Joka kolmannella turvattomuutta aiheuttaa asuntomurron pelko. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Joka neljäs suomalainen kokee kotonaan turvattomuutta

Joka neljäs suomalainen tuntee olonsa turvattomaksi ollessaan yksin kotona, kertoo turvabarometrikysely.

Turvayhtiö Verisuren yhteistyössä YouGov Finlandin kanssa tekemän tutkimuksen mukaan 26 prosenttia suomalaisista kokee vähintään joskus turvattomuutta kotonaan ollessaan yksin.

Erityisesti nuoret ja naiset kokevat turvattomuutta kotonaan. Naisista lähes 40 prosenttia (36 %) kokee turvattomuutta ollessaan yksin, kun miehistä näin kokee selvästi harvempi, vain 17 prosenttia.

Turvattomimmiksi itsensä kokevat sukupuolesta riippumatta nuoret, sillä 18–29-vuotiaista nuorista naisista 43 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia kokee turvattomuutta kodissaan yksin ollessaan.

– Tulos on yllättävä, sillä nuoret ovat tyypillisesti huolettomampia turvallisuusasioissa: he eivät varaudu riskeihin yhtä kattavasti kuin vanhempi väestö. Tämän on ajateltu johtuvan siitä, että nuoret eivät yksinkertaisesti murehdi turvallisuudestaan. Tämä ajatus ei kuitenkaan näytä pitävän paikkansa, arvioi turvallisuusasiantuntija Tommi Heinimo Verisurelta.

– On huolestuttavaa, että näin moni nuori ja suomalainen kokee turvattomuutta omassa kodissaan. Kotihan on paikka, jossa tulisi aina voida tuntea olonsa turvalliseksi, Heinimo jatkaa.

Lähes puolet (45 %) turvattomuutta kotona kokevista selittää sitä yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä. Joka kolmannella (32 %) turvattomuutta aiheuttaa asuntomurron pelko. Tämä korostuu erityisesti nuorilla, sillä heistä lähes puolet (45 %) selittää turvattomuuttaan asuntomurron pelolla.

Lähes joka kolmas (29 %) turvattomuutta kokevista pelkää sairauskohtausta, joka huolestuttaa naisia miehiä enemmän.
Vaikka suomalaiset kokevat turvattomuutta kotonaan, selkeä enemmistö (93 %) suomalaisista kokee asuinalueensa turvalliseksi.

Uudellamaalla on kuitenkin muuta maata selvästi vähemmän niitä, jotka kokevat asuinalueensa erittäin turvalliseksi. Uudellamaalla asuvista vastaajista asuinalueensa erittäin turvalliseksi kokee noin joka neljäs (27 %), kun muualla Suomessa näin kokee useampi kuin joka kolmas (39 %).

Omakotitalossa asuvista noin puolet (49 %) kokee asuinalueensa erittäin turvalliseksi, kun taas kerrostalossa asuvista selvästi harvempi, lähes joka kolmas (29 %), kokee näin.

Tutkimuksen toteutti Verisure Oy:n toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimus toteutettiin 15.1.–17.1. YouGovin kuluttajapaneelissa. Kyselyyn vastasi 1006 yli 18-vuotiasta suomalaista. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt