Juho Romakkaniemi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kauppakamarin mukaan korkeakoulut kaipaavat kannustimia

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja asettaisi jatkuvan oppimisen korkeakoulujen ydintehtäväksi.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut kaipaisivat rahoitusta ja kannustimia saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet hallituksen esittämässä yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Romakkaniemen mukaan nyt valmisteilla olevien lakien muotoilu jättää esimerkiksi jatkuvan oppimisen korkeakoulujen ydintoiminnan ulkopuolelle.

– Rahoitusmalli määrittelee sen, kuinka suuri painoarvo yliopistoissa ja korkeakouluissa jatkuvan oppimisen mahdollistamiselle todellisuudessa annetaan. Siksi rahoitusmallia olisi ollut hyvä käsitellä samassa yhteydessä tämän lakiesityksen käsittelyn kanssa, toimitusjohtaja toteaa tiedotteessa.

Romakkaniemen mukaan mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen on tulevaisuuden osaamista ja kilpailukykyä rakennettaessa erittäin tärkeä. Jotta työntekijät voivat tulevaisuudessa päivittää osaamistaan tarpeidensa mukaan, tulisi koulutuksen joustavuutta parantaa Romakkaniemen mukaan merkittävästi. Osaamista täydentävien koulutusten tulisi kauppakamarin mukaan olla opiskelijoille maksutonta.

Keskuskauppakamari esittää hallitusohjelmatavoitteessaan, että rahoitusmallien kannustimia kaivattaisi korkeakoulujen lisäksi myös opiskelijoille. Tämän takia kamari tarkistaisi opintotukijärjestelmän kannusteita niin, että opintotuki kannustaisi nopeaan valmistumiseen. Kauppakamari myös karsisi yliopistojen pääsykokeita ja antaisi mahdollisuuden eri koulutusasteiden väliseen opintopolkuun.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt