Finnlinesin ro-ro -matkustaja-alus m/s Finnlady Vuosaaren satamassa 20. maaliskuuta 2020. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Komissio siunasi Suomen tuen merenkulkualalle

EU:n komissio on hyväksynyt Suomen 600 miljoonan euron takausohjelman.

Takausohjelmalla tuetaan koronakriisistä kärsineitä merenkulkualan yrityksiä. Ohjelman mukainen tuki myönnetään käyttöpääomalainoille myönnettävinä valtiontakauksina ja toimenpiteestä vastaa valtiokonttori.

Ohjelma on sellaisten merenkulkualan toimijoiden käytettävissä, jotka ovat välttämättömiä Suomen toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi koronapandemian aikana.

Tarkoituksena on auttaa näitä yrityksiä kattamaan välittömät käyttöpääomatarpeensa, säilyttämään työpaikat ja varmistamaan riittävä likviditeetti, jotta ne voivat jatkaa niitä toimintojaan, jotka ovat tarpeen merirahtiliikenteen turvaamiseksi ja Suomeen tuotavien välttämättömien toimitusten varmistamiseksi.

Komissio totesi Suomen tukitoimen olevan tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistettujen edellytysten mukainen ja hyväksyi toimenpiteen EU:n valtiontukisääntöjen nojalla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt