Nykysäännöksillä ei ole onnistuttu rajaamaan kieltosopimuksen käyttöä aidosti tarpeellisiin tilanteisiin, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n lakimies Inka Douglas toteaa. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

Kilpailukieltoa käytetään jopa täysin ilman perusteita

STTK haluaa kilpailukieltosopimusten tukevan oikeutta työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa.

Kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon muutostarpeita selvittänyt työryhmä ei saavuttanut yksimielisyyttä ja sen muistiossa esitellään eri vaihtoehtoja työelämässä ilmenneiden ongelmien ratkomiseksi. Palkansaajajärjestöt jättivät asiassa yhteisen täydentävän lausuman.

– Työntekijä ei saa työsuhteen aikana harjoittaa sellaista kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Kilpailevan toiminnan kieltoa koskeva säännös on vanha ja epäselvä ja se hankaloittaa erityisesti osa-aikatyöntekijän mahdollisuuksia hakea ja vastaanottaa muuta työtä sekä saada lisätoimeentuloa. Myös kilpailukieltosopimusten käyttö on lisääntynyt, ja sopimuksia käytetään jopa täysin ilman perusteita. Nykysäännöksillä ei ole onnistuttu rajaamaan kieltosopimuksen käyttöä aidosti tarpeellisiin tilanteisiin, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n lakimies Inka Douglas toteaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä ja säätämällä kiellettyjen ehtojen käytöstä tasapainoisesti.

STTK:n mielestä tämä lähtökohta on tärkeä.

– Kilpailukieltosopimukset vaikeuttavat työpaikan vaihtoa sekä uuden ja lisätyön vastaanottamista. Se puolestaan lisää taloudellista epävarmuutta.

STTK edellyttää, että jatkovalmistelussa säännöksiä muutetaan siten, että kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä aidosti rajoitetaan.

– Tavoitteena on oltava työntekijän oikeus työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa, Douglas summaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt