Leikkuupuimuri vehnäpellolla.. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Ilmastotoimille tukea maatalousministereiltä

Suomi vahvistaisi ympäristö- ja ilmastotoimia EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa.

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimet saivat tukea EU:n maatalousministereiltä, selviää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

EU:n maatalousministerit keskustelivat maanantaina kokouksessaan Luxemburgissa niin sanotusta vihreästä arkkitehtuurista. Puheenjohtajamaa Romania kokoaa asiasta jäsenmaiden kantoja.

Ministeriön mukaan Suomi kannattaa riittävää kansallista liikkumavaraa, jotta ympäristö- ja ilmastokestävyyttä voitaisiin vahvistaa ja yksinkertaistaa vaatimuksia. Suomi vahvistaisi ympäristö- ja ilmastotoimia EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksessa.

– Kannatan kunnianhimon kasvattamista. Uudella ohjelmakaudella ei voida ottaa askeleita taaksepäin ilmasto- ja ympäristötoimissa, toteaa maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa Suomea edustanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Neuvostossa arvioitiin ilmasto- ja ympäristötoimien rahoitusosuutta seuraavalla ohjelmakaudella. Komissio on ehdottanut, että niille varataan vähintään 30 prosenttia maaseuturahoituksesta. Merkittävä osa jäsenvaltioista tuki ehdotusta varsinkin, jos myös epäsuotuisien alueiden tuki lasketaan mukaan.

Leppä korostaa, että mikäli vaatimustasoa nostetaan, Suomen ja monen muun maan mielestä tämän pitää näkyä maatalouden rahoituksessa, jotta toimenpiteet eivät heikennä kannattavuutta.

– Lopullinen kanta ympäristörahoituksen määrään voidaan ottaa vasta, kun rahoituskehysneuvottelujen lopputulos on tiedossa, Leppä toteaa.

Lepän mukaan jäsenvaltiolle tulisi kuitenkin antaa riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta ympäristö- ja ilmastokestävyyttä voitaisiin vahvistaa ja vaatimuksia yksinkertaistaa.

– Tämä sallii parhaiten soveltuvien keinojen valitsemisen luonnonolosuhteiltaan ja maataloudeltaan erilaisissa jäsenvaltioissa.

Suomessa ympäristö- ja ilmastotavoitteita on edistetty onnistuneesti pakollisten toimien lisäksi myös vapaaehtoisesti.

– Haluaisimme jatkossakin tukea maaseudun kehittämisvaroilla ympäristö- ja ilmastoystävällisten viljelytapojen käyttöönottoa. Lähes kaikki viljelijät Suomessa ovat sitoutuneet ohjelmaan, Leppä toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt