Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen talouskasvuksi tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. LEHTIKUVA/JARNO MELA

Komissio: Näin euron maailmanlaajuista käyttöä lisätään

Ongelmalainojen osuus kaikissa EU:n pankeissa on pienentynyt selvästi.

Komissio on julkaissut 21. kesäkuuta pidettävää eurohuippukokousta silmällä pitäen tilannekatsauksen Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisen edistymisestä.

Komissio tarkastelee katsauksessa euron kansainvälisen käytön lisäämiseksi tehtyä työtä, jota EU-johtajat joulukuussa kannustivat jatkamaan.

Euro on 20-vuotias, ja se on maailman toiseksi suurin valuutta. Euro pysyi vahvana myös finanssi- ja velkakriisin ollessa pahimmillaan.

Jotta voitaisiin paremmin pohtia, miten euron maailmanlaajuista käyttöä voitaisiin lisätä ja mikä tätä mahdollisesti estää, komissio on viime kuukausina kuullut eri alojen markkinatoimijoita (valuutanvaihto, energia, raaka-aineet, maataloushyödykkeet ja liikenne).

Näissä kuulemisissa kävi ilmi, että

• riippuvuutta yhdestä hallitsevasta maailmanvaluutasta (Yhdysvaltain dollari) halutaan laajalti vähentää

• ainoastaan eurolla on kaikki tarvittavat ominaisuudet, joita markkinatoimijat edellyttävät Yhdysvaltain dollarin vaihtoehtona käytettävältä valuutalta

• energia-ala on edelleen euron kansainvälisen käytön keskeinen veturi, ja käyttöä voidaan edelleen lisätä, muun muassa kaasualalla

• EU:n katsotaan yleisesti voivan euron avulla vahvistaa taloudellista suvereniteettiaan maailmanpolitiikassa ja saada entistä tärkeämmän globaalin roolin, mistä yritykset ja kuluttajat EU:ssa hyötyvät.
Ongelmalainat

Euroaluetta vahvistettu

Katsauksessa todetaan, että euroaluetta on viimeisen neljän vuoden kuluessa vahvistettu merkittävästi ja Euroopan talous- ja rahaliitto on vankempi kuin koskaan.

Monet vuoden 2007 jälkeisessä talous-, finanssi- ja sosiaalikriisissä paljastuneista puutteista on korjattu.
Merkittäviä toimia on kuitenkin vielä toteutettava.

Joulukuussa 2018 pidetyn eurohuippukokouksen jälkeen keskustelut tulevasta euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä tukevasta rahoitusvälineestä ovat edenneet EU-maiden rakenneuudistusten tukiohjelmaa koskevan komission ehdotuksen pohjalta. Kompromissi on saavutettavissa, ja sitä olisi edistettävä määrätietoisesti.

Keskusteluja on käyty myös talouden heilahteluja tasaavan Euroopan vakausmekanismin uudistamisesta ja erityisesti yhteiselle pankkisektorin kriisinratkaisurahastolle luottolimiitin muodossa luotavasta varautumisjärjestelystä.

Varautumisjärjestelyn odotetaan toimivan yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa viimeisenä keinona tukea tuloksellista ja uskottavaa pankkikriisien hallintaa. Siihen sisältyvä tuki maksetaan takaisin Euroopan pankkisektorilta kerättävillä maksuilla.

Ongelmalainat

Tilannekatsaus osoittaa myös, että järjestämättömien lainojen osuus on kaikissa EU:n pankeissa pienentynyt vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttiin, ja osuus pienenee edelleen kohti finanssikriisiä edeltänyttä tasoa.

Tämä parantaa mahdollisuuksia edistyä euroalueen yhteisen talletussuojajärjestelmän luomisessa.

Finanssikriisi ja sitä seuranneet taantumat johtivat siihen, että aiempaa useammat luotonottajat eivät kyenneet maksamaan pankeille takaisin velkojaan, kun yhä useammat yksityishenkilöt ja yritykset joutuivat jatkuviin maksuvaikeuksiin ja päätyivät jopa konkurssiin.

Näin tapahtui etenkin niissä maissa, joissa taantuma oli pitkä tai syvä.

Tämän seurauksena monille pankeille kertyi ns. järjestämättömiä lainoja (”ongelmaluottoja”, ”roskalainoja”).
Järjestämättömien lainojen suuri osuus on edelleen merkittävä haaste joillekin pankeille ja voi heikentää niiden tulosta huomattavasti.

Komissio esitti maaliskuussa 2018 kattavan toimenpidepaketin osana järjestämättömiä lainoja koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa.

Paketti sisältää toimia seuraavilla neljällä osa-alueella: i) pankkivalvonta ja -sääntely, ii) pankkeja koskevien kansallisten uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) jälkimarkkinoiden kehittäminen ongelmasaamisille ja iv) pankkien uudelleenjärjestelyn tukeminen tarvittaessa EU-tasolla.

Komission esittämien uudistusten tavoitteena on ollut rajoittaa veronmaksajille kriisitilanteissa koituvia kustannuksia ja varmistaa samalla, että tallettajat ovat aina täysin suojattuja. Tähän tähtää myös EU-tason yhteinen talletussuojajärjestelmä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt