Muun muassa ravintolat työllistävät paljon vuokratyövoimaa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Henkilöstöä vuokraavilla vaikeuksia löytää työvoimaa

Henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi lokakuussa vuodentakaisesta kuusi prosenttia.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton mukaan alkuvuonna henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia, mutta loppuvuodesta kasvu on hidastunut. Lokakuussa kasvua edellisvuodesta oli enää seitsemän prosenttia.

Alan liikevaihdosta suurin osa tulee henkilöstövuokrauspalveluista. Personalhuset Staffing Groupin toimitusjohtajan Jarkko Marteliuksen mukaan kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle olisi edelleen, mutta saatavuushaasteet rajoittavat selkeästi kasvua.

Hänen mielestään kohtaanto-ongelmaa tulisi selkeästi vieläkin lisääntyvässä määrin helpottaa erilaisin alue- ja koulutuspoliittisin päätöksin. Reagointiherkkyyttä ja -nopeutta tulisi olla enemmän.

– Kansainvälisen rekrytoinnin lisääminen helpottaa varmasti tilannetta, mutta vielä tällä hetkellä uskomukset ulkomaisen työvoiman osaamistasosta, työlupaprosessi sekä kielelliset haasteet, erityisesti perehdytys- ja työturvallisuusnäkökulmasta, vaikeuttavat ulkomaisen työvoiman sijoittumista suomalaisiin yrityksiin. Mielikuva ulkomaisen työvoiman pitämisestä halpatyövoimana saattaa myös rajoittaa sen osuuden kasvua suomalaisissa yrityksissä, Martelius arvelee.

Hän uskoo vahvan kasvun taittuvan myös henkilöstöpalvelualalla, ja toimialan palaavan yksinumeroisiin kasvulukuihin.

– Makrotalouden epävarmuus heijastuu selkeästi Suomeen, jonka talous on vahvasti vientivetoinen. Epävarmuus luo erilaisia heijasteita, jotka vaikuttavat yritysten riskinottohalukkuuteen. Uskon kuitenkin kasvun jatkuvan johtuen jo alati kasvavasta eläköityvien määrästä. Heidän tekemiensä töiden jatkajiksi tarvitaan jatkossakin lisää ihmisiä, Martelius kertoo.

Hänen mukaansa on erityisen tärkeää saada jatkossa myös osatyökykyiset ja kuntoutettavat työmarkkinoiden piiriin.

– Henkilöstöpalvelualla on niin sanottuja matalan kynnyksen työpaikkoja keskimääräistä enemmän, mutta niiden täyttäminen saattaa olla hankalaa työllistämiseen liittyvien ennakkoluulojen sekä työnantajariskin johdosta. Erityistoimenpiteet edellä mainittujen esteiden poistamiseksi ovat tervetulleita, Martelius painottaa.

Henkilöstöpalveluiden myynti- ja henkilöstömäärien kasvu ovat hidastuneet samalle tasolle muiden palvelujen kanssa, eikä alan yhdistyksessä odoteta kasvun vauhdittuvan lähikuukausina.

Alan liikevaihto on kasvanut vuoden 2013 lopusta tasaisesti koko ajan. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut yli nelinkertaiseksi, kun muissa palveluissa lisäys on jäänyt 70 prosenttiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt