulutuksen tarjoaminen ja opiskelijoiden tukeminen edellyttävät aina riittäviä resursseja. Korkeakouluilla on vastuu varmistaa laadukkaat opinnot myös nykyisille opiskelijoilleen, ja tätä paikkojen mahdollinen lisäys ei saa vaarantaa, järjestöt toteavat tiedotteessa.

– Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on voitava pitää huolta tilanteessa, jossa koronakriisi on vaatinut monilta merkittävää venymistä.

Järjestöt muistuttavat, että ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on jo tehty paljon toimia kriisitilanteeseen vastaamiseksi. Jatkuvan oppimisen tarjontaa on lisätty ja avattu maksuttomana tutkintokoulutuksen rinnalle. Opettajat ja tutkijat ovat myös tehneet valtavan työn etäoppimisen mahdollistamiseksi poikkeusoloissa.

Järjestöjen mukaan korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina.

– Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua.

Järjestöt korostavat, että Suomen tulevaisuuden kannalta on oleellista huolehtia myös tutkimuksen tekemisen edellytyksistä.

Koulutuksen laajentaminen TKI-toiminnan kustannuksella olisi erittäin lyhytnäköistä. Vain vastuulliset ja korkeaa laatua ylläpitävät jälleenrakennuskeinot edistävät Suomen toipumista pitkällä aikavälillä.

Järjestöt muistuttavat, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esityksiä opiskelijapaikkojen lisäämisestä vuodesta 2021 alkaen. Korkeakoulut käyvät parhaillaan neuvotteluja vuosien 2021-24 tulossopimuksista. Näissä neuvotteluissa käsitellään tulevien vuosien tutkintotavoitteita.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt