Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kauppakamarin toimitusjohtaja: Leikitäänkö peruskoulussa liikaa?

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi palauttaisi peruskouluun numeroarvostelun, sillä se auttaisi oppilaiden yksilöllisen kehityksen seuraamisessa ja tukemisessa.

Juho Romakkaniemi haluaa palauttaa keskeisten aineiden, kuten matematiikan ja äidinkielen, johdonmukaisemman ja koulumaisemman opetuksen peruskouluihin. Romakkaniemi palauttaisi myös numeroarvostelun takaisin peruskoulujärjestelmään. Näiden lisäksi hän palaisi niihin menestyksen työkaluihin, joilla Suomessa on aikaisemmin saavutettu erinomaisia tuloksia Pisa-tutkimuksissa.

Yksi Romakkaniemen Helsingin Sanomissa ehdottamista peruskoulutuksen korjausliikkeistä olisi leikinomaisuuden ja kouluun totuttelemisen siirtäminen varhaiskasvatusasteelle. Hänen mukaansa maksuttoman varhaiskasvatuksen tulisi alkaa vapaaehtoisena jo 3-vuotiaasta lähtien ja muuttua pakolliseksi kaksi vuotta ennen opetuksen alkua.

Romakkaniemi palaisi numeroarvosteluun, sillä se loisi mahdollisuuksia terveeseen kilpailuun itsensä kanssa ja opettajille sekä huoltajille mahdollisuuden seurata ja tukea opintojen edistymistä yksilöllisesti. Numeroarvostelu sekä systemaattinen opetus kielten ja matematiikan opettamisessa kannustaisivat oppilasta yrittämään parhaansa.

Romakkaniemen mukaan suomalaisen peruskoulun aikaisemmin ylistetty kehitys on kääntynyt päinvastaiseksi. Vanha Pisa-menestys on Romakkaniemen mukaan tuudittanut Suomen itsetyytyväisyyteen, jonka takia kehitys on pysähtynyt. Pisa-tutkimuksissa Suomen edelle kiilaavat Singaporen ja Japanin kaltaiset maat, joissa koulujärjestelmään kuuluu erottamattomasti kova työnteko, systemaattisuus sekä edistymisen tarkkailu.

Vaikka Romakkaniemi korostaa johdonmukaista opiskelua erityisesti matematiikassa ja äidinkielessä, ei hän kuitenkaan kiistä luovuuden ja oppimisen ilon tukemista koulujärjestelmässä.

”Näitä tavoitteita ei kuitenkaan saa asettaa vastakkain systemaattisen opiskelun kanssa”, Romakkaniemi kirjoittaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt