Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ay-liiton mielestä aktiivimalli syyllistää ja lisää byrokratiaa

Jytyn Maija Pihlajamäen mielestä aktiivimalli näyttäytyy työttömälle työttömyysturvan leikkauksena ja byrokratiana.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mielestä aktiivimalli on kaikessa monimutkaisuudessaan epäoikeudenmukainen työelämän heikompiosaisia kohtaan.

Hänen mukaansa työttömien aktiivimalli lisää myös rajusti Kelan ja työttömyyskassojen hallinnollista taakkaa. Kela on arvioinut omassa lausunnossaan, että aktiivimalli merkitsee vuositasolla 385 000–770 000 uuden etuuspäätöksen antamista.

– Tämä tulee todennäköisesti näkymään työttömälle esimerkiksi maksatuksen viivästymisenä, Pihlajamäki arvailee.

Työmäärän ja yhteydenottojen määrän on arvioitu kasvavan erityisesti työllistymistä edistävissä palveluissa, jotka ovat edellytys täysimääräisen tuen saamiseksi, jos palkkatyötä ei ole.

– Valtaosa työttömistä kokee asian todennäköisesti niin, etteivät yksinkertaisesti pysty täyttämään aktiivisuusedellytystä. Näin aktiivimallista jää käteen etenkin vähäosaisten pitkäaikaistyöttömien aseman heikkeneminen entisestään. Työvoimatoimistoilla ei ole riittävästi resursseja tällaisen järjettömän byrokratian pyörittämiseen, Pihlajamäki sanoi Mikkelissä lauantaina.

Hän vaatii työvoimapalveluihin lisäresursseja, jolloin työttömällä on mahdollisuus edes jonkinlaiseen palveluun.

– Parempi olisi, jos nykyinen aktiivimalli peruttaisiin ja tilalle mietittäisiin oikeudenmukaisempi malli. Ymmärrämme senkin, että kaikki keinot työttömyyden vähentämiseksi pitää etsiä.

Pihlajämäen mielestä aktiivimalli ei myöskään huomioi riittävällä tavalla työelämän osaamisvaatimusten ja ammattien muutosta, eikä kouluttautumisen merkitystä ja elinikäisen oppimisen tarvetta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt