Kotimainen energiantuotanto on siirtymässä ilmastoystävälliseksi nopeaan tahtiin. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Jo 80 prosenttia Suomen sähköstä on vähäpäästöistä

Energiatuotannon päästöt laskevat lähelle nollaa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan ilmastokeskustelu on vaalien lähestyessä keskittynyt turhan voimakkaasti rajoitteisiin, mikä on herättänyt ymmärrettävästi myös vastustusta.

– Energiateollisuudessa lähdemme siitä, että haluamme tuottaa toimivat ratkaisut itse, sälyttämättä vastuuta sähkön ja lämmön päästöistä yksilöiden valinnoille. Me hoidamme energiatuotannon päästöt lähelle nollaa ensi ja seuraavalla vuosikymmenellä. Päästömme ovat jo puolittuneet, Jukka Leskelä sanoo Verkkouutisille.

– Samalla pitäisi myös nähdä ne valtavat mahdollisuudet, joita meillä on. Ilmastoratkaisut auttavat meitä uudistamaan talouttamme ja tuottamaan parempaa hyvinvointia ja elämää, Leskelä jatkaa.

Tällä hetkellä jo noin 80 prosenttia kotimaisesta sähköstä ja yli puolet lämmityksestä on ilmastoystävällistä.

Leskelän mukaan ylivoimaisesti tärkeimmät aihetta koskevat päätökset tehdään Euroopan unionin tasolla. Hän kehottaa EU:ta etsimään ratkaisun vuoteen 2050 ulottuvasta päästöpolusta, jonka tulisi olla Pariisin ilmastosopimuksen mukainen eli vastata ihmisten ilmastohuoleen.

– EU:n tulisi olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Nyt päätöksiä on vain vuoteen 2030 saakka, eivätkä tavoitteet ole ilmastosopimuksen vaatimalla kunnianhimon tasolla. Energiateollisuus haluaa mahdollisimman nopeasti päätökset vuosien 2040 ja 2050 päästökiintiöistä, Leskelä toteaa.

Ydinvoimaan ja uusiutuviin pitää investoida

Jukka Leskelä huomauttaa, että liikenteessä on parhaillaan menossa valtava teknologinen murros. Henkilöautoliikenne sähköistyy nopeasti ja raskaassa liikenteessä kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja.

– Suomen kannattaa olla etujoukoissa näiden ratkaisujen kanssa, jotta saamme tästä myös uutta teknologia- ja palveluvientiä. Meillä on mahdollisuuksia olla voittajia tässä kisassa, koska meillä on erinomaista osaamista liikenteen murrokseen liittyvissä kysymyksissä, Leskelä sanoo.

Energiateollisuus toivoo seuraavalta hallitukselta malttia uusien politiikkatoimien suhteen, sillä ympäristöystävällinen muutos etenee jo tällä hetkellä nopeasti.

– Ydinvoima ja uusiutuvat energialähteet eli vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia ja metsäenergia ovat keskeisessä roolissa tässä. Niihin pitää tietysti voida investoida, Leskelä jatkaa.

Markkinavoimat mukaan

EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista tulisi Leskelän mukaan sopia viimeistään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Jatkossa EU:n päästökiintiö- ja kauppajärjestelmä voisi huolehtia suuresta osasta vähennyksistä.

– Ne toimet, joita päästöjen vähentämiseksi sitten tehdään, ovat energiatehokkuuden parantamista, energian tuotannon muutoksia, liikenteen muutoksia ja niin edelleen. Oleellista on saada markkinavoimat mukaan ratkomaan asioita, ja se onnistuu vain hintasignaalin kautta, Jukka Leskelä sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt