Maahanmuuttoviraston palvelupiste Helsingissä. LEHTIKUVA / AIMO-ANTTI KOIVISTO

Kansanedustajat huolissaan muukalaispasseista

Kirjallinen kysymys tiedustelee myöntämisperusteista.

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo jättivät eilen kirjallisen kysymyksen koskien turvapaikanhakijoiden muukalaispassin myöntämisperusteita ja niitä koskevia ongelmia.

– Tiettyjen kansalaisuuksien osalta tilanne on mahdoton. Muukalaispassia ei myönnetä, koska henkilöllä ei ole oleskelulupaa – oleskelulupaa taas ei myönnetä, koska henkilöllä ei ole passia Inka Hopsu ihmettelee.

Honkasalon ja Hopsun kirjallisessa kysymyksessä viitataan tapaukseen, jossa vuonna 2018 Somaliasta kotoisin ollut mies oli hakenut työperusteista oleskelulupaa, mutta Maahanmuuttovirasto ei hyväksynyt Somalian passia.

Muukalaispassin myöntämisen ehdot eivät täyttyneet, koska miehellä ei ollut työperusteista oleskelulupaa. Mies joutui tämän takia luopumaan vakituisesta työstään. Mies valitti asiasta ensin hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valituksessaan mies vetosi muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa olevaan syrjinnän kieltoon (artikla 14).

– Tilanne on aivan päätön. Suomessa on työntekijöitä, jotka tarvitsivat työntekoaan varten oleskeluluvan. Oleskelulupaa ei kuitenkaan saa, koska passia ei hyväksytä tai sitä ei ole, eikä sitä voi lähtömaan tilanteen takia saada, Veronika Honkasalo toteaa tiedotteessa.

– Tällaisessa tilanteessa henkilö joutuu lopettamaan työnsä, vaikka pärjäisi siinä erittäin hyvin. Suomi ei voi menettää työntekijöitä tällaisen syrjivän, byrokraattisen noidankehän takia, Inka Hopsu sanoo.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut kantaa muukalaispassin myöntökäytäntöön ja korostanut, että Maahanmuuttoviraston ottama kanta olla myöntämättä henkilölle muukalaispassia voi johtaa yhdenvertaisuuslain kieltämään välilliseen syrjintään kansalaisuuden perusteella.

Tiettyjen kansalaisuuksien edustajat tulevat helposti syrjityksi passinmyöntöperiaatteita soveltaessa. Tämä on Honkasalon ja Hopsun mukaan tilanne esimerkiksi Somalian kansalaisten kohdalla.

– Kun Suomi ei hyväksy Somalian passia matkustusasiakirjana, tarkoittaa se käytännössä sitä, että somalialaiset eivät voi saada kansalaisuutensa takia esimerkiksi työperusteista oleskelulupaa Suomesta. Käytäntö on siis syrjivä ja asettaa somalialaiset heikompaan asemaan muihin ulkomaalaisiin verrattuna, Honkasalo ja Hopsu toteavat.

– Muukalaispassin myöntämiskäytäntöihin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia, jotka vaikuttavat monien henkilöiden elämään. Maahanmuuttoviraston passinmyöntämisperusteet ovat viime vuosina kiristyneet, ne ovat syrjiviä ja sotivat oikeudentajuani vastaan, Inka Hopsu sanoo.

Kansanedustajat Honkasalo ja Hopsu vaativat hallitusta selventämään, miten Suomi aikoo jatkossa muuttaa ja soveltaa muukalaispassin myöntöperusteita niin, että käytäntö ei ole syrjivä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt