Helsinki, Espoo ja Porvoo edistämään energiatehokasta korjausrakentamista

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi eurooppalaista, energiatehokasta korjausrakentamista edistävää hanketta.

Hankkeessa luodaan kriteerit ja ohjeet siihen, miten rakennuksesta saa korjaamalla hyvin vähän energiaa kuluttavan, eli ns. lähes nollaenergiarakennuksen.

Samalla osoitetaan nollaenergiakorjauksen hyödyt ja kannattavuus perinteiseen korjaamiseen nähden. Suomesta mukana ovat Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungit.

Maaliskuussa alkaneen EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelmaan kuuluvan NeZeR-hankkeen (Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market) päätavoitteena on lisätä energiatehokasta korjausrakentamista paitsi osallistujamaissa – Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Espanjassa – myös koko Euroopassa.

Hankkeeseen osallistuvat kaupungit saavat omat, lähes nollaenergiakorjaukseen liittyvät toimintasuunnitelmansa, joissa ratkotaan konkreettisesti energiatehokkaaseen korjaamiseen liittyviä haasteita tai ongelmia.

Kolmevuotisen NeZeR -hankkeen ohjausryhmään kuuluu eurooppalaisia kaupunkeja, korjausrakentamisalan yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä aiheeseen liittyvien tutkimushankkeiden edustajia. Suomesta ohjausryhmässä ovat mukana Riihimäen kaupunki, Paroc Oy sekä arkkitehtuuritoimisto Lylykangas.

Lähes nollaenergiakorjaamisen investointikustannukset ovat suuremmat kuin perinteisen korjaamisen, mutta pidemmällä aikavälillä pienentynyt energiankulutus ja uusiutuvan energian tuotto tuovat säästöä. Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisia rahoitustapoja ja liiketoimintamalleja lähes nollaenergiakorjaukselle.

Suomessa hanketta rahoittavat IEE-ohjelman lisäksi Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungit, VTT sekä ympäristöministeriö.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt