LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Huonekaluja on markkinoitu harhaanjohtavasti

Kuluttaja-asiamies on seurannut huonekalualan markkinointia tehostetusti viime vuoden elokuusta lähtien.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan huonekalujen verkkomainoksissa käytetään vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja luomaan mielikuvaa suurista alennuksista.

Tuotteita ei kuitenkaan ole välttämättä koskaan tarjottu ilmoitetuilla vertailuhinnoilla, eivätkä alennusprosentit ole aina olleet todellisia.

Kuluttaja-asiamies on huomauttanut seurannan kohteena olleita yrityksiä niiden markkinoinnin lainvastaisuudesta ja edellyttänyt niiden korjaavan puutteet määräaikaan mennessä.

Finsoffat, Kruunukaluste, Stemma ja Vepsäläinen eivät kuluttaja-asiamiehen mukaan kuitenkaan ole lupauksistaan huolimatta muuttaneet käytäntöjään, ja niille on määrätty kiellot harhaanjohtavasta markkinoinnista. Kieltoja on tehostettu 100 000 euron uhkasakoilla.

Kruunukaluste on vastustanut kuluttaja-asiamiehen kieltoa, joten kielto on rauennut. Kuluttaja-asiamies harkitsee asian viemistä markkinaoikeuteen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt