Tietotekniikan koulutusta henkilöstölle vuonna 1996. LEHTIKUVA / ARKISTO / KIMMO MÄNTYLÄ / pfp 1997

Henkilöstön koulutus lisääntynyt pienissä yrityksissä

Pienissä yrityksissä osallistutaan henkilöstökoulutukseen aiempaa enemmän, mutta eroa on vielä suuriin yrityksiin.

Pienessä työpaikassa mahdollisuudet osallistua henkilöstökoulutukseen ovat Tilastokeskuksen mukaan selvästi heikommat kuin suurten yritysten työntekijöillä. Ero on kuitenkin kaventunut kymmenessä vuodessa.

Yritysten järjestämään kurssimuotoiseen henkilöstökoulutukseen osallistuneiden osuus on kasvanut erityisesti pienissä 10–49 hengen yrityksissä. Sen sijaan suurissa yli 250 hengen yrityksissä osallistuminen on pysynyt ennallaan.

Vuonna 2005 osallistumisaste pienissä yrityksissä oli vain 24 prosenttia ja suurissa yrityksissä 47 prosenttia. Toissa vuonna vastaavat luvut olivat 38 ja 49 prosenttia.

Kurssimuotoista koulutusta järjesti toissa vuonna 78 prosenttia kaikista yrityksistä. Siihen osallistui 44 prosenttia työntekijöistä. Aikaisemmin naisten osallistuminen oli jonkin verran miehiä korkeampi, mutta toissa vuonna osallistumisasteet olivat yhtä suuret.

Tilastokeskus kuitenkin muistuttaa, että toimialoittaiset vaihtelut henkilöstökoulutukseen osallistumisessa ovat suuria. Lisäksi saadun koulutuksen tuntimäärä työntekijää kohden laski vuosina 2010-2015 yhdeksästä kahdeksaan tuntiin.

Suurissa yrityksissä koulutustunteja kertyi toissa vuonna työntekijää kohden laskettuna 9,5 tuntia. Se oli yli kaksi tuntia enemmän kuin pienemmissä yrityksissä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt